Centralizētie eksāmeni

Liepājas Universitāte sadarbībā ar Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts izglītības satura centru (VISC) piedāvā iespēju kārtot Valsts pārbaudījumus centralizētos vidusskolas eksāmenus.

 

Liepājas Universitātē (LiepU) iespējams pieteikties uz centralizēto eksāmenu kārtošanu tikai tām personām, kas jau ieguvušas vidējo izglītību.

 

2018. gadā Liepājas Universitātē var pieteikties šādiem vidusskolas centralizētajiem eksāmeniem:

 

Pieteikumus centralizētājiem eksāmeniem pieņem no  2018. gada 8. janvāra

 

Lai pieteiktos centralizētajiem eksāmeniem, nepieciešams:

 

LiepU grāmatvedībā, Lielā ielā 14, 2.stāvā, 217.telpā P. O. T. C. (darba laiks 8:00 - 12:00; 13:00 - 16:00), P. (darba laiks 8:00 - 12:00) vai jebkurā kredītiestādē, maksājuma mērķī norādot vārdu, uzvārdu, personas kodu un attiecīgo CE.


 

Rekvizīti:

Liepājas Universitāte
Lielā ielā-14, Liepāja, LV-3401
Izglītības iestādes reģ. Nr. 3042000219
PVN reģ.Nr. LV90000036859
Valsts kase, kods TRELLV22
Konta Nr.LV45TREL9150190000000


 

Eksāmens 

Maksa par eksāmenu EUR

Latviešu valoda, svešvaloda (angļu, vācu, franču, krievu valoda)

EUR 11,00

bioloģija, fizika, ķīmija

EUR 15,00

matemātika, vēsture

EUR 10,00

 


 

Valsts pārbaudījumu grafiks un pieteikšanās termiņi 2017./2018. mācību gadā

 

Centralizētais eksāmens

CE kārtošanas datums 2018. gadā

CE iesnieguma pieņemšanas beigu termiņš 2018.gadā

Angļu valoda

13., 14. un 15. martā

30. janvāris

Vācu valoda

14. martā

30. janvāris

Krievu valoda

15. 16. martā

30. janvāris

Franču valoda

16. martā

30. janvāris

Latviešu valoda

22. maijā

9. aprīlis

Matemātika

25. maijā

12. aprīlis

Latvijas un pasaules vēsture

28. maijā

16. aprīlis

Bioloģija

30. maijā

17. aprīlis

Fizika

4. jūnijā

20. aprīlis

Ķīmija

6. maijā

20. aprīlis

 

Pieteikšanās centralizētājiem eksāmeniem no 2018. gada 8. janvāra līdz termiņa beigām (skat. tabulā)

 

Iesniegumus pieņem LiepU, Lielā iela 14, 3. stāvs, 308. telpa, P. O. T. C. (darba laiks 9:00 – 12:00; 13:00 - 16:00).


 


 

Jana Jansone

tālr. 63422505, 26190339 

e-pasts:jana.jansone@liepu.lv

Lielā iela 14, 308. telpa


 


 

 

Atpakaļ

Kalendārs

Sep
20

IT drošības seminārs "Realitāte virtuālajā...

Lielā iela 14, Liepāja, [...]

11:00

Sep
21

Grāmatas "Profesionālā pilnveide sociālajā...

Lielā iela 14, Liepāja, [...]

17:00

Oct
01

Senāta sēde

Lielā iela 14, Liepāja, [...]

12:00