PIL 2.pielikumā minētie pakalpojumi

Iepirkuma priekšmets

“Profesionālās angļu valodas mācības studiju virziena “Izglītība, pedagoģija un sports” mācībspēkiem”

Finansējums: Darbības programma “Izaugsme un nodarbinātība” 8.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Stiprināt augstākās izglītības institūciju akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās” otrās projektu iesniegumu atlases kārtas Liepājas Universitātes projekts “Liepājas Universitātes akadēmiskā personāla pilnveide stratēģiskās specializācijas jomās – logopēdija, pirmsskolas izglītība un sākumizglītība”.

Iepirkuma identifikācijas numurs

LiepU 2018/3

Paziņojuma IUB
mājas lapā
publikācijas datums

 

Nav attiecināms PIL 10.pants 2.pielikuma pakalpojums

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

Līdz 2018.gada 09. novembrim pl.10:00

Iepirkuma dokumentācija

Nolikums

Papildus sniegtā informācija

 

Lēmums

Lēmuma pieņemšanas datums

Lēmums

13.11.2018

Piegādātāja nosaukums

 

Līgumcena

 

Līguma noslēgšanas datums

 

Līguma darbības beigu datums

 

Līgums

 

Informatīvā paziņojuma par sociālajie un citiem īpašiem pakalpojumiem - paziņojums līgumu publikācijas datums IUB mājas lapā

 

 

 

 

 

 

Iepirkuma priekšmets

Kafijas paužu, biznesa pusdienu un biznesa vakariņu nodrošināšana Liepājas Universitātes pasākumos, konferencēs un semināros

Iepirkuma identifikācijas numurs

LiepU 2016/4

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

2016. gada 30.jūnijs pl.10.00

Iepirkuma dokumentācija

Nolikums

Papildus sniegtā informācija

 

Lēmuma pieņemšanas datums

Lēmums

30.06.2016.

LĒMUMS

Piegādātāja nosaukums

SIA „LARI AKEE“

SIA „EMEDA“

Līgumcena

10 000 EUR bez PVN

6 000 EUR bez PVN

Līguma noslēgšanas datums

02.08.2016.

11.08.2016.

Līguma darbības beigu datums

01.08.2018.

10.08.2018.

Līgums

Līgums 

Līgums 

Informatīvā paziņojuma par noslēgto līgumu publikācijas datums IUB mājas lapā

17.08.2016.

17.08.2016.

 


 

 

Iepirkuma priekšmets

Kafijas paužu, biznesa pusdienu un biznesa vakariņu nodrošināšana Liepājas Universitātes pasākumos, konferencēs un semināros

Iepirkuma identifikācijas numurs

LiepU 2015/3

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

2015. gada 22. maijs plkst. 10.00

Iepirkuma dokumentācija

Nolikums

Papildus sniegtā informācija

 

Lēmuma pieņemšanas datums

Lēmums

22.05.2015.

Lēmums

Piegādātāja nosaukums

SIA "EMEDA"

Līgumcena

8000.00 EUR bez PVN

Līguma noslēgšanas datums

30.06.2015

Līguma darbības beigu datums

29.06.2016

Līgums

Līgums

Informatīvā paziņojuma par noslēgto līgumu publikācijas datums IUB mājas lapā

02.07.2015

 


 

 

Iepirkuma priekšmets

Kafijas paužu, biznesa pusdienu un biznesa vakariņu nodrošināšana Liepājas Universitātes pasākumos, konferencēs un semināros

Iepirkuma identifikācijas numurs

LiepU 2014/3

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

2014. gada 2. aprīlis plkst. 11:00

Iepirkuma dokumentācija

Nolikums

Papildus sniegtā informācija

 

Lēmuma pieņemšanas datums

Lēmums

04.04.2014.

     

Lēmums par otro daļu 

 

 

25.04.2014.

Lēmums par pirmo daļu

 

Piegādātāja nosaukums

1. daļai 

2. daļai 

Līgumcena

līdz 4 200 EUR bez PVN 

līdz 7800 EUR bez PVN 

Līguma noslēgšanas datums

19.05.2014. 

09.04.2014. 

Līguma darbības beigu datums

18.05.2015. 

08.04.2015. 

Līgums

Līgums

Līgums 

Informatīvā paziņojuma par noslēgto līgumu publikācijas datums IUB mājas lapā

19.05.2014. 

16.04.2014. 
Atpakaļ

Kalendārs

Nov
26

Senāta sēde

Lielā iela 14, Liepāja, [...]

12:00

Dec
03

Zinātnes padomes sēde

Lielā iela 14, Liepāja, [...]

12:00

Dec
10

Studiju padomes sēde

Liepājas Universitāte, Lielā [...]

10:00

x