Galerija

Studiju programmu "Sociālais pedagogs", "Sociālais darbinieks", "Sociālās palīdzības organizators" un "Profesionālās izglītības skolotājs" izlaidums 14.01.2011.