Galerija

Studiju programmu "Sabiedrisko attiecību speciālists", "Tūrisma vadība" un "Iestādes un uzņēmuma vadība" izlaidums 07.01.2011.