Notikusi pirmā Intelektuālās attīstības programmas nometne (0)

No š.g.  24. jūlija līdz 8. augustam Salacgrīvā notika Latvijas Intelektuālā Fonda rīkotā nometne, kurā tika realizēta šī nodibinājuma izstrādātā vispusīga intelekta attīstības programma, kas balstās uz zinātniskiem pētījumiem un atklājumiem psiholoģijā, pedagoģijā, neirozinātnē, informāciju tehnoloģijās u. c. zinātnēs.
Lasīt vairāk

Liepājas Universitāte uzsāk uzņēmējdarbības attīstības projekta īstenošanu

Liepājas Universitāte ir iesaistījusies Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekta „Konkurētspējīga uzņēmējdarbība caur sadarbību” īstenošanā. Projekta vadošais partneris ir Zemgales plānošanas reģions, un tā īstenošana notiek starp 15 partneriem no Latvijas un Lietuvas.

Lasīt vairāk

Sāksies pieteikšanās mērķstipendijām „Informācijas tehnoloģijas” un „Jauno mediju mākslas” maģistrantiem

Pirmā pieteikšanās mērķstipendiju konkursam 2011./2012. studiju gadā notiks 18., 19. un 20. oktobrī 215. telpā no plkst. 9.00 līdz 11.00 un no plkst. 12.00 līdz 15.00.

Lasīt vairāk

Mazajā akadēmijā notiks lekcija par skolnieku mācīšanās un sociālās vides mijsakarību (0)

20.oktobrī Liepājas Universitātes (LiepU) Mūžizglītības nodaļa populārzinātnisko lekciju cikla „Mazā akadēmija” ietvaros piedāvā apmeklēt asociētās profesores, Dr. paed. Ritas Ukstiņas lekciju „Skolnieku mācīšanās un sociālās vides mijsakarību sociālpedagoģiskais skatījums”.

Lasīt vairāk

Oktobrī darbu sāk Liepājas Universitātes Doktorantūras skola (0)

Liepājas Universitāte aicina pašreizējos un nākamos doktorantus uz Doktorantūras skolas nodarbībām. Pirmā nodarbība „Kā tas ir – būt doktorantam?” notiks š.g. 14. oktobrī plkst. 14.00 Lielā ielā 14, 317. auditorijā.

Lasīt vairāk

Kalendārs

Aug
31

Darbinieku kopsapulce

Lielā iela 14, Liepāja, [...]

11:00

Aug
31

Senāta sēde

Lielā iela 14, Liepāja, [...]

12:00

Sep
03

2018./2019. studiju gada sākums

Lielā iela 14, Liepāja, [...]

21:00