Mantiju pasūtīšana

Absolventa cepures un mantijas nomas maksa  16.50 EUR. Ja vēlaties nomāt mantiju un savā īpašumā iegādāties absolventa cepuri, maksa 26.00 EUR (11.00 EUR mantijas īres maksa + 15.00 EUR maksa par cepuri). 

Summa jāsamaksā LiepU grāmatvedībā, Lielajā ielā 14, 217, telpā, vai jāpārskaita LiepU kontā ar norādi 21383 „Absolventa cepures un mantijas komplekta noma”.

 

Liepājas Universitāte
Lielā ielā-14, Liepāja
Izglītības iestādes reģ. Nr. 3042000219
PVN reģ.Nr. LV90000036859
Valsts kase, kods TRELLV22
Konta Nr.LV45TREL9150190000000

 

! Maksājums jāveic kursa vecākajam vai kursa deleģētam studentam (jāsavāc naudiņa no kursa biedriem, kuri vēlas nomāt mantijas, un jāveic maksājums).

 

 

! Maksājumu apstiprinošs dokuments (kases čeks vai maksājuma uzdevums) jāuzrāda Sabiedrisko attiecību daļā (Lielā iela 14, 116. telpa) vai jāieskenē un jāiesūta elektroniski, e-pasts: pr@liepu.lv (jānorāda kurss un cilvēku skaits, par kuriem veikts maksājums. Ja kāds vēlas iegādāties savā īpašumā cepuri, jānorāda, cik ir šādu cilvēku).


Atpakaļ

Kalendārs

Nov
26

Senāta sēde

Lielā iela 14, Liepāja, [...]

12:00

Dec
03

Zinātnes padomes sēde

Lielā iela 14, Liepāja, [...]

12:00

Dec
10

Studiju padomes sēde

Liepājas Universitāte, Lielā [...]

10:00

x