Galerija

LiepU studenti piedalās kombinētajās intensīvās mācību programmās Viļņas Lietišķo zinātņu universitātē