Nāc studēt

Informācija par pieteikšanos centralizētajiem eksāmeniem

Reflektantiem, kuriem nav centralizētā eksāmena vērtējuma vai vēlas to uzlabot, Liepājas Universitāte sadarbībā ar Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts izglītības satura centru (VISC) piedāvā iespēju kārtot Valsts pārbaudījumus centralizētos vidusskolas eksāmenus.

Liepājas Universitātē (LiepU) iespējams pieteikties uz centralizēto eksāmenu kārtošanu tikai tās personas, kas jau ieguvušas vidējo izglītību.

Pieteikšanās centralizētājiem eksāmeniem sāksies no 2022. gada 3. janvāra.

 

Lai pieteiktos centralizētajiem eksāmeniem, nepieciešams nosūtīt uz e-pastu (uznemsana@liepu.lv):


* LiepU rekvizīti maksas pārskaitīšanai:

Liepājas Universitāte
Lielā iela 14, Liepāja, LV-3401
PVN reģ.Nr.: LV90000036859
Banka: Valsts kase
Swift kods: TRELLV22
Norēķina konts: LV45TREL9150190000000

Maksājuma mērķis: centralizētais eksāmens, vārds, uzvārds

** Maksa par centralizēto eksāmenu kārtošanu

Eksāmens

**Maksa par eksāmenu 2022, EUR

matemātika, latviešu valoda, bioloģija, fizika, ķīmija, Latvijas un pasaules vēsture

15.00

svešvaloda (angļu, vācu, franču, krievu valoda)

18.00

 

Valsts pārbaudes darbu norises laiki 2021./20222. mācību gadā

Centralizētais eksāmens

Eksāmena kārtošanas datums

2022. gadā

Eksāmenu iesnieguma pieņemšanas

beigu termiņš

Angļu valoda

11., 12., 13. marts

1. februāris

Vācu valoda

12. maijs

2. februāris

Krievu valoda

13., 14. maijs

3. februāris

Franču valoda

14. maijs

3. februāris

Latviešu valoda

18. maijs

5. aprīlis

Matemātika

21. maijs

8. aprīlis

Latvijas un pasaules vēsture

24. maijs

11. aprīlis

Ķīmija

26. maijs

13. aprīlis

Fizika

28. maijs

15. aprīlis

Bioloģija

1. jūnijs

18. aprīlis


 

Kontaktinformācija. Uzņemšanas komisija: tālr.: 2619 0339, e-pasts: uznemsana@liepu.lv