Ilzes Ābeles veiksmes stāsts

Kādu studiju programmu Tu esi absolvējusi?

Esmu ieguvusi profesionālā bakalaura grādu izglītībā un mūzikas skolotāja profesionālo kvalifikāciju.


Kā notika studiju programmas izvēle?

No bērnības esmu vesta uz mūzikas pulciņiem, mana mamma arī ir mūzikas skolotāja. Mācījos Ventspils1. ģimnāzijā – tā ir skola ar mūzikas novirzienu. Pēc tam absolvēju Ventspils mūzikas vidusskolas kordiriģentu klasi. Tad iestājos RPIVA, Rīgā, un pusgadu mācījos džeza nodaļā.


Kāpēc tomēr Liepāja bija Tava nākamā izvēle?

Internetā biju lasījusi par kori ‘Intis’, tas ieinteresēja. Sarunāju satikties ar Ilzi Valci. Viņa pārbaudīja balsi un piedāvāja iestāties korī, jo tad bija papildu uzņemšana. I. Valce arī piedāvāja dziedāt izrādē ‘Agrā rūsa’, kas bija pavisam cita pieredze pusotra gada garumā. 1. kursā pēc Daces Bluķes aicinājuma piedalījos festivāla ‘Aile Jazz’ organizēšanā, braucu uz Rīgu sagaidīt mūziķus un darīju citus darbus kā brīvprātīgā. Man tas ļoti patika.


Kā Tu vērtētu savus studiju gadus? Kādi ir Tavi ieguvumi studiju laikā?

Pateicoties Ilzei Valcei, piedalījos ‘Koru karos’ ar Chilli, kas atkal bija cita pieredze. Studiju laikā izveidojām grupu ‘LiepU Band’. Tajā bijām trīs cilvēki. Uzstājāmies dažādos svinīgos pasākumos, nozīmīgākais no tiem bija IAHE starptautiskā zinātniskā konference 2010. gada rudenī. Pēc uzstāšanās saņēmām uzslavas no bijušā rektora O. Zīda, kurš teica, ka tādā veidā mums jāpelna nauda. Ar ‘LiepU Band’ arī piedalījāmies Jura Pavītola jubilejas koncertā Liepājas Olimpiskajā centrā. Piedalos un esmu piedalījusies džeza vokāla meistarklasēs. 3. kursā apmeklēju džeza vokāla privātstundas. Džezs ir mana aizraušanās jau no padsmit gadu vecuma. Dziedu ‘Atbalsī’ un ‘Intī’.
 

Man jāpiemin arī projekti. 1. kursā man ļoti iepatikās kurss ‘Projektu izstrāde’, ko lasīja Dace Bluķe1. kursā Linda Mackeviča (PSDF prodekāne) piedāvāja projekta ietvaros doties uz Vāciju. 2. un 3. kursā biju Sakarijas (Turcija) universitātes un citu augstskolu pedagoģisko specialitāšu kopīgajā projektā ‘INTIMETS’. 4. kursā L. Mackeviča piedāvāja iesaistīties projektā Creanetne vairs kā studentam, bet kā praktiķim. Projekts Creanet veicina kreativitāti un tajā iesaistījušās 12 valstis. Pirmā tikšanās bija 2011. gada maijā Portugālē, un mēs tur bijām ļoti jauka kompānija, seši cilvēki no LiepU. Projekts norisināsies 3 gadus, tagad drīzumā dodos uz nākamo posmu, kas notiek Norčepingā (Zviedrija). Zviedrijā tiks apkopoti un pārrunāti labās prakses piemēri. Šis projekts dod iespēju nodibināt kontaktus un tālāk veidot savus projektus.


Vai Tu strādā specialitātei atbilstošā profesijā?

2. kursā sāku strādāt Liepājas kristīgajā pirmsskolas izglītības iestādē (turpmāk – PII) par mūzikas skolotāju, kā arī aizvietoju sākumskolas skolotāju uz laiku. 3. kursā man turpat piedāvāja vadīt interešu izglītības pulciņus. Tā man ir tāds pop –rock mūzikas ansamblis pirmsskolniekiem un PII skolotāju ansamblis. Katru gadu ar šo ansambli piedalāmies konkursā bērnudārzu audzinātājiem ‘Koka Umberts’. Pagājušajā gadā saņēmām skatītāju simpātiju balvu. Tad uzstājāmies kopā ar Raivi Bruži.

Kad mācījos 4. kursā, PII organizēja savas darbības 65 gadu jubilejas pasākumu. Tur mani ‘noskatīja’ citas PII vadītāja. Strādāju privātajā PII ‘Saulstariņš’, un no šī gada vadu interešu izglītības pulciņus PII ‘Ķipars’.

(Ilze piebilst, ka ir bijuši vairāki darba piedāvājumi, kurus viņa bijusi spiesta noraidīt – aut.piebilde)


Kādi ir Tavi nākotnes nodomi?

Pašlaik studēju profesionālās maģistra programmas ‘Vispārējās izglītības skolotājs’ viengadīgajā programmā.

Projekts Creanet beigsies 2013. gadā. Pēc tam gribētu strādāt vienā darbavietā, lai nav ‘jāskraida uz visām pusēm’. Tā varētu būt kāda koncertaģentūra vai darbs Kultūras pārvaldē, resp. iestādē, kas saistīta ar mūziku un kultūru. Gribētos atrast laiku radošumam, jo man pietrūkst savas radošās darbības, man patīk būt solistei.
 

Tavs vēlējums LiepU studentiem.

Atrast darbu studiju procesā, jo tad redz, kā prakse savienojas ar teoriju. Nesākt darbu meklēt tikai pēc studiju pabeigšanas. Jāzina arī tas, ka uzreiz nebūs liela alga, ka arī atalgojums atnāk pamazām. Domāt par laika plānošanu – jo pareizāk saplāno laiku, jo vairāk var padarīt.


Vai Tu plāno turpināt tālākizglītību?

Gribētu turpināt pilnveidot sevi meistarklasēs, arī studēt doktorantūrā, bet ne šobrīd.

 

Ar LiepU absolventi Ilzi Ābeli sarunājās:

LiepU  karjeras konsultante Aira Klampe

 

 

Atpakaļ

Kalendārs

Nov
26

Senāta sēde

Lielā iela 14, Liepāja, [...]

12:00

Dec
03

Zinātnes padomes sēde

Lielā iela 14, Liepāja, [...]

12:00

Dec
10

Studiju padomes sēde

Liepājas Universitāte, Lielā [...]

10:00

x