Nāc studēt!

Centralizētie eksāmeni

Reflektantiem, kam nav centralizētā eksāmena vērtējuma vai kas vēlas to uzlabot, Liepājas Universitāte sadarbībā ar Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts izglītības satura centru (VISC) piedāvā iespēju kārtot centralizētos vidusskolas eksāmenus vienlaikus ar skolām.

Liepājas Universitātē centralizētos eksāmenus (CE) iespējams kārtot tikai tiem, kas jau ieguvuši vidējo izglītību.

Pieteikšanās centralizētajiem eksāmeniem plānota no š.g. 16.decembra.

VALSTS  PĀRBAUDĪJUMU  NORISES  LAIKI  un  PIETEIKŠANĀS GRAFIKS 2019./ 2020. mācību gadā 

Centralizētais eksāmens

CE kārtošanas datums 2020. gadā*

CE iesnieguma pieņemšanas beigu termiņš 2020.gadā

Angļu valoda

17., 18. un 19. marts

25. janvāris

Vācu valoda

18. marts

Krievu valoda

19. 20. marts

Franču valoda

20. marts

Latviešu valoda

19. maijs

10. aprīlis

Matemātika

22. maijs

Latvijas un pasaules vēsture

26. maijs

Bioloģija

3. jūnijs

Fizika

5. jūnijs

Ķīmija

28. maijs

*) MK noteikumi Nr. 183 no 30.04.2019. „Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2019./2020.  mācību gadā”.

Papildu informāciju varat saņemt: Jana Jansone, e-pasts: jana.jansone@liepu.lv, tel. 63422505.