Par mums

Padomnieku konvents

Padomnieku konvents ir padomdevēja institūcija, kas konsultē Liepājas Universitātes (LiepU) rektoru un Senātu attīstības stratēģijas jautājumos un veicina Liepājas Universitātes un sabiedrības sadarbību. LiepU Padomnieku konventa sastāvs tika apstiprināts LiepU Senāta sēdē 2016. gada 22. februārī. Grozījumi veikti 2016. gada 23. maijā.

Liepājas Universitātes Padomnieku konventa locekļi:


1. Ivars Kalviņš
LZA akadēmiķis, Organiskās sintēzes institūta zinātniskās padomes priekšsēdētājs


2. Aija Barča
Sociālā darba speciāliste


3. Andris Jaunsleinis
Pašvaldību lietu speciālists


4. Ilga Jansone
LZA akadēmiķe, LU Latviešu valodas institūta direktore


5. Timurs Tomsons
SIA “Lielais dzintars” valdes priekšsēdētājs


6. Andris Vanags
AS “Sakret Holding” padomes priekšsēdētājs


7. Helvijs Valcis
Liepājas Valsts 1. ģimnāzijas direktors


8. Jānis Tūliks
Swedbank Liepājas filiāles vadītājs


9. Salvis Roga
Kurzemes Biznesa inkubatora valdes priekšsēdētājs


10. Jānis Vilnītis
Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājs


Memorands