Publiskie iepirkumi

Konkursi (līdz 31.12.2013.)

Iepirkumi virs 42 000 EUR (piegādes un pakalpojumi) un virs 170 000 EUR (būvdarbi) (bez PVN)

Informācija par iepirkumiem un noslēgtajiem līgumiem atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.pantam.


 

Paziņojuma par plānoto līgumu publikācijas datums IUB mājas lapā

23.07.2013.
Atklāts konkurss

Iepirkuma identifikācijas numurs LiepU 2013/14
Iepirkuma priekšmets  Fizikas un mākslas laboratoriju iekārtu, aprīkojuma un krāsu iegāde
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš
16.09.2013.
plkst. 09.30
Iepirkuma dokumentācija


Sniegtā papildus informācija  
06.09.2013.
Atbildes uz pretendentu jautājumiem Nr.1
 
06.09.2013.
Atbildes uz pretendentu jautājumiem Nr.2
 
06.09.2013.
Atbildes uz pretendentu jautājumiem Nr.3
 
Lēmuma pieņemšanas datums
 
par 1. daļu
01.10.2013.
protokols Nr.8
 


 
par 2. - 10. daļu
01.10.2013.
protokols Nr.7
 

Piegādātāja nosaukums
1. daļai
SIA "Elektronikas tirdzniecības un apkopes centrs"

2. daļai
SIA "Rīgas Sesoma"

3. daļai
SIA "Akmens pulss"

4. daļai
SIA "Akmens pulss"

5. daļai
SIA "Akmens pulss"

6. daļai
SIA "Akmens pulss"

7. daļai
SIA "Rīgas Sesoma"

8. daļai
SIA "Armgate"

9. daļai
SIA "Armgate"

10. daļai
SIA "Armgate"
 
Informatīvā paziņojuma par noslēgto līgumu publikācijas datums IUB mājas lapā
03.10.2013.

03.10.2013.

03.10.2013.

03.10.2013.

03.10.2013.

03.10.2013.

03.10.2013.

03.10.2013.

03.10.2013.

03.10.2013.

Līgumcena (bez PVN)
1851.24

6254.92

3284.44

5844.63

5670.21

6198.35

1956.67

234 202.00

36 674.00

8358.00
 
Līguma noslēgšanas datums
21.10.2013. 

04.11.2013.

15.11.2013.

15.11.2013.

15.11.2013.

15.11.2013.

04.11.2013.

19.11.2013.

19.11.2013.

19.11.2013.

Līguma darbības beigu datums
Līdz saistību izpildei

Līdz saistību izpildei

Līdz saistību izpildei

Līdz saistību izpildei

Līdz saistību izpildei

Līdz saistību izpildei

Līdz saistību izpildei

Līdz saistību izpildei

Līdz saistību izpildei

Līdz saistību izpildei




Paziņojuma par plānoto līgumu publikācijas datums IUB mājas lapā

09.07.2013.

Iepirkuma identifikācijas numurs LiepU 2013/13
Iepirkuma priekšmets Mēbeļu (galdu, krēslu, skapju, dīvānu, tāfeļu, projektoru ekrānu un ķīmijas kabineta aprīkojuma piegāde Liepājas Universitātei)
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš
16.08.2013.
Iepirkuma dokumentācija




Sniegtā papildus informācija

 
Lēmuma pieņemšanas datums


Piegādātāja nosaukums
3. daļa 
SIA "Biroja preču tirdzniecība Ūpis"

2. daļa
SIA "Telemedica"

6. daļa
SIA "Telemedica"

7. daļa
SIA "Omega Ekspress"

5. daļa
SIA "Saint-Tech"

1. daļa
SIA "RB-11"

4. daļa
SIA "Tater Snap"
 
Informatīvā paziņojuma par noslēgto līgumu publikācijas datums IUB mājas lapā 20.09.2013.

20.09.2013.

20.09.2013.

20.09.2013.

20.09.2013.

20.09.2013.

20.09.2013.
Līgumcena (bez PVN)

3332.07 LVL

4456.15 LVL

13579.00 LVL 

11 609.03 LVL

3900.00 LVL

5307.40 LVL

522.54 LVL

Līguma noslēgšanas datums
28.10.2013.

31.10.2013.

31.10.2013.

15.11.2013.

21.11.2013.
 
28.10.2013.

19.11.2013.

Līguma darbības beigu datums

Līdz saistību izpildei

Līdz saistību izpildei

Līdz saistību izpildei

Līdz saistību izpildei

Līdz saistību izpildei

Līdz saistību izpildei

Līdz saistību izpildei


 


 


Paziņojuma par plānoto līgumu publikācijas datums IUB mājas lapā

17.06.2013.

Atklāts konkurss

Iepirkuma identifikācijas numurs LiepU 2013/11
Iepirkuma priekšmets Liepājas Universitātes Mākslas, Video un skaņas laboratoriju aprīkojuma iegāde
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš
22.07.2013.
plkst. 11:00
Iepirkuma dokumentācija

 
Sniegtā papildus informācija

 
Lēmuma pieņemšanas datums

23.07.2013. par 3. daļas izbeigšanu

Protokols
(nav pretendentu piedāvājumu)

 

24.07.2013. par 6. un 7. daļas izbeigšanu
Protokols

(nav pretendentu piedāvājumu)

16.08.2013. par 1., 2. un 4. daļu

16.08.2013. par 5. un 8. daļu

Piegādātāja nosaukums
1. daļai
SIA "Master Foto"

2. un 4. daļai
SIA "Tater Snap"

8. daļai
SIA "HANSAB"

5. daļai
SIA "Rīgas Sesoma"
 
Informatīvā paziņojuma par noslēgto līgumu publikācijas datums IUB mājas lapā 19.09.2013.

19.09.2013.

19.09.2013.

19.09.2013.
Līgumcena (bez PVN)
975.20 LVL

1473.94 LVL

4365.00 LVL

16822.00 LVL

 
Līguma noslēgšanas datums
18.09.2013.

07.10.2013.

07.10.2013.

25.10.2013.

Līguma darbības beigu datums
Līdz saistību izpildei

Līdz saistību izpildei

Līdz saistību izpildei

Līdz saistību izpildei


 



 

Paziņojuma par plānoto līgumu publikācijas datums IUB mājas lapā
30.04.2013.
 
Atklāts konkurss
Iepirkuma identifikācijas numurs
LiepU 2013/5
Iepirkuma priekšmets Eksperimentālas sistēmas - biogāzes ražošanas kontroles IEKĀRTU NOMA UN MĒRĪJUMU VEIKŠANA
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 03.06.2013.
plkst.10:00
Iepirkuma dokumentācija
Iepirkuma nolikums

Līguma projekts

Sniegtā papildus informācija
 
Lēmuma pieņemšanas datums

16.07.2013.
 
Lēmuma pieņemšanas protokols
(Nr.4)
 

Piegādātāja nosaukums
SIA "ENTELGINE"

Informatīvā paziņojuma par noslēgto līgumu publikācijas datums IUB mājas lapā 17.07.2013. Līgumcena (bez PVN)
27 108, 58 LVL
 
Līguma noslēgšanas datums
17.07.2013.

Līguma darbības beigu datums 30.12.2013.

 

 

 


 

 

Paziņojuma par plānoto līgumu publikācijas datums IUB mājas lapā
12.03.2013. 
Atklāts konkurss
Iepirkuma identifikācijas numurs
LiepU 2013/4

ERAF

Iepirkuma priekšmets Fizikas un mākslas laboratoriju iekārtu, aprīkojuma un krāsu iegāde ERAF projektā
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 12.04.2013. plkst. 10:00 Iepirkuma dokumentācija


Iepirkuma komisija informē, ka no Nolikuma pielikuma Nr. 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11. svītrota teikuma daļa "Persona/-as, kuras koordinēs apmācības procesu (vārds uzvārds).. (tālrunis) .. (e-pasts) .. " un no teikuma daļas ".. preču piegāde, uzstādīšana un apmācība tiks veikta atbilstoši.." svītrots vārds "apmācība".
 
Sniegtā papildus informācija
 
Atbildes uz pretendentu jautājumiem Nr.1,
11.04.2013.

 
Atbildes uz pretendentu jautājumiem Nr.2,
11.04.2013.
         
 
Lēmuma pieņemšanas datums




 
06.06.2013.
par 1.daļu
 

 
PĀRTRAUKTS
26.06.2013.
 
Piegādātāja nosaukums
 
Informatīvā paziņojuma par noslēgto līgumu publikācijas datums IUB mājas lapā
Līgumcena (bez PVN)

 
Līguma noslēgšanas datums


Līguma darbības beigu datums

 



 

Paziņojuma par plānoto līgumu publikācijas datums IUB mājas lapā 04.12.2012. 
Atklāts konkurss
Iepirkuma identifikācijas numurs LiepU 2012/17
Iepirkuma priekšmets Datoru iekārtu, skaņas tehnikas, mikrokontrolieru, sensoru iegāde
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 04.01.2013. plkst.11.30 Iepirkuma dokumentācija
Iepirkuma nolikums


 
Sniegtā papildus informācija
Nav
 
Lēmuma pieņemšanas datums
1. daļa
29.01.2013.

2. daļa
pārtraukta 
28.01.2013.

3., 4., 5. daļa 
izbeigtas bez rezultātiem
22.01.2013.

Piegādātāja nosaukums
1. daļa
SIA "Elektronikas tirdzniecības un apkopes centrs"
 
Informatīvā paziņojuma par noslēgto līgumu publikācijas datums IUB mājas lapā 13.02.2013.  Līgumcena (bez PVN)
1.daļa
5959.24
 
Līguma noslēgšanas datums
 12.02.2012.

Līguma darbības beigu datums Līgums ir spēkā līdz saistību izpildei

 


 

Paziņojuma par plānoto līgumu publikācijas datums IUB mājas lapā 30.11.2012. 
Atklāts konkurss
Iepirkuma identifikācijas numurs LiepU 2012/14
Iepirkuma priekšmets Liepājas Universitātes ēkas rekonstrukcija (vides pieejamības nodrošināšana) un mācību telpu remonts Lielajā ielā 14, Liepājā
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 11.01.2013. plkst.11.30 Iepirkuma dokumentācija
Iepirkuma nolikums

Iepirkuma komisija informē, ka ir izlabota drukas kļūda. Nolikuma pielikuma Nr.5 nosaukumā ir izlabots iepirkuma daļas numurs: "Pretendenta līdzīga apjoma objektu saraksts iepirkuma daļai Nr.1".

Nolikuma pielikums Nr.3 "Tehniskais projekts iepirkuma daļai Nr.1"

AR1

AR2

UAS

VS

BK1
BK2

UK

EL

Darbu apjomu saraksti

Nolikuma pielikums Nr.4
"Darbu apjomu saraksts iepirkuma daļai Nr.2"

Darbu apjomu saraksti

 
Sniegtā papildus informācija
Pēc piegādātāja pieprasījuma Būvobjekta vietas apskate notiks 21.12.2012. plkst. 13:00 Lielā ielā 14, 120. telpā.

Atbildes uz pretendentu jautājumiem Nr.1, 2., 3., 20.11.2012.

Atbildes uz pretendentu jautājumiem Nr.4., 04.01.2012. 

Atbildes uz pretendentu jautājumiem Nr.5, 08.01.2013.
Lēmuma pieņemšanas datums
2. daļa
28.01.2013.

1. daļa
20.02.1013.
Piegādātāja nosaukums
2. daļa
SIA "KMK Fashion"

1. daļa
PS 'Consortium RTS"
 
Informatīvā paziņojuma par noslēgto līgumu publikācijas datums IUB mājas lapā 2. daļa
14.02.2013. 

1. daļa
28.02.2013.
Līgumcena (bez PVN)

2. daļa
5423.78

1. daļa
474655.63
 
Līguma noslēgšanas datums

2. daļa
12.02.2013.

1. daļa
03.04.2013.

Līguma darbības beigu datums Līdz līgumā noteikto saistību pilnīgai izpildei


 


 

 

Paziņojuma par plānoto līgumu publikācijas datums IUB mājas lapā 06.07.2012. 
Atklāts konkurss
Iepirkuma identifikācijas numurs LiepU 2012/9 eBig3
Iepirkuma priekšmets Datoru iekārtu un piederumu , servera un tā uzstādīšanai nepieciešamo iekārtu, datortīkla aprīkojuma iegāde, datortehnikas noma
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 06.08.2012. plkst.13.30 Iepirkuma dokumentācija Iepirkuma nolikums
 
Sniegtā papildus informācija Atbildes uz pretendentu jautājumiem Nr.1, 17.07.2012.

Atbildes uz pretendentu jautājumiem Nr.2, 02.08.2012.
Lēmuma pieņemšanas datums
28.08.2012.
Piegādātāja nosaukums
1. daļa "Datoru iekārtas un piederumi"
SIA "LDC Datortehnika"

2. daļa "Tīmekļa serveris un tā uzstādīšanai nepieciešamās iekārtas"
SIA "LDC Datortehnika"

3. daļa "Datortīkla aprīkojums"
SIA "Elektronikas tirdzniecības un apkopes centrs"

4. daļa "Datortehnikas noma uz 36 mēnešiem"
SIA "Elektronikas tirdzniecības un apkopes centrs"
 
Informatīvā paziņojuma par noslēgto līgumu publikācijas datums IUB mājas lapā 18.09.2012. Līgumcena (bez PVN) 1. daļa
20 864.23

2. daļa
5516.41

3. daļa
1380.21

4. daļa
1092.60
Līguma noslēgšanas datums 1. daļa
12.09.2012.

2. daļa
12.09.2012.

3. daļa
12.09.2012.

4. daļa
12.09.2012.
Līguma darbības beigu datums 30 darba dienu laikā no līguma parakstīšanas brīža

30 darba dienu laikā no līguma parakstīšanas brīža

30 darba dienu laikā no līguma parakstīšanas brīža


31.08.2015.

  


 

Paziņojuma par plānoto līgumu publikācijas datums IUB mājas lapā 15.02.2012. 
Atklāts konkurss
Iepirkuma identifikācijas numurs LiepU 2012/3 
Iepirkuma priekšmets Klāsterdatoru un laboratoriju (fizika, māksla) iekārtu un krāsu iegāde 
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 10.04.2012. plkst.15.00  Iepirkuma dokumentācija Iepirkuma nolikums
2. pielikums
3. pielikums
4. pielikums
5. pielikums
Sniegtā papildus informācija Atbildes uz pretendentu jautājumiem Nr.1, 16.02.2012.

Atbildes uz pretendentu jautājumiem Nr.2, 06.03.2012.

Atbildes un pretendentu jautājumiem Nr.3, 29.03.2012.
Lēmuma pieņemšanas datums
 
25.05.2012.
Iepirkuma procedūra pārtraukta iepirkuma priekšmeta 2. daļā
 
22.06.2012. (1. daļa)
 
22.06.2012. (3. un 4. daļa izbeigta bez rezultātiem)
Piegādātāja nosaukums
1. daļa "Klāsterdatoru tehnoloģijas sistēmas"
SIA "ATEA"
 
Informatīvā paziņojuma par noslēgto līgumu publikācijas datums IUB mājas lapā 29.06.2012. Līgumcena (bez PVN) 1. daļa "Klāsterdatoru tehnoloģijas sistēmas"
81 920.67
Līguma noslēgšanas datums Tiks slēgts tikai pēc valsts izglītības attīstības aģentūras pozitīva lēmuma saņemšanas Līguma darbības beigu datums  

 


 

Paziņojuma par plānoto līgumu publikācijas datums IUB mājas lapā 01.12.2011. Atklāts konkurss Iepirkuma identifikācijas numurs LiepU 2011/12
Iepirkuma priekšmets Datoru iekārtu un piederumu, biroja tehnikas, elektrotehnika, bibliotēkas automatizācijas iekārtu iegāde
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 03.01.2012. plkst. 10.00 Iepirkuma dokumentācija Iepirkuma nolikums
Sniegtā papildus informācija Nav Lēmuma pieņemšanas datums 11.01.2012.
Piegādātāja nosaukums 1.daļa"Datoru iekārtas un piederumi, biroja tehnika"
SIA "Elektronikas tirdzniecības un apkopes centrs"  

2.daļa "Vizuālo prezentāciju tehnika"
SIA "Elektronikas tirdzniecības un apkopes centrs"  

3.daļa "Elektrotehnika"
SIA "Elektronikas tirdzniecības un apkopes centrs"  

4.daļa "RFID tehnoloģijas personāla darba vietas iekārta bibliotēkai"
SIA "LDC Datortehnika"
Informatīvā paziņojuma par noslēgto līgumu publikācijas datums IUB mājas lapā 18.01.2012. Līgumcena (bez PVN) 1.daļa "Datoru iekārtas un piederumi, biroja tehnika" - 25 901,44

2.daļa "Vizuālo prezentāciju tehnika" - 1 854,80

3.daļa "Elektrotehnika" - 1 031,58 

4.daļa "RFID tehnoloģijas personāla darba vietas iekārta bibliotēkai" - 2 102,00
Līguma noslēgšanas datums 25.01.2012. Līguma darbības beigu datums Līdz līgumā noteikto saistību izpildei