Izlaidumi

Izlaidumi

Izlaidums universitātē ir svinīgs akts, kur studiju programmu absolventi pēc veiksmīgi nokārtotiem valsts/ gala pārbaudījumiem saņem diplomu, tā pielikumu - dokumentālu apliecinājumu par augstākās izglītības iegūšanu. Šo faktu tradicionāli apstiprina arī absolventa cepures pušķa pārlikšana no labās uz kreiso pusi, kam seko cepuru mešana gaisā.

Absolventa cepures un mantijas komplekta nomas cenu skatīt šeit.
 
LiepU izlaidumu grafiku skatīt šeit.

LiepU izlaidumi 2020. gada 26., 29. un 30.jūnijā

Ja absolvents nav varējis ierasties saņemt diplomu izlaidumā, tad to var izdarīt pēc izlaiduma Studiju daļā, 238. telpā Lielā ielā 14:

  • pirmdiena - ceturtdiena no 09:00 līdz 12:00 un 13:00 līdz 16:00;
  • piektdiena no 09:00 līdz 12:00

Diplomus izsniedz:

  • personiski, uzrādot pasi vai personas apliecību;
  • pilnvarotajai personai, uzrādot notariāli apstiprinātu pilnvaru un pilnvarotās personas pasi vai personas apliecību.

Ja diploms un diploma pielikumi nav izņemti vairāk kā gadu, tie tiek nodoti LiepU arhīvā, Lielā iela 14, 221.a telpā, tālr.: 6342 3522