Absolventu pieredze

Jaunie absolventi - speciālisti savā jomā

Pieci 2014. gada Liepājas Universitātes absolventi - studiju programmas „Sporta un deju skolotājs” absolvents Matīss Mickus, studiju programmas „Komunikācijas vadība” absolvente Kristīne Čabikina, studiju programmas „Jauno mediju māksla” absolventi Valts Ceplevičs un Pēteris Riekstiņš un studiju programmas „Baltu filoloģija un kultūra” absolvente Līna Rozenbaha - stāsta, kāpēc izvēlējušies uzsākt studijas Liepājas  Universitātē, kādi ir ieguvumi, uzkrātā pieredze un nākotnes plāni un iespējas saistībā ar izvēlēto profesiju.


Ceļš līdz Liepājas Universitātei


Liepājas Universitātē studēt izvēlas studenti gan no dzimtās pilsētas Liepājas, gan dažādām Latvijas pilsētām. Liepājas Universitāte piedāvā studēt dažādās programmās, daudzas no tām ir unikālas un vienīgās Latvijā. Pēteris Riekstiņš par savu studiju izvēli stāsta: „Par studiju programmu „Jauno mediju māksla” uzzināju no Zelmas Dumpes, kura jau ir absolvējusi šo programmu un šobrīd strādā Austrālijas laikmetīgās mākslas muzejā. Dzirdot par programmā uzdotajiem darbiem, biju pārsteigts, jo principā tos darbus jau biju veicis. Tāpēc nolēmu, ka šī man būs īstā vieta, kur papildināt savas zināšanas.”Pēteris Riekstiņš


Jāizvēlas tas, kas padodas vislabāk


Studiju programmas izvēli ietekmē vairāki faktori – intereses, pieprasījums pēc konkrētā speciālista, stereotipi sabiedrībā, vecāku ieteikumi, studiju maksa, budžeta vietas u.c., bet Līna Rozenbaha, kura studē Baltu filoloģiju un kultūru uzsver: „Jāizvēlas tas, kas padodas un galvenais patīk! Man tā bija literatūra. Lai gan nereti nācies dzirdēt, ka jāmācās eksaktās zinātnes, jo tad būs stabils nodrošinājums nākotnei, negribējās sevi tādā veidā „represēt”. Man spēcīgāk attīstīts ir ideālisms, ne materiālisms, kas visticamāk ietekmēja, kā interesi par noteiktu zinātnes sfēru, tā arī konkrēto izvēli.” Arī Matīss Mickus izvēlējies kļūt par sporta un deju skolotāju, jo viņam tas patīk, padodas un viņš aktīvi sportojis un dejojis jau skolas laikā.


Liepājas vilinājums


Svarīgs faktors studiju izvēlei Liepājas Universitātē ir Liepājas vilinājums. Studenti sauc Liepāju par radošu pilsētu. Tāpat Liepāja ir unikāla ar jūru, vēju un pilsētvidi. Valts Ceplevičs, kurš studēt uz Liepājas Universitāti pārcēlies no Rīgas, stāsta: „Pārvākšanās uz Liepāju, kas ir lieliska vide radošiem cilvēkiem, ir lielisks studiju laika ieguvums. Lai gan pēc mācībām plānoju atgriezties Rīgā, Liepāja tomēr ir pilsēta, kur vēlētos atgriezties.”Valts Ceplevičs

Ceļā uz attīstību


Absolventi, stāstot par ieguvumiem studiju laikā, lepojas ar attīstību un iegūtajām zināšanām. Līna Rozenbaha, studējot  Baltu filoloģiju un kultūru, ieguvusi zināšanas par atsevišķām valodniecības un literatūrzinātnes sfērām, gan vispārīgas zināšanas par kultūras vēstures un pasaules, civilizācijas attīstību laika gaitā un šodien, kā arī guvusi pieredzi zinātnisko pētījumu veidošanā, dalībai konferencēs un domu apmaiņai ar kolēģiem. Studiju laikā students attīsta sevi, realizē idejas, lauž stereotipus un gūst pieredzi. Pēteris 

Riekstiņš atklāj, ka iemācījies jaunas metodes un ceļus, kā realizēt idejas, kaut arī iepriekš darbojies izvēlētajā jomā. Komunikācijas vadības studente Kristīne Čabikina ir iepazinusi sabiedrisko attiecību profesijas specifiku, paplašinājusi redzesloku, ieguvusi jaunas zināšanas un sapratusi nākotnes darba virzienu.Kristīne Čabikina

Noderīgi kontakti, karjeras iespējas


Studiju laikā un praksē iegūtie kontakti palīdz absolventam turpmākajā darbībā. Divi no absolventiem uzsākuši darbu savā jomā jau studiju laikā. Kristīne Čabikina, kura absolvējusi studiju programmu „Komunikācijas vadība” apakšvirzienā „Sabiedrisko attiecību vadība”, pierādot savas spējas praksē, turpina darbu Grobiņas novada domē kā ārējo sakaru organizatore. Arī studiju programmas „Sporta un deju skolotājs” absolvents Matīss Mickus strādā par sporta skolotāju Liepājas 8.vidusskolā.


Studiju programma „Jauno mediju māksla” ir akadēmiskā studiju programma, kas nozīmē, ka studentiem prakse nav jāiziet, bet kā paskaidro Pēteris Riekstiņš: „Mēs darbojamies visu laiku.” Pēterim ir izveidojusies sadarbība ar Liepājas Kultūras pārvaldi un RIXC (Jauno mediju kultūras centrs, kas producē mediju mākslas darbus, izstādes, festivālus u.c. mākslas pasākumus), un kā viņš pats saka: „Esmu tas čalis, kas pilsētas masu pasākumos nodrošina daudzkameru video translāciju uz lielajiem ekrāniem.” Pēterim noder arī privātie kontakti ar studentiem un studiju kolēģiem, kas pēc studijām darbojas mediju mākslā. Arī Valts Ceplevičs nodarbojas ar lietām, kurās var rast saistību ar studiju procesu studiju programmā „Jauno mediju māksla”, tās ir mājas lapu izstrāde, foto, video, grafisko dizains, papīrlietu ražošanu un pasākumu organizēšanu.


Studijas un darbs


Par studiju un darba apvienošanu absolventiem domas dalās. Pēteris Riekstiņš uzskata, ka studiju laikā nav jāstrādā. Pēc viņa domām izņēmums ir atsevišķi projekti un pasākumi. Pēteris stāstot par savu programmu uzsver: „Lai pienācīgi studētu Jauno Mediju mākslu ir ļoti daudz laika jāvelta eksperimentiem un pētījumiem. Studijas cieš, ja jācīnās par eksistenci.” Tā kā ikvienam studentam uzsākot studijas un patstāvīgu dzīvi ir nepieciešami savi ienākumi, gan Matīss, gan Valts, gan Līna, gan Kristīne atbalsta studiju un darba apvienošanu, uzsverot nenovērtējamo pieredzi un iegūtos kontaktus, ko iegūst strādājot, īpaši savā jomā. Studiju programmas „Sporta un deju skolotājs” absolvents Matīss Mickus stāsta: „Darba procesā ir iespēja tikko iegūtās teorētiskās zināšanas pielietot praksē. Jo, uzsākot darbu pēc studiju beigšanas daudzas pirmajā kursā iegūtās teorētiskās zināšanas ir aizmirsušās.” „Darba un studiju savienošana nav viegls uzdevums”, stāsta studiju programmas „Baltu filoloģija un kultūra” absolvente Līna Rozenbaha. Līna pati strādāja pusotru gadu un saka: „Izdevās! Svarīgākais ir izvirzīt mērķi, kuru neatlaidīgi gribas sasniegt, vēl noder augsta atbildības sajūta.”Līna Rozenbaha


Galvenā ir vēlme un atdeve


Kā uzskata Matīss Mickus, kurš pēc absolvēšanas ieguvis kvalifikāciju sporta un deju skolotājs: „Darba devējam galvenā ir atdeve un jaunu metožu ieviešana darbā.” Arī Kristīne Čabikina uzskata, ka darba devējs no gados jaunā darbinieka sagaida vēlmi mācīties un apgūt jaunas prasmes.


Valts Ceplevičs uzskata, ka darba tirgū svarīga ir motivācija un labas komunikācijas spējas, viņš paskaidro: ”Lai sasniegtu iecerēto , ir  jāprot komunicēt ar cilvēkiem, tikai ar e-pastiem ir grūti kādu pārliecināt par savu ideju, tā ir jāprot pasniegt tā, lai otra puse tai noticētu.”


Baltu filoloģijas un kultūras absolvente Līna Rozenbaha uzskata, ka izvēle ir katra paša ziņā: „Šogad absolvējām un būsim tikuši pie „pamata”. Turpmākais ir katra paša izvēle un līdz ar to arī individuālo spēju attīstīšana šaurākā jomā.Matīss Mickus


Rakstu sagatavoja Karlīna Mikne, LiepU sabiedrisko attiecību speciāliste.