PIL 8.1 panta iepirkumi (līdz 31.12.2013.)

Iepirkumi no 4000 līdz 42 000 EUR (piegādes un pakalpojumi) un no 14 000 līdz 170 000 EUR (būvdarbi) (bez PVN)


Informācija par iepirkumiem un noslēgtajiem līgumiem atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta kārtībai.


  

Paziņojuma par plānoto līgumu publikācijas datums IUB mājas lapā 19.11.2013. Iepirkuma identifikācijas numurs LiepU 2013/18
Iepirkuma priekšmets

Datortehnikas, datoru iekārtu un piederumu, datorprogrammu licenču, videokameras, elektronikas un sensoru iegāde Liepājas Universitātes laboratorijām

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 02.12.2013. plkst. 9.30 Iepirkuma dokumentācija

Sniegtā papildus informācija
Lēmuma pieņemšanas datums

 
04.12.2013.
Lēmums
 
                         
Piegādātāja nosaukums
1. daļai
SIA "Elektronikas tirdzniecības un apkopes centrs"

2.,3. un 5. daļai
SIA "LDC Datortehnika"

4. daļa
SIA "DPA"

6. daļa
SIA "Future Electronics"

Informatīvā paziņojuma par noslēgto līgumu publikācijas datums IUB mājas lapā 08.01.2014. Līgumcena (bez PVN)
   
2422.97 LVL

5382.79 LVL

4186.50 LVL

1325.13 LVL
             
Līguma noslēgšanas datums

11.12.2013.

17.12.2013.

11.12.2013.

11.12.2013.

Līguma darbības beigu datums

Līdz saistību izpildei

Līdz saistību izpildei

Līdz saistību izpildei

Līdz saistību izpildei


  

Paziņojuma par plānoto līgumu publikācijas datums IUB mājas lapā 15.11.2013. Iepirkuma identifikācijas numurs LiepU 2013/17
Iepirkuma priekšmets

Datortehnikas, datoru iekārtu un piederumu, datorprogrammu licenču, videokameras, elektronikas un sensoru iegāde Liepājas Universitātes laboratorijām

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 27.11.2013. plkst. 9.30 Iepirkuma dokumentācija

Sniegtā papildus informācija


PĀRTRAUKTS
19.11.2013.


Lēmuma pieņemšanas datums


 

                         
Piegādātāja nosaukums

Informatīvā paziņojuma par noslēgto līgumu publikācijas datums IUB mājas lapā
Līgumcena (bez PVN)
                      
Līguma noslēgšanas datums

Līguma darbības beigu datums
  

Paziņojuma par plānoto līgumu publikācijas datums IUB mājas lapā 30.09.2013. Iepirkuma identifikācijas numurs LiepU 2013/16
Iepirkuma priekšmets

Diplomu veidlapu, diplomu pielikumu veidlapu un diplomu vāku izgatavošana Liepājas Universitātei

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 11.10.2013. plkst. 9.30 Iepirkuma dokumentācija

Sniegtā papildus informācija
Lēmuma pieņemšanas datums


 
14.10.2013.
Protokols Nr.3
 

                         
Piegādātāja nosaukums SIA "LGV"

Līgums

Informatīvā paziņojuma par noslēgto līgumu publikācijas datums IUB mājas lapā 28.10.2013. Līgumcena (bez PVN)
             4819.20 LVL             
Līguma noslēgšanas datums
28.10.2013.

Līguma darbības beigu datums

27.10.2016.


  

Paziņojuma par plānoto līgumu publikācijas datums IUB mājas lapā 25.06.2013. Iepirkuma identifikācijas numurs LiepU 2013/12
Iepirkuma priekšmets

Liepājas Universitātes oriģinālo galdu - krēslu restaurācija

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 08.07.2013. Iepirkuma dokumentācija

Sniegtā papildus informācija

 


 

Lēmuma pieņemšanas datums

 
09.07.2013.

Piedāvājuma vērtēšanas protokols
(Nr.3)
 
                         
Piegādātāja nosaukums  IK ARDIS
Informatīvā paziņojuma par noslēgto līgumu publikācijas datums IUB mājas lapā 01.08.2013. Līgumcena (bez PVN)
                                            3640.00 LVL            
 
Līguma noslēgšanas datums

01.08.2013.
Līguma darbības beigu datums
 līdz saistību izpildei


 


 


Paziņojuma par plānoto līgumu publikācijas datums IUB mājas lapā 04.06.2013. Iepirkuma identifikācijas numurs LiepU 2013/10
Iepirkuma priekšmets

Degvielas iegāde Liepājas Universitātei

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 18.06.2013.
plkst. 11:00
Iepirkuma dokumentācija

Sniegtā papildus informācija

 


 

Lēmuma pieņemšanas datums

19.06.2013.

 
Piedāvājuma vērtēšanas protokols
(Nr.3)
 
                         
Piegādātāja nosaukums  SIA "LuKoil Baltija R"
Informatīvā paziņojuma par noslēgto līgumu publikācijas datums IUB mājas lapā 18.07.2013. Līgumcena (bez PVN)
  12918.00 LVL 
Līguma noslēgšanas datums
17.07.2013.

Līguma darbības beigu datums
 16.07.2016.


 


 


Paziņojuma par plānoto līgumu publikācijas datums IUB mājas lapā 30.05.2013. Iepirkuma identifikācijas numurs LiepU 2013/9
Iepirkuma priekšmets

Apsardzes pakalpojumu nodrošināšana Liepājas Universitātes ēkās

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 11.06.2013.
plkst. 11:00
Iepirkuma dokumentācija

Sniegtā papildus informācija

 


 

Lēmuma pieņemšanas datums

17.06.2013.
 
Piedāvājumu vērtēšanas protokols
(Nr.3)
           
Piegādātāja nosaukums  AS "G4S Latvia"
Informatīvā paziņojuma par noslēgto līgumu publikācijas datums IUB mājas lapā 03.07.2013. Līgumcena (bez PVN)
5340.00 LVL
Līguma noslēgšanas datums
01.07.2013.

Līguma darbības beigu datums
 30.06.2016.  

 

Paziņojuma par plānoto līgumu publikācijas datums IUB mājas lapā 17.05.2013. Iepirkuma identifikācijas numurs LiepU 2013/8
Iepirkuma priekšmets

Apsardzes pakalpojumu nodrošināšana Liepājas Universitātes ēkās

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 29.05.2013.
plkst. 10:00
Iepirkuma dokumentācija

Sniegtā papildus informācija

 

PĀRTRAUKTS
29.05.2013. 

 

Lēmuma pieņemšanas datums


                         
Piegādātāja nosaukums  
Informatīvā paziņojuma par noslēgto līgumu publikācijas datums IUB mājas lapā
Līgumcena (bez PVN)
           
 
Līguma noslēgšanas datums


Līguma darbības beigu datums
 

 


 

Paziņojuma par plānoto līgumu publikācijas datums IUB mājas lapā 08.05.2013. Iepirkuma identifikācijas numurs LiepU 2013/7
Iepirkuma priekšmets

Poligrāfijas papīra un materiālu piegāde 1 gadam

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 21.05.2013.
plkst. 10:00
Iepirkuma dokumentācija

Sniegtā papildus informācija

 

 

 

Lēmuma pieņemšanas datums

27.05.2013.

                         
Piegādātāja nosaukums  AS Antalis
Informatīvā paziņojuma par noslēgto līgumu publikācijas datums IUB mājas lapā 18.06.2013. Līgumcena (bez PVN)
4307.36 LVL
Līguma noslēgšanas datums
17.06.2013.

Līguma darbības beigu datums 16.06.2014. 


 


 

Paziņojuma par plānoto līgumu publikācijas datums IUB mājas lapā 02.05.2013. Iepirkuma identifikācijas numurs LiepU 2013/6
Iepirkuma priekšmets

Apsardzes pakalpojumu nodrošināšana Liepājas Universitātes ēkās

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 17.05.2013. Iepirkuma dokumentācija

Sniegtā papildus informācija

 

Atbildes uz pretendentu jautājumiem 
Nr.1.,
13.05.2013
.
 

 

PĀRTRAUKTS

14.05.2013.


Lēmuma pieņemšanas datums


                         
Piegādātāja nosaukums  
Informatīvā paziņojuma par noslēgto līgumu publikācijas datums IUB mājas lapā
Līgumcena (bez PVN)
           
 
Līguma noslēgšanas datums


Līguma darbības beigu datums
 

 Paziņojuma par plānoto līgumu publikācijas datums IUB mājas lapā 15.02.2013. Iepirkuma identifikācijas numurs LiepU 2013/3
Iepirkuma priekšmets

Būvuzraudzība ERAF projektā "Liepājas Universitātes infrastruktūras un mācību aprīkojuma modernizācija prioritāro virzienu studiju kvalitātes uzlabošanai, nodrošinot vienlīdzīgu iespēju principu un universālu vides pieejamību"

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 26.02.2013. plkst. 11:00 Iepirkuma dokumentācija
 
Sniegtā papildus informācija

 

 

Nav

 

 

Lēmuma pieņemšanas datums

11.03.2013.                         
Piegādātāja nosaukums  SIA "Būves un būvsistēmas"
Informatīvā paziņojuma par noslēgto līgumu publikācijas datums IUB mājas lapā 04.03.2013. Līgumcena (bez PVN)
2760.00                   
 
Līguma noslēgšanas datums
 03.04.2013.

Līguma darbības beigu datums
Līdz līgumā noteikto saistību izpildei
  

Paziņojuma par plānoto līgumu publikācijas datums IUB mājas lapā 11.02.2013. Iepirkuma identifikācijas numurs LiepU 2013/2
Iepirkuma priekšmets

Projekta vadības nodrošināšana ESF projektam "Atbalsts maģistra studiju īstenošanai Liepājas Universitātē" (Vienošanās Nr. 2011/0019/1DP/1.1.2.1.1./11/IPIA/VIAA/003)

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 22.02.2013. plkst. 10:00 Iepirkuma dokumentācija
 
Sniegtā papildus informācija

 

Atbildes uz pretendentu jautājumiem Nr.1,

13.02.2013.

 

 

Atbildes uz pretendentu jautājumiem Nr.2,

20.02.2013.

 

Lēmuma pieņemšanas datums
28.02.2013.
Piegādātāja nosaukums  Guna Pūce
Informatīvā paziņojuma par noslēgto līgumu publikācijas datums IUB mājas lapā 11.03.2013.  Līgumcena (bez PVN)
              3 400.00                                   
Līguma noslēgšanas datums                01.03.2013. Līguma darbības beigu datums 30.09.2015.  

Paziņojuma par plānoto līgumu publikācijas datums IUB mājas lapā 16.01.2013. Iepirkuma identifikācijas numurs LiepU 2013/1
Iepirkuma priekšmets

Mēbeļu (krēsli, galdi, stikla tāfele) iegāde

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 28.01.2013. plkst. 11:30 Iepirkuma dokumentācija
 
Sniegtā papildus informācija

Atbildes uz pretendentu jautājumiem Nr.1, 17.01.2013.

Lēmuma pieņemšanas datums

 
18.02.2013.
Lēmums par iepirkuma rezultātiem
                                                                        
Piegādātāja nosaukums      AS "AJ Produkti"
Informatīvā paziņojuma par noslēgto līgumu publikācijas datums IUB mājas lapā 26.02.2013.  Līgumcena (bez PVN)
1168.6              
Līguma noslēgšanas datums
19.02.2013. 
Līguma darbības beigu datums Līdz piegādātājs pilnībā izpildīs savas saistības 

 


 

Paziņojuma par plānoto līgumu publikācijas datums IUB mājas lapā 23.11.2012. Iepirkuma identifikācijas numurs LiepU 2012/16
Iepirkuma priekšmets

Datoru iekārtu un piederumu piegāde 1 gadam

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 04.12.2012. plkst. 13.30 Iepirkuma dokumentācija
Sniegtā papildus informācija Nav Lēmuma pieņemšanas datums
 
 
 
 
 
Piegādātāja nosaukums SIA "ATEA"
Informatīvā paziņojuma par noslēgto līgumu publikācijas datums IUB mājas lapā 19.12.2012. Līgumcena (bez PVN)
 
5124.99
 
Līguma noslēgšanas datums
14.12.2012.
Līguma darbības beigu datums 1 gads
 

 


 

Paziņojuma par plānoto līgumu publikācijas datums IUB mājas lapā 21.11.2012. Iepirkuma identifikācijas numurs LiepU 2012/15
Iepirkuma priekšmets

Datortehnikas noma projekta administrēšanas nosrošināšanai

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 03.12.2012. plkst. 13.30 Iepirkuma dokumentācija
Sniegtā papildus informācija Nav Lēmuma pieņemšanas datums
 
 
 
 
 
 
Piegādātāja nosaukums SIA "Elektronikas tirdzniecības un apkopes centrs"
Informatīvā paziņojuma par noslēgto līgumu publikācijas datums IUB mājas lapā 20.12.2012. Līgumcena (bez PVN)
 
1440.12
 
Līguma noslēgšanas datums
17.12.2012.
Līguma darbības beigu datums
31.08.2015.
 

 


 

Paziņojuma par plānoto līgumu publikācijas datums IUB mājas lapā 05.11.2012 Iepirkuma identifikācijas numurs LiepU 2012/13
Iepirkuma priekšmets

Materiālu (linolejs, flīzes, ģipškartons) piegāde Liepājas Universitātei

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 16.11.2012. plkst. 11.35 Iepirkuma dokumentācija
Sniegtā papildus informācija Atbildes uz pretendentu jautājumiem Nr.1, 12.11.2012. Lēmuma pieņemšanas datums
10.12.2012.
Lēmums par iepirkuma rezultātiem
1.daļa "Linolejs (platums 2m)"
2.daļa "Linolejs (platums 4m)"
 
18.12.2012.
Lēmums par iepirkuma rezultātiem
3.daļa "Flīzes",
4.daļa "Ģipškartons"
 
Piedāvājumu vērtēšanas sēdes protokols
 
Piedāvājumu atvēršanas sanāksmes protokols
 
Piegādātāja nosaukums
1., 2. daļa
SIA "Reaton Ltd"

3., 4. daļa 
SIA "Tirdzniecības nami "Kurši""
Informatīvā paziņojuma par noslēgto līgumu publikācijas datums IUB mājas lapā 19.12.2012. Līgumcena (bez PVN)
 
1.daļa
3870.00
 
2.daļa
1290.00
 
3.daļa
1307.00
 
4.daļa
1272.50
 
Līguma noslēgšanas datums
1., 2. daļa
14.12.2012.
 
3., 4. daļa
19.12.2012.
Līguma darbības beigu datums
1 gads

 


 

 

Paziņojuma par plānoto līgumu publikācijas datums IUB mājas lapā

14.09.2012 Iepirkuma identifikācijas numurs LiepU 2012/12
Iepirkuma priekšmets

Remontmateriālu piegāde Liepājas Universitātei

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 25.09.2012. plkst. 13.35 Iepirkuma dokumentācija
Iepirkuma nolikums
 
Sniegtā papildus informācija Nav Lēmuma pieņemšanas datums
11.10.2012.
 
2. daļa 
"Ģipškartons"
Pārsniedz budžetā paredzētos līdzekļus
 
4. daļa 
"Flīzes un linolejs"
Vienīgā pretendenta piedāvājums izslēgts
Piegādātāja nosaukums 1. daļa "Profili un palīgmateriāli"
SIA "Tirdzniecības nams "Kurši""

3. daļa "Apmetumi, špakteles, gruntis, krāsas, tapetes"
SIA "Tirdzniecības nams "Kurši""

5. daļa "Lamināts"
SIA "Tirdzniecības nams "Kurši""

6. daļa "OSB plāksnes, saplāksnis"
SIA "Tirdzniecības nams "Kurši""
 
Informatīvā paziņojuma par noslēgto līgumu publikācijas datums IUB mājas lapā 17.10.2012. Līgumcena (bez PVN)
1. daļa "Profili un palīgmateriāli"
1476.20

3. daļa "Apmetumi, špakteles, gruntis, krāsas, tapetes"
4697.00
 
5. daļa "Lamināts"
660.00

6. daļa "OSB plāksnes, saplāksnis"
4910.00
Līguma noslēgšanas datums
15.10.2012.
Līguma darbības beigu datums 1 gads

 


 

Paziņojuma par plānoto līgumu publikācijas datums IUB mājas lapā 29.08.2012 Iepirkuma identifikācijas numurs LiepU 2012/11
Iepirkuma priekšmets

Telpu remontdarbi Liepājas Universitātes ēkās

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 11.09.2012. plkst. 13.30 Iepirkuma dokumentācija Iepirkuma nolikums

Pielikums Nr.3
Darba apjoms 1
Darba apjoms 2 
Darba apjoms 3

Pielikums Nr.6.
Iepirkuma līguma projekts
Sniegtā papildus informācija Nav Lēmuma pieņemšanas datums
09.10.2012. PĀRTRAUKTS (pārsniedz budžetā paredzētos līdzekļus)
 
Piegādātāja nosaukums
-
Informatīvā paziņojuma par noslēgto līgumu publikācijas datums IUB mājas lapā 09.10.2012. Līgumcena (bez PVN)
-
Līguma noslēgšanas datums
-
Līguma darbības beigu datums -

 


 
Paziņojuma par plānoto līgumu publikācijas datums IUB mājas lapā 06.07.2012 Iepirkuma identifikācijas numurs LiepU 2012/10
Iepirkuma priekšmets

Telpu remontdarbi Liepājas Universitātes ēkās

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 17.07.2012. plkst. 13.30 Iepirkuma dokumentācija Iepirkuma nolikums

Pielikums Nr.3
Darba apjoms 1
Darba apjoms 2 
Darba apjoms 3
Darba apjoms 4
Darba apjoms 5
Darba apjoms 6
Darba apjoms 7
Darba apjoms 8
Darba apjoms 9

Darba apjoms 10
Darba apjoms 11

Sniegtā papildus informācija Nav Lēmuma pieņemšanas datums 02.08.2012.

1.,2.,4. daļa pārtraukta, jo piedāvājuma cena pārsniedz budžetā paredzētos līdzekļus.

3. daļa pārtraukta, jo iesniegtais piedāvājums pilnībā neatbilst nolikumā norādītajām prasībām.

 
Piegādātāja nosaukums
Nav
 
Informatīvā paziņojuma par noslēgto līgumu publikācijas datums IUB mājas lapā 02.08.2012. Līgumcena (bez PVN)
Nav

Līguma noslēgšanas datums
  
 Nav Līguma darbības beigu datums Nav

 


 

 

Paziņojuma par plānoto līgumu publikācijas datums IUB mājas lapā 04.07.2012 Iepirkuma identifikācijas numurs LiepU 2012/8
Iepirkuma priekšmets

Interneta pieslēguma nodrošināšana Liepājas Universitātes dienesta viesnīcai

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 18.07.2012. plkst. 13.30 Iepirkuma dokumentācija Iepirkuma nolikums
Sniegtā papildus informācija Nav Lēmuma pieņemšanas datums
08.08.2012.
 
Piegādātāja nosaukums
SIA "Ostkom"
 
Informatīvā paziņojuma par noslēgto līgumu publikācijas datums IUB mājas lapā 18.09.2012. Līgumcena (bez PVN) 892.44
Līguma noslēgšanas datums
16.10.2012.
 
Līguma darbības beigu datums 3 gadi no pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas dienas

 


 

Paziņojuma par plānoto līgumu publikācijas datums IUB mājas lapā 03.07.2012 Iepirkuma identifikācijas numurs LiepU 2012/7
Iepirkuma priekšmets

Interneta pieslēguma nodrošināšana Liepājas Universitātes dienesta viesnīcai

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 17.07.2012. plkst. 13.30 Iepirkuma dokumentācija Iepirkuma nolikums
Sniegtā papildus informācija PĀRTRAUKTS Lēmuma pieņemšanas datums

 
Piegādātāja nosaukums
 
Informatīvā paziņojuma par noslēgto līgumu publikācijas datums IUB mājas lapā   Līgumcena (bez PVN)
 
Līguma noslēgšanas datums

 
Līguma darbības beigu datums  

 


 

Paziņojuma par plānoto līgumu publikācijas datums IUB mājas lapā 11.05.2012 Iepirkuma identifikācijas numurs LiepU 2012/6 "COOP edu-ship" un "eBig3"
Iepirkuma priekšmets Datora, kopētāja, projektora, servera un tā uzstādīšanai nepieciešamo iekārtu, gaisa kondicionēšanas iekārtas, RFID birku iegāde
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 23.05.2012. plkst. 13.30 Iepirkuma dokumentācija Iepirkuma nolikums
Sniegtā papildus informācija Nav Lēmuma pieņemšanas datums
08.06.2012. (1., 3., 4. daļa)

18.06.2012. (2. daļa)
 
Piegādātāja nosaukums 1.daļa  "Portatīvais dators, digitālais kopētājs, projektors" 
SIA "Elektronikas tirdzniecības un apkopes centrs"

3. daļa "Gaisa kondicionēšanas iekārta"
SIA "LDC Datortehnika"

4. daļa "RFID birkas"
SIA "LDC Datortehnika"

2. daļa "Tīmekļa serveris un tā uzstādīšanai nepieciešamās iekārtas"
Pārtraukts 
 
Informatīvā paziņojuma par noslēgto līgumu publikācijas datums IUB mājas lapā 28.06.2012. (1. daļa)

02.06.2012. (3. un 4. daļa)
Līgumcena (bez PVN) 1.daļa "Portatīvais dators, digitālais kopētājs, projektors" 
1433.08

3. daļa "Gaisa kondicionēšanas iekārta" 
285.00

4. daļa "RFID birkas" 
3150.00
 
Līguma noslēgšanas datums
22.06.2012. (1. daļa)

29.06.2012. (3. un 4. daļa)
 
Līguma darbības beigu datums Līdz līguma saistību pilnīgai izpildei

 


 

Paziņojuma par plānoto līgumu publikācijas datums IUB mājas lapā 13.04.2012. Iepirkuma identifikācijas numurs LiepU 2012/5
Iepirkuma priekšmets  Poligrāfijas papīra un materiālu piegāde 1 gadam
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 24.04.2012. plkst. 9.30 Iepirkuma dokumentācija Iepirkuma nolikums
Sniegtā papildus informācija Nav Lēmuma pieņemšanas datums 27.04.2012.
Piegādātāja nosaukums AS "Antalis"
Informatīvā paziņojuma par noslēgto līgumu publikācijas datums IUB mājas lapā 02.05.2012. Līgumcena (bez PVN) 9934.42
Līguma noslēgšanas datums 28.04.2012. Līguma darbības beigu datums 28.04.2013.

 


 

Paziņojuma par plānoto līgumu publikācijas datums IUB mājas lapā 30.03.2012. Iepirkuma identifikācijas numurs LiepU 2012/4
Iepirkuma priekšmets  Poligrāfijas papīra un materiālu piegāde
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 13.04.2012. plkst. 9.30 Iepirkuma dokumentācija Iepirkuma nolikums
Sniegtā papildus informācija PĀRTRAUKTS Lēmuma pieņemšanas datums  
Piegādātāja nosaukums  
Informatīvā paziņojuma par noslēgto līgumu publikācijas datums IUB mājas lapā   Līgumcena (bez PVN)  
Līguma noslēgšanas datums   Līguma darbības beigu datums  

 


 

Paziņojuma par plānoto līgumu publikācijas datums IUB mājas lapā 01.02.2012. Iepirkuma identifikācijas numurs LiepU 2012/2
Iepirkuma priekšmets  Prezentācijas priekšmetu un reklāmas materiālu izgatavošana
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 13.02.2012. plkst. 10.00 Iepirkuma dokumentācija Iepirkuma nolikums
Sniegtā papildus informācija Atbildes uz pretendentu jautājumiem Nr.2,
07.02.2012.

Atbildes uz pretendentu jautājumiem Nr.1, 03.02.2012.
Lēmuma pieņemšanas datums 14.02.2012.
Piegādātāja nosaukums 1. daļa "Informatīvie un reklāmas materiāli"
SIA "Addiction"

2. daļa "Prezentācijas priekšmeti un simbolika"
SIA "Geka"

3.daļa "Stendi"
SIA "Pro-Baltic"

4. daļa "Prezentācijas priekšmeti (saldumi)"
SIA "Addiction"
Informatīvā paziņojuma par noslēgto līgumu publikācijas datums IUB mājas lapā 24.02.2012. Līgumcena (bez PVN) 1. daļa "Informatīvie un reklāmas materiāli"
7426,00

2. daļa "Prezentācijas priekšmeti un simbolika"
2678,50

3. daļa "Stendi"

165,76

4. daļa "Prezentācijas priekšmeti (saldumi)"
700,00
 
Līguma noslēgšanas datums 1. daļa "Informatīvie un reklāmas materiāli"

17.02.2012.

2. daļa "Prezentācijas priekšmeti un simbolika"

15.02.2012.

3.daļa "Stendi"

24.02.2012.

4. daļa "Prezentācijas priekšmeti (saldumi)"

17.02.2012.
Līguma darbības beigu datums Līdz līgumā noteikto saistību izpildei

 


 

Paziņojuma par plānoto līgumu publikācijas datums IUB mājas lapā 31.12.2011. Iepirkuma identifikācijas numurs Liepu 2012/1
Iepirkuma priekšmets Prezentācijas priekšmetu un reklāmas materiālu izgatavošana
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 13.02.2012. plkst. 10.00
PĀRTRAUKTS
Iepirkuma dokumentācija Iepirkuma nolikums
Sniegtā papildus informācija   Lēmuma pieņemšanas datums  
Piegādātāja nosaukums  
Informatīvā paziņojuma par noslēgto līgumu publikācijas datums IUB mājas lapā   Līgumcena (bez PVN)  
Līguma noslēgšanas datums   Līguma darbības beigu datums  

 


 

Paziņojuma par plānoto līgumu publikācijas datums IUB mājas lapā 11.11.2011. Iepirkuma identifikācijas numurs LiepU 2011/11 ESF
Iepirkuma priekšmets Projekta vadības nodrošināšana ESF projektam „Atbalsts maģistra studiju īstenošanai Liepājas Universitātē” (vienošanās Nr. 2011/0019/1DP/1.1.2.1.1./11/IPIA/VIAA/003)
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 23.11.2011. plkst. 10.00 Iepirkuma dokumentācija Iepirkuma nolikums 
Sniegtā papildus informācija Nav
Lēmuma pieņemšanas datums 28.11.2011.
Piegādātāja nosaukums Ilze Meire
Informatīvā paziņojuma par noslēgto līgumu publikācijas datums IUB mājas lapā 25.01.2012. Līgumcena (bez PVN) 5000,00
Līguma noslēgšanas datums 01.12.2011. Līguma darbības beigu datums Pakalpojuma izpildes termiņš ir līdz 30.09.2015.

 


 

Paziņojuma par plānoto līgumu publikācijas datums IUB mājas lapā 29.09.2011. Iepirkuma identifikācijas numurs LiepU 2011/10 ERAF
Iepirkuma priekšmets Informācijas un publicitātes prasību nodrošināšana ERAF projekta īstenošanai
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 11.10.2011. plkst. 10.00 Iepirkuma dokumentācija Iepirkuma nolikums
Sniegtā papildus informācija Nav Lēmuma pieņemšanas datums 18.10.2011
Piegādātāja nosaukums SIA "Addiction"
Informatīvā paziņojuma par noslēgto līgumu publikācijas datums IUB mājas lapā 02.12.2011. Līgumcena (bez PVN) 2867,00
Līguma noslēgšanas datums 28.11.2011. Līguma darbības beigu datums Pakalpojums tiek veikts līdz 31.12.2013.

 


 

Paziņojuma par plānoto līgumu publikācijas datums IUB mājas lapā 18.08.2011. Iepirkuma identifikācijas numurs LiepU 2011/9 ERAF
Iepirkuma priekšmets Ēkas Kūrmājas prospektā 13, Liepājā, vienkāršotie renovācijas būvdarbi ERAF projekta „Liepājas Universitātes infrastruktūras un mācību aprīkojuma modernizācija prioritāro virzienu studiju kvalitātes uzlabošanai, nodrošinot vienlīdzīgu iespēju principu un universālu vides pieejamību” ietvaros
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 06.09.2011.  plkst 10.00 Iepirkuma dokumentācija Iepirkuma nolikums
Iepirkuma tehniskais projekts
Sniegtā papildus informācija Nav Lēmuma pieņemšanas datums 14.09.2011.
Piegādātāja nosaukums SIA „PRO DEV“
Informatīvā paziņojuma par noslēgto līgumu publikācijas datums IUB mājas lapā 17.11.2011. Līgumcena (bez PVN)  
Līguma noslēgšanas datums 03.11.2011. Līguma darbības beigu datums Līdz līgumā noteikto saistību izpildei

Atpakaļ
x