Mūžizglītība

Klausītājs

STUDIJU KURSU KLAUSĪTĀJS

 

Liepājas Universitātes Mūžizglītības nodaļa piedāvā ikvienam, kuram ir vidējā vai augstākā izglītība un vēlme apgūt interesējošus vai karjerai nepieciešamus studiju kursus, apmeklēt mūsu universitātes pamatstudiju un maģistrantūras pilna vai nepilna laika studiju kursus KLAUSĪTĀJA STATUSĀ.

 

Persona var reģistrēties:

  • pamatstudiju kursu apguvei, ja ir iegūta  vidējā izglītība;
  • maģistra studiju kursu apguvei – ja ir iegūta bakalaura/tai pielīdzināta izglītība.

Pieteikšanās studiju kursiem/studiju moduļiem notiek Mūžizglītības nodaļā  ne vēlāk kā nedēļu pirms semestra sākuma. Mūžizglītības nodaļa nepieciešamības gadījumā konsultē interesentus par studiju kursu/ studiju moduļu apguves nosacījumiem klausītāja statusā.

 

Kad esat izvēlējies studiju kursu/ studiju moduļu, sazinieties ar Mūžizglītības nodaļu, lai noskaidrotu vai attiecīgais studiju kurss/ studiju modulis ir ieplānots tuvākajā semestrī.

 

Lai pieteiktos atsevišķu studiju kursu/ studiju moduļu apguvei, pretendents:

  • aizpilda LiepU pieteikuma veidlapu (skatīt ŠEIT),
  • pieteikumam pievieno, uzrādot oriģinālus, izglītību apliecinoša dokumenta kopiju un pases kopiju (pretendents nav LiepU students),
  • pieteikumam pievieno 1 fotogrāfiju (3x4 cm) (pretendents nav LiepU students).

Pēc pieteikuma saskaņošanas ar fakultāti, pretendents veic reģistrācijas maksu 10,00 Euro apmērā (informāciju  skat.šeit https://www.liepu.lv/lv/1038/informacija-maksajumu-veiksanai) un slēdz līgumu par studiju kursa apgūšanu.

Kredītpunkta cena:

Bakalaura līmeņa studijām: 35.00 EUR – 50.00 EUR

Maģistra līmeņa studijām: 39.00 EUR – EUR 75.00 EUR

 

Maksu par studiju kursa priekšmeta apguvi aprēķina, reizinot kredītpunktu skaitu ar maksu par vienu kredītpunktu. Lai noskaidrotu precīzi izvēlētā studiju kursa/ studiju moduļa maksu vai kredītpunkta cenu, sazinieties ar Mūžizglītības nodaļu.

 

Kad studiju kurss/ studiju modulis ir apgūts un veiksmīgi nokārtots gala pārbaudījums, Mūžizglītības nodaļa izsniedz apliecību  saskaņā ar Augstskolas likumā noteiktajām prasībām.