Galerija

Reģionālā diskusija „Rekomendāciju izstrāde augstskolām, pašvaldībām, uzņēmējiem un pilsoniskajai sabiedrībai reģionālās attīstības veicināšanai” 11.02.2011.