Nāc studēt!

Centralizētie eksāmeni

Informācija par pieteikšanos centralizētajiem eksāmeniem

Reflektantiem, kam nav centralizētā eksāmena vērtējuma vai kas vēlas to uzlabot, Liepājas Universitāte sadarbībā ar Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts izglītības satura centru (VISC) piedāvā iespēju kārtot Valsts pārbaudījumus centralizētos vidusskolas eksāmenus.

Liepājas Universitātē (LiepU) iespējams pieteikties uz centralizēto eksāmenu kārtošanu tikai tām personām, kas jau ieguvušas vidējo izglītību.

Pieteikumus centralizētājiem eksāmeniem pieņem no  2019. gada 7. janvāra līdz termiņa beigām (skat. tabulā)

Lai pieteiktos centralizētajiem eksāmeniem, nepieciešams:

  • samaksāt par eksāmenu (-iem)

LiepU grāmatvedībā, Lielā ielā 14, 2.stāvā, 217.telpā P. O. T. C. (darba laiks 8:00 - 12:00; 13:00 - 16:00), P. (darba laiks 8:00 - 12:00) vai jebkurā kredītiestādē, maksājuma mērķī norādot vārdu, uzvārdu, personas kodu un attiecīgo CE.

Rekvizīti:

Liepājas Universitāte
Lielā ielā-14, Liepāja, LV-3401
Izglītības iestādes reģ. Nr. 3042000219
PVN reģ.Nr. LV90000036859
Valsts kase, kods TRELLV22
Konta Nr.LV45TREL9150190000000

Eksāmens

Maksa par eksāmenu EUR

matemātika, latviešu valoda, bioloģija, fizika, ķīmija, Latvijas un pasaules vēsture

13.00

svešvaloda (angļu, vācu, franču, krievu valoda)

15.00

  • ar maksājuma kvīti ierasties Lielā iela 14, 2.stāvs, 239.telpa, P. O.C. (darba laiks 9:00 - 12:00), T. (13:00 -17:00)
  • uzrādīt pasi vai personas apliecību;
  • uzrādīt dokumentu par vidējo izglītību;
  • aizpildīt iesniegumu veidlapu;
  • izlasīt centralizēto eksāmenu norises instrukciju.

VALSTS  PĀRBAUDĪJUMU  NORISES  LAIKI  un  PIETEIKŠANĀS GRAFIKS 2018./ 2019. mācību gadā 

Centralizētais eksāmens

CE kārtošanas datums 2019. gadā*

CE iesnieguma pieņemšanas beigu termiņš 2019.gadā

Angļu valoda

12., 13. un 14. martā

30. janvāris

Vācu valoda

13. martā

Krievu valoda

14. 15. martā

Franču valoda

15. martā

Latviešu valoda

21. maijā

15. aprīlis

Matemātika

24. maijā

Latvijas un pasaules vēsture

28. maijā

Bioloģija

5. jūnijā

Fizika

30. maijā

Ķīmija

7. jūnijs

Iesniegumus pieņem LiepU, Lielā iela 14, 2. stāvs, 239. telpa, P. O.C. (darba laiks 9:00 - 12:00), T. (13:00 -17:00)

 

Jana  Jansone

tālr. 63422505, 26190339 

e-pasts:jana.jansone@liepu.lv

Lielā iela 14, 239. telpa