Tūrisma un rekreācijas vadība

Akreditēta profesionālā bakalaura studiju programma

TŪRISMA UN REKREĀCIJAS VADĪBA

(budžeta un maksas studiju vietas)

 

Studiju programmas apakšvirzieni


Studiju maksa

 

Studiju forma un ilgums

Pilna laika studijas – 4 gadi

Nepilna laika studijas – 4 gadi un 6 mēneši

 

Iegūstamais grāds

Profesionālais bakalaura grāds uzņēmējdarbības vadībā

 

Kvalifikācija (atbilstoši izvēlētajam apakšvirzienam)

 

 

Programmas saturs

Kopējā daļa: Stratēģiskā vadība; Projektu izstrāde un vadība; Tūrisma mārketings; Tūrisma vadība; Kultūras tūrisms; Svešvalodas (angļu, vācu, krievu); Tūrisma ģeogrāfija; Tūrisma pamati; Tūrisma uzņēmējdarbības procesi; Finanšu vadība; Tūrisma loģistika; Grāmatvedība; Informācijas tehnoloģijas u. c.

Specializācijas virzieni:

 

 

 

Uzņemšanas prasības

Personām, kas vidējo izglītību ieguvušas kopš 2004. gada:

 

Personām, kas vidējo izglītību ieguvušas pirms 2004. gada, personām ar īpašām vajadzībām un ārvalstu personām:

 

Papildu (visiem reflektantiem):

 

Priekšrocības: 

 

Iespējas pēc bakalaura grāda un kvalifikācijas ieguves

 

Studiju programmas direktore –  Mg. env. paed. Ilze Grospiņa

 

Kontakti

63420647; 63407737; 26185139 

ilzegrospina@inbox.lv

 

 

Atpakaļ

Kalendārs

Dec
17

Senāta sēde

Lielā iela 14, Liepāja, [...]

12:00

Dec
19

LiepU Ziemassvētku sarīkojums

Liepājas Universitāte, Lielā [...]

15:00

Jan
14

Zinātnes padomes sēde

Lielā iela 14, Liepāja, [...]

12:00