Centralizētie eksāmeni

Liepājas Universitāte sadarbībā ar Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts izglītības satura centru (VISC) piedāvā iespēju kārtot Valsts pārbaudījumus centralizētos vidusskolas eksāmenus vienlaikus ar skolām.


Liepājas Universitātē (LiepU) iespējams pieteikties uz centralizēto eksāmenu kārtošanu tikai tām personām, kas jau ieguvušas vidējo izglītību.
2018./2019. mācību gada Valsts pārbaudījumu norises laiki par vispārējās vidējās izglītības ieguvi. 


Centralizētie eksāmeni

Centralizētais eksāmens

CE kārtošanas datums 2018. gadā

Angļu valoda

12., 13. un 14. martā

Vācu valoda

13. martā

Krievu valoda

14. 15. martā

Franču valoda

15. martā

Latviešu valoda

21. maijā

Matemātika

24. maijā

Latvijas un pasaules vēsture

28. maijā

Bioloģija

15. jūnijā

Fizika

30. maijā

Ķīmija

7. maijā

 

 

Kontakti:


Uzņemšanas komisijas sekretāre Jana  Jansone
tālr. 63422505, 26190339  
e-pasts:jana.jansone@liepu.lv
Lielā iela 14, 314. telpa 
 

Atpakaļ

Kalendārs

Nov
26

Senāta sēde

Lielā iela 14, Liepāja, [...]

12:00

Dec
03

Zinātnes padomes sēde

Lielā iela 14, Liepāja, [...]

12:00

Dec
10

Studiju padomes sēde

Liepājas Universitāte, Lielā [...]

10:00

x