Galerija

Pirmā līmeņa augstākās izglītības programmas "Biroja administrēšana", bakalaura studiju programmu "Kultūras vadība", "Pamatizglītības skolotājs" un maģistra studiju programmu "Matemātikas un informātikas didaktika", "Informācijas tehnoloģijas", "Vadības zinības" izlaidums 28.01.2011.