Studentiem

Konsultāciju laiki

Mācībspēku konsultāciju saraksts 

Uzvārds, vārds

Diena

13.30 -14.00

Telpa

Piezīmes

Alksne Antra

ceturtdiena,

piektdiena

15.00 -16.00

13.00 -14.00

140.telpa

Lielā iela 14

Iepriekš lūdzu pieteikties:

antra.alksne @liepu.lv

Ansule Inese

Iepriekš lūdzu pieteikties:

inese.ansule@liepu.lv

Anohina Sandra

Iepriekš lūdzu pieteikties: anohina.sandra@gmail.com

Atāle Zigrīda

trešdiena

11.30 – 10.00

079. telpa

Lielā ielā 14

zigrida.atale@gmail.com

Ābele Lilita

otrdiena

13.30.-14.00

407. telpa

Lielā iela 14

Iepriekš lūdzu pieteikties: lilita.abele@liepu.lv

Babina Agata

224.telpa

Lielā iela 14

Iepriekš lūdzu pieteikties: agata.babina@liepu.lv

Balčus Elita

trešdiena

16.00

320.telpa

Lielā iela 14

Iepriekš lūdzu pieteikties: elita.balcus@liepu.lv

Barča Aija

Iepriekš lūdzu pieteikties:

341. kabinetā Lielā ielā 14

Barute Dina

otrdiena

9.30 – 10.00

338.telpa

Lielā iela 14

Iepriekš lūdzu pieteikties: dina.barute@liepu.lv

Beļajevs Oļegs

trešdiena

15.30

320a.telpa

Lielā iela 14

Iepriekš lūdzu pieteikties: olegs.belajevs@liepu.lv

Berloviene Dina

Iepriekš lūdzu pieteikties: dina.berloviene@inbox.lv

Bethere Dina

trešdiena

11.30

132.telpa

Lielā iela 14

Iepriekš lūdzu pieteikties: dina.bethere@liepu.lv

Blauzde Olga

trešdiena

10.00 – 11.00

316. telpa

Lielā iela 14

olga.blauzde@liepu.lv

Bliska Inga

trešdiena

10.00

324.telpa

Lielā iela 14

Iepriekš lūdzu pieteikties: inga.bliska@liepu.lv

Briška Inese

trešdiena,

piektdiena

13.30 – 14.30

426 telpa

Lielā iela 14

Iepriekš lūdzu pieteikties: inese.briska@liepu.lv

Būmans Guntars

trešdiena

17.00 -17.30

011. telpa

Lielā iela 14

Iepriekš lūdzu pieteikties: guntars.bumans@gmail.com

Cīrule Iveta

naturalproducts@inbox.lv

Deimante Dagnija

Iepriekš lūdzu pieteikties: dagnijadh@gmail.com

Drišļuks Uldis

ceturtdiena

14.00 – 15.30

312. telpa

Lielā iela 14

Iepriekš lūdzu pieteikties: uldis.drisluks@liepu.lv

Egliens Viktors

trešdiena

11.30 – 12.00

343./ 338. telpa Lielā iela 14

egl@inbox.lv

Elstiņa Ance

ance.elstina@liepu.lv

Enģele Līga

Iepriekš lūdzu pieteikties: liga.engele@liepu.lv

Erbs Herberts

trešdiena

13.30 – 14.00

053.telpa

Lielā iela 14

herberts.erbs@liepu.lv

Ercuma Daiga

Iepriekš lūdzu pieteikties: daiga.ercuma@liepu.lv

Frišfelds Vilnis

frishfelds@latnet.lv

Gabaliņš Raimonds

trešdiena

11.30 -12.00

310. telpa

Lielā iela 14

Iepriekš lūdzu pieteikties: raimonds.gabalins@liepu.lv

Gaile Linda

Iepriekš lūdzu pieteikties: linda.gaile@liepu.lv

Genese-Plaude Inta

Iepriekš lūdzu pieteikties: inta.genese-plaude@liepu.lv

Gintere Ērika

Iepriekš lūdzu pieteikties: erika.gintere@liepu.lv tel. 2944299

Girņus Gita

Iepriekš lūdzu pieteikties: gigi@inbox.lv

Glikasa Olga

ceturtdiena

11.30 -12.00

401.telpa

Lielā iela 14

Iepriekš lūdzu pieteikties: olga.glikasa@liepu.lv

Graumanis Zaigonis

ceturtdiena

1.nedēļa

15.45 – 16.30

313. telpa

Lielā iela 14

Iepriekš lūdzu pieteikties: zaigonis.graumanis@liepu.lv

Grava Jana

otrdiena

15.30 – 16.15

341. telpa

Lielā iela 14

Iepriekš lūdzu pieteikties:

jana.grava@liepu.lv

Grickus Armands

Iepriekš lūdzu pieteikties: armands.grickus@liepu.lv

Grospiņa Ilze

pirmdiena

13.30

Iepriekš lūdzu pieteikties: ilzegrospina@inbox.lv

Gulbis Māris

marisg93@inbox.lv

Guseinovs Šarifs

Sh.e guseinov@inbox.lv

Gūtmane Zanda

Iepriekš lūdzu pieteikties: zanda.gutmane@liepu.lv

Ģingule Klavdija

trešdiena 1.nedēļa

15.30 – 16.00

130 telpa

Lielā iela 14

Iepriekš lūdzu pieteikties: klaudija.gingule@liepu.lv

Helviga Anita

otrdiena

14.00

303telpa Kūrmājas pr. 13

Iepriekš lūdzu pieteikties: anita.helviga@liepu.lv

Jēgere Sarmīte

Iepriekš lūdzu pieteikties: tel. 29159054

Ignatjeva Sigita

Iepriekš lūdzu pieteikties: sigita.ignatjeva@liepu.lv

Īle Una

una.ile@llu.lv

Jansone Anita

pirmdiena

16.00 – 17.00

404. telpa

Lielā iela 14

Iepriekš lūdzu pieteikties: anita.jansone@liepu.lv

Jākobsone Liene

jakobsone.liene@liepu.lv

Jēgers Jānis

labsuznemums@gmail.com

Jūrmalietis Roberts

Iepriekš lūdzu pieteikties:

roberts.jurmalietis@liepu.lv

Kačanova Baiba

Iepriekš lūdzu pieteikties:

baibakacanova@gmail.com

Kadiķe Vita

Iepriekš lūdzu pieteikties: vitak18@inbox.lv

Kalnačs Benedikts

Iepriekš lūdzu pieteikties: benedikts@inbox.lv

Kalniņa Indra

Iepriekš lūdzu pieteikties: rudy@apollo.lv

Kalniņš Viesturs

viesturs.kalnins@liepu.lv

Kaļiņina Valentīna

trešdiena 1.nedēlā

11.30

324 telpa

Lielā iela 14

Iepriekš lūdzu pieteikties:

valentina.kalinina@liepu.lv

Karule Ludmila

otrdiena

13.30 – 14.00

403. telpa

Lielā iela 14

Iepriekš lūdzu pieteikties: ludmila.karule@liepu.lv

Kastiņš Juris Andrejs

trešdiena

2. nedēļa

15.00

Iepriekš lūdzu pieteikties: juriska@latnet.lv

Kārkliņa Vaira

vaira.karklina@liepu.lv

Kaupužs Jevgeņijs

kaupuzs@latnet.lv

Klāsone Inta

ceturtdiena

9.30 – 10.00

227A telpa

Lielā iela 14

inta.klasone@liepu.lv

Kleinšmite Ligita

kligita@inbox.lv

Krastiņa Gunta

ceturtdiena

17.30 – 18.00

081. telpa

Lielā iela 14

guntakrastina@inbox.lv

Kolosova Ārija

trešdiena

2. nedēļa

16.00

312.telpa

Lielā iela 14

Iepriekš lūdzu pieteikties: arija.kolosova@liepu.lv

Kuduma Anda

111.telpa

Kūrmājas pr.13

anda.kuduma@inbox.lv

Kulberga Inta

Iepriekš lūdzu pieteikties: inta.kulberga@liepu.lv

Kudreņickis Ivars

Iepriekš lūdzu pieteikties: ivars.kudrenickis@lu.lv

Krūmiņš Mārtiņš

ceturtdiena

9.30 -10.00

333. telpa

Lielā iela 14

Iepriekš lūdzu pieteikties: stop.art@e-apollo.lv

Kūma Dace

Iepriekš lūdzu pieteikties: dace.kuma@liepu.lv

Laiveniece Diāna

111.telpa

Kūrmājas pr. 13

Iepriekš lūdzu pieteikties: diana.laiveniece@liepu.lv

Lagzdiņa Aija

Iepriekš lūdzu pieteikties: aija.lagzdina@liepu.lv

Lauris Kaspars

piektdiena

12.00

231. telpa

Lielā iela 14

Iepriekš lūdzu pieteikties: kaspars.lauris@liepu.lv

Lauberga Ērika

218. telpa

Lielā iela 14

Iepriekš lūdzu pieteikties: erika.lauberga@liepu.lv

Lāma Edgars

ceturtdiena

14.00

303.telpa

Kūrmājas pr. 13

Iepriekš lūdzu pieteikties: edgars.lams@liepu.lv

Lanka Svetlana

trešdiena

11.30 – 12.30

341.telpa

Lielā iela 14

Iepriekš lūdzu pieteikties: svetlana.lanka@liepu.lv

Laugale Velga

otrdiena

15.30

111.telpa

Kūrmājas pr. 13

Iepriekš lūdzu pieteikties:

velga.laugale@liepu.lv

Lauze Linda

111.telpa

Kūrmājas pr. 13

Iepriekš lūdzu pieteikties:

inda.lauze@liepu.lv

Letinskis Jānis

Iepriekš lūdzu pieteikties:

janis.letinskis@liepu.lv

Lēvalde Vēsma

Iepriekš lūdzu pieteikties: vevalde@gmail.com

Līduma Diāna

otrdiena

12.00

Iepriekš lūdzu pieteikties:

diana.liduma@liepu.lv

tel.29265976

Lūsēna-Ezera Inese

Iepriekš lūdzu pieteikties: inese.lusena-ezera@liepu.lv

Mackare Kristīne

kkristtija@liepu.lv

Mackus Imants

otrdiena

15.30 – 16.00

imants.sokolovs@liepu.lv

Magazeina Ilva

ceturtdiena

11.30 – 12.15

337. telpa

Lielā iela 14

Iepriekš lūdzu pieteikties: ilva.magazeina@liepu.lv

Markus Dace

Iepriekš lūdzu pieteikties:

dace.markus@liepu.lv

Medveckis Arturs

otrdiena

10.00 -11.00

135.telpa

Lielā iela 14

Iepriekš lūdzu pieteikties: arturs.medveckis@liepu.lv

Mežinska Anita

pirmdiena

312.telpa

Lielā iela 14

Iepriekš lūdzu pieteikties:

tel. 29293669

Miķelsone Ilze

trešdiena

16.00 – 17.00

341.telpa

Lielā iela 14

Iepriekš lūdzu pieteikties: ilze.mikelsone@liepu.lv

Morevs Patriks

piektdiena 2.nedēļa

15.30 -16.00

218.telpa Lielā ielā 14

Iepriekš lūdzu pieteikties:

patriks.morevs@liepu.lv

Mozžerikovs Jurijs

jurijs.mozzerikovs@gmail.com

Neimane Ilma

439.telpa

Lielā iela 14

Iepriekš lūdzu pieteikties: ilma.neimane@liepu.lv

Novickis Uldis

Iepriekš lūdzu pieteikties: uldis.novickis@inbox.lv

Novika Marina

Iepriekš lūdzu pieteikties: marina.novika@liepu.lv

Okuņeva Sandra

Iepriekš lūdzu pieteikties:

sandra.okuneva@liepu.lv

Ozola Ieva

otrdiena

15.30

217A telpa

Lielā ielā 14

ieva.ozola@liepu.lv

Paipare Mirdza

ceturtdiena

11.00-12.00

316. telpa

Lielā iela 14

Iepriekš lūdzu pieteikties: mirdza.paipare@liepu.lv

Papirte Inga

papirte_i@tvnet.lv

Pavītola Linda

otrdiena

10.00 – 11.00

341.telpa

Lielā iela 14

Iepriekš lūdzu pieteikties: linda.pavitola@liepu.lv

Pavītols Juris

086. telpa

Lielā iela 14

juris.pavitols@inbox.lv

Pāvels Jurs

pirmdiena

11.30 -12.00

316 telpa Lielā iela 14

Iepriekš lūdzu pieteikties: pavels.jurs@liepu.lv

Pekša Jānis

janis.peksa@rtu.lv

Pilverte Ervita

Iepriekš lūdzu pieteikties: ervital@hotmail.com

Pole Vineta

trešdiena

15.30 – 16.00

341.telpa

Lielā iela 14

Iepriekš lūdzu pieteikties:

v.pole@inbox.lv

Ponomarjova Janīna

Iepriekš lūdzu pieteikties:

skola94@apollo.lv

Priedols Valdis

otrdiena

11.30 -12.00

430. telpa

Lielā iela 14

Iepriekš lūdzu pieteikties:

valdis.priedols@liepu.lv

Roze Ieva

Iepriekš lūdzu pieteikties:

ieva.roze@liepu.lv

Rozenbahs Aivars

piektdiena

11.30

Iepriekš lūdzu pieteikties:

aivars.rozenbahs@liepu.lv

Sinka Mārtiņš

Iepriekš lūdzu pieteikties:

martins.sinka@liepu.lv

Samuseviča Alīda

pirmdiena

14.00 – 15.00

304.telpa

Lielā iela 14

Iepriekš lūdzu pieteikties:

alida.samusevica@liepu.lv

Semjonova Olga

Iepriekš lūdzu pieteikties: olga_tamara@inbox.lv

Skābarde Ilga

Iepriekš lūdzu pieteikties: ilga@kultura.apollo.lv

tel. 29475425

Sokolovs Imants

trešdiena

13.30- 14.00

430. telpa

Lielā iela 14

imants.sokolovs@liepu.lv

Spirģe – Sēne Solvita

trešdiena

9.30 – 10.00

081. telpa

Lielā iela 14

Iepriekš lūdzu pieteikties:

solvita.spirge@liepu.lv

Sprice Inga

Iepriekš lūdzu pieteikties: telefonu 29374642

Straume Astra

otrdiena

10.00

Iepriekš lūdzu pieteikties: straume.astra@inbox.lv

Straupeniece Daiga

Iepriekš lūdzu pieteikties: daiga.straupeniece@inbox.lv

Strazdiņa Irina

17.10.2019.

28.10.2019.

07.11.2019.

14.11.2019

21.11.2019.

05.12.2019

14.00 - 15.30

11.30 - 13.30

14.00 – 15.30

14.00 – 15.30

21.11 – 15.30

28.11 – 15.30

316.A telpā

Iepriekš lūdzu pieteikties: irina.strazdina@liepu.lv

Striguna Santa

pirmdiena

11.30

316. telpa

Lielā iela 14

Iepriekš lūdzu pieteikties: santa.striguna@liepu.lv

Svolaks Ādolfs

Iepriekš lūdzu pieteikties: adolfs@apollo.lv

Šmite Rasa

rasa@rixc.lv

Šmits Raitis

raitis@rixc.lv

Šuba Jurģis

Iepriekš lūdzu pieteikties: jurgis.suba@silava.lv

Šulce Dzintra

111. telpa

Kūrmājas pr. 13

Iepriekš lūdzu pieteikties:

dz.sulce@tvnet.lv

Tamuža Daina

Iepriekš lūdzu pieteikties: dainatal12@gmail.com

Tālbergs Aivis

126.telpa Lielā ielā 14

Iepriekš lūdzu pieteikties:

aivis.talbergs@liepu.lv

Tomele Gundega

138.telpa

Lielā iela 14

Iepriekš lūdzu pieteikties: gundega.tomele@gmail.com

Tomsone Vineta

Iepriekš lūdzu pieteikties:

vineta.tomsone@liepu.lv

Tomsons Dzintars

ceturtdiena

9.30

416 telpā

Lielā ielā 14

Iepriekš lūdzu pieteikties: dzintars.tomsons@liepu.lv

Tramdaka Gunta

111.telpa

Kūrmājas pr. 13

Iepriekš lūdzu pieteikties:

guntatra@inbox.lv

Trinīte Baiba

Iepriekš lūdzu pieteikties:

baiba.trinite@liepu.lv

Tumaščika Iveta

Iepriekš lūdzu pieteikties:

iveta.tumascika@liepu.lv

Ulmane-Ozoliņa Lāsma

Iepriekš lūdzu pieteikties:

luo@liepu.lv

Uvarova Inga

Lekciju dienās starbrīžos

Vagotiņš -Vagulis Ģirts

10.45-11.30

Iepriekš lūdzu pieteikties:

girtsvv@gmail.com

Valce Ilze

otrdiena

11.30 – 12.30

417. telpa

Lielā iela 14

ilze.valce@liepu.lv

Vasermane Inga

Iepriekš lūdzu pieteikties:

inga. vasermane@liepu.lv

Valka Zita

Iepriekš lūdzu pieteikties:

zita.valka@liepu.lv

Vasiļjeva Daina

Iepriekš lūdzu pieteikties:

daina.vasilevska@gmail.com

Vārpiņš Kaspars

Iepriekš lūdzu pieteikties:

varpins.kaspars@inbox.lv

Vecenāne Helēna

ceturtdiena

12.00 - 13.00

126.telpa

Lielā iela 14

Iepriekš lūdzu pieteikties:

helena.vecenane@liepu.lv

Veinberga Sandra

ceturtdiena

11.00 – 12.00

Iepriekš lūdzu pieteikties:

press@balticmedia.net

Veisbuka Inese

trešdiena

12.00 – 14.00

324 telpa

Lielā iela 14

Iepriekš lūdzu pieteikties:

inese.veisbuka@liepu.lv

Vereščagina Irina

304.telpa

Lielā iela 14

Iepriekš lūdzu pieteikties:

irina.verescagina@liepu.lv

telefons: 26744043

Veita Lauma

lauma.veita@liepu.lv

Vikmane Blāzma

ceturtdiena

15.30 – 16.00

304.telpa

Lielā iela 14

Iepriekš lūdzu pieteikties:

blazma.vikmane@liepu.lv

Vilmane Nora

otrdiena

13.30 - 14.00

122. telpa

Lielā iela 14

Iepriekš lūdzu pieteikties:

nora.vilmane@liepu.lv

Vīriņa Dzintra

otrdiena

15.30 – 16.00

035 telpa

Lielā iela 14

Iepriekš lūdzu pieteikties:

dzintra.virina@liepu.lv

Vītola Vinita

trešdiena

10.00 -10.30

341.telpa

Lielā iela 14

Iepriekš lūdzu pieteikties:

vinita.vitola @liepu.lv

Virsis Laimons

otrdiena ,

trešdienās,

ceturtdiena

12.00-14.00

338.telpa

Lielā iela 14

laimons.virsis@liepu.lv

Volkovs Uģis

Iepriekš lūdzu pieteikties:

ugis.volkovs@it-lideris.lv

Vītols Varis

Iepriekš lūdzu pieteikties:

vvaris@inbox.lv

Zauere Resija

Iepriekš lūdzu pieteikties:

resija.zauere@inbox.lv

Zeltiņa Māra

pirmdiena

14.00 – 15.30

208.telpa

Lielā iela 14

Iepriekš lūdzu pieteikties:

mara.zeltina@liepu.lv

Zēlerte Vija

trešdiena

14.00 – 16.00

313.telpa

Lielā iela 14

Iepriekš lūdzu pieteikties: vija.zelerte@liepu.lv

tel. 26426065

Znotiņa Inta

otrdiena

13.00 -14.00

437.telpā Lielā ielā 14

Iepriekš lūdzu pieteikties:

inta.znotina@liepu.lv

Zulmane Linda

pirmdiena

15.00

111.telpa

Kūrmājas pr. 13

Iepriekš lūdzu pieteikties: linda.zulmane@liepu.lv

Zupa Uldis

Iepriekš lūdzu pieteikties:

uldis.zupa@liepu.lv

Žaimis Uldis

Iepriekš lūdzu pieteikties:

uldiss.z@inbox.lv

Žigunovs Maksims

ceturtdiena

11.30 – 12.00

415. telpa

Lielā iela 14

Iepriekš lūdzu pieteikties:

maksims.zigunovs@liepu.lv

Žīmante Kaiva

Iepriekš lūdzu pieteikties:

kaiva.zimante@gmail.com

telefons 29144667