Matemātika, fizika un datorzinātnes

Akreditēta profesionālā bakalaura studiju programma

MATEMĀTIKA, FIZIKA UN DATORZINĀTNES

(budžeta un maksas studiju vietas)

 

Studiju programmas apakšvirzieni


Studiju maksa

 

Studiju forma un ilgums

Pilna laika studijas – 4 gadi

 

Iegūstamais grāds (atbilstoši izvēlētajam apakšvirzienam)

Profesionālais bakalaurs matemātikā

Profesionālais bakalaurs fizikā

 

Kvalifikācija (atbilstoši izvēlētajam apakšvirzienam)

 

Programmas saturs

Vispārizglītojošie kursi, pedagoģijas un psiholoģijas kursi, matemātikas, fizikas un datorzinātnes pamatkursi un kvalifikācijai atbilstoši izvēles kursi

Matemātikas, informātikas un programmēšanas skolotājs: matemātikas padziļinātie studiju kursi, matemātikas un informātikas didaktikas kursi

Fizikas, informātikas un programmēšanas skolotājs: fizikas padziļinātie studiju kursi, fizikas un informātikas didaktikas kursi

Prakses: pedagoģiskā prakse pamatskolā un pedagoģiskā prakse vidusskolā

 

Uzņemšanas prasības

Personām, kas vidējo izglītību ieguvušas kopš 2004. gada:

 

Personām, kas vidējo izglītību ieguvušas pirms 2004. gada, personām ar īpašām vajadzībām un ārvalstu personām:

 

Papildu (visiem reflektantiem):

 

Priekšrocības:

 

Iespējas pēc bakalaura grāda un kvalifikācijas ieguves

 

Studiju programmas direktore – Dr. math.Dace Kūma, docente


Kontakti

26110394;26305871
dace.kuma@liepu.lv

 

  

Studiju programmā tiek apgūti šādi kursi:

 

Atpakaļ

Kalendārs

Feb
26

Senāta sēde

Lielā iela 14, Liepāja, [...]

12:00

Mar
01

Kustību pauzes pirmsskolas vecuma bērniem...

Lielā iela 14, Liepāja, [...]

09:00

Mar
02

Kustību pauzes skolēnu veselības un fiziskās...

Lielā iela 14, Liepāja, [...]

09:00