Izdevniecība "LiePA"

Jaunumi

Izdots 2016. gadā

 

Vārds un tā pētīšanas aspekti, 20. (I)

ISSN 1407-4737

244 lpp.

 


 

Jūlija Gabranova. Baltkrievu un latviešu val. kontakti 20. gs. 1. pusē un mūsdienās: Promocijas darba kopsavilkums

ISBN 978-9934-522-88-8

 


 

Nadīna Fresko. Ebreju nāve: fotogrāfijas

ISBN 978-9934-14-725-8

128 lpp.

 


 

Ansis Kronbergs. Liepājas zvejnieki okeānā

ISBN 978-9934-522-91-8

210 lpp.

 


 

Landwirtschaftsschule im Schlosse Söder

ISBN 978-9934-522-76-5

40 lpp.

 


 

Aktuālas problēmas literatūras un kultūras pētniecībā. 21

ISSN 2500-9508

354  lpp.

 


 

Ādolfs Gaujietis. Gadi zudušie un mirkļi dzīvie

ISBN 978-9934-522-84-0

120 lpp.

 


 

 

Pāvels Jurs. Jauniešu pilsoniskās līdzdalības veicināšana pedagoģiskajā procesā

Promocijas darba kopsavilkums

ISBN 978-9934-522-81-9

80 lpp.

 


 

Город под названием Либава

ISBN 978-9934-14-678-7.

112 lpp.

 


 

Pilsēta vārdā Libau

ISBN 978-9934-14-677-0

104 lpp.

 


 

Arturs Medveckis. K. R. Kreicbergs un viņa laiks: identitāte pedagoga dzīvesdarbībā. Monogrāfija

ISBN 978-9934-522-82-6

 

Arturs Medveckis. K. R. Kreicbergs un viņa laiks: identitāte pedagoga dzīvesdarbībā.Promocijas darba kopsavilkums

ISBN 978-9934-522-87-1

 


 

PEDAGOĢIJA: teorija un prakse. VIII

ISSN 1407-9143

180 lpp.

 


 

PRO PATRIA II

ISBN 978-9934-522-75-8

226  lpp.

 


 

Sabiedrība un kultūra XVIII

ISSN 1407-6918

378 lpp.

 


 

Dzintra Šulce. Latviešu valodas kultūra

ISBN 978-9934-522-73-4

64 lpp.

 


 

Scriptus Manet, IV / Liepājas Universitātes Humanitāro un mākslas zinātņu fakultāte

 


 

Liepājas Universitāte. Kurzemes humanitārais institūts. Kurzemes rakstnieku silueti 4

ISBN 978-9934-522-85-7

246 lpp.

 


 

Glanz und Elend des Friedhofs Liva in Liepaja

Liepājas Līvas kapsētas spožums un posts

ISBN 978-9934-522-90-1

92 lpp.

 

 


 

Izdots 2017. gadā

 

Vēsma Lēvalde. Klasika un teksts. Oļģerta Krodera interpretācija: Promocijas darba kopsavilkums

ISBN 978-9934-522-98-7

60 lpp.

 


 

Vārds un tā pētīšanas aspekti, 20. (II)

 


 

Maigone Beitiņa. Latvietis raksta latviski

ISBN978-9934-522-96-3

 


 

 

Kuldīgas tehnoloģiju un tūrisma tehnikums. Pro Patria: Par Tēvzemi, III

 

ISBN 978-9934-569-00-5

 


 

Andrejs Migla. Kurzemes spraunās atštaukas

 

ISBN 978-9934-569-04-3

 


 

Gunta Bēta. Māsu profesionālā lietpratība pacientu izglītošanas procesā: Promocijas darba kopsavilkums

 

ISBN 978-9934-569-05-0

 


 

Baiba Kačanova. Leksikas lingfvodidaktiskais saturs angļu valodas kā svešvalodas mācībā Latvijā

 

ISBN 978-9934-569-03-6

 


LiepU studentu zinātniskie raksti. 2016. (XII)., 168 lpp.

ISBN 978-9934-569-01-2

 


 

Gunta Smiltniece. Par lietvārdu latviešu valodā., 152 lpp.

ISBN 978-9934-14-678-0

 


 

 

Sabiedrība un kultūra: Rakstu krājums., XIX., 320 lpp.

ISSN 14076918

 


 

Juris Kastiņš. Trigonometriskais punkts., 244 lpp.

ISBN 978-9934-522-92-5

 


 

Jēkabs Rūsiņš. …atnāc, draugs, pretī man…, 244 lpp.

ISBN 978-9934-569-06-7

 


 

Viss tikai sākas: Grobiņas ģimnāzijas skolēnu un skolotāju radošie darbi., 58 lpp.

ISBN 978-9934-569-13-5

 


 

Ausma Padalka. Dunikas pagasta vēsture., 95 lpp.

ISBN 978-9934-569-07-4

 


Vēsma Lēvalde. Hamleta vārdi. Klasika un teksts Oļģerta Krodera interpretācijā

ISBN 978-9934-569-17-3

 


Normunds Dzintars. Dzej-oļi, 72 lpp.

ISBN 978-9934-569-09-8

 


Arturs Medveckis. Kārlis Rūdolfs Kreicbergs un viņa laiks: identitāte pedagoga dzīvesdarbībā, 554 lpp.

ISBN 978-9934-569-11-1

 


Ādolfs Gaujietis. …arī dadži zied un smaržo…, 166 lpp.

ISBN 978-9934-569-19-7


Pāvels Jurs, Alīda Samuseviča. Liepājas 9. – 12. klašu skolēnu pilsoniskā attieksme. Pētījuma rezultāti, 88 lpp.

ISBN 978-9934-569-12-8

 


 

Mūzikas terapija: Pētniecības, pieredze, prakse, 196 lpp.

ISBN 978-9934-569-12-8

 


 

Scriptus Manet, Nr. 5

ISSN 2256-0564

 


 

 

Vārds un tā pētīšanas aspekti: Rakstu krājums, 21, 284 lpp.

ISSN 1407-4737

 


 

Piemares ļaudis un likteņi: Raktu krājums 2017., 270 lpp.

ISBN 978-9934-569-24-1

 


Bārtas dzīpari: Valoda, kultūra, tradīcijas, ļaudis, 404 lpp.

ISBN 978-9934-569-23-4

 


 

LiePA jaunumi 2018

 

Jana Grava

Bērncentrētas pedag. pieejas īstenošana bērnu pašrealizācijai pirmskolā: Promocijas darba kopsavilkums, 64 lpp.

ISBN 978-9934-569-32-6

 

Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums

Pro Patria IV, 280 lpp.

ISBN 978-9934-569-32-6

LiePU Humanit. un mākslas zina.fak.

Scriptus Manet 5, 146 lpp.

ISSN 2256-0564

LiePU Humanit. un mākslas zina.fak.

Scriptus Manet 6, 146 lpp.

ISSN 2256-0564

ISBN 978-9934-569-31-9

978-9934-569-28-9

LiePU, Humanit. un mākslas zina. fak., Kurzemes Humanit inst., LU Lit., folkl. un mākslas inst.

Aktuālas problēmas literatūras un kultūras pētniecībā. 23, 332 lpp.

ISSN 2500-9508

Edgars Lāms

Friča Bārdas dzīves un dzejas gadalaiki, 400 lpp.

ISBN 978-9934-569-26-5

Mali Dainino

Trenē savu bērnu panākumiem, 304 lpp.

ISBN 978-9934-569-26-5

Inga Znotiņa

Otrās baltu valodas apguvēju korpuss: izveides metodoloģija un lietojuma iespējas: Promocijas darba kopsavilkums, 58 lpp.

ISBN 978-9934-569-30-2

Ieva Ančevska

Latviešu dziedināšanas tradīcija: teorētiskie un praktiskie aspekti: Promocijas darba kopsavilkums, 76 lpp.

ISBN 978-965-550-29-6

Biruta Petre. Olafa Gūtmaņa dzejas vārdi, 760 lpp.

ISBN 978-9934-569-27-2

Es un tu: Grobiņas vsk. skolēnu radošo darbu krāj., 62 lpp.

ISBN 978-9934-569-37-1

Daiga Straupniece

Latviešu valoda Lietuvā – Būtiņģē un Sventājā, 242 lpp.

ISBN 978-9934-569-25-8

 


 

ТИМ ФРАНЦИСТИ. Линии

ISBN 978-9934-569-40-1

 


 

Profesionālā pilnveide sociālajā darbā

ISBN 978-9934-569-34-0

 


 

Scriptus Manet. 1/2018

ISSN 2256-0564

 


 

 

LiepU studentu zinātniskie raksti. 13.

ISBN 978-9934-569-33-3

 


 

Valodu apguve: problēmas un perspektīva: Zinātnisko rakstu krājums. XIII/XIV

 


 

Sabiedrība un kultūra. 20.

ISSN 14076918

 


 

Dzintra Zorgevica. Gadu šūpolēs

ISBN 978-9934-569-14-2

 


Andrejs Migla

Andrejs Migla. Dzintara stars

ISBN 978-9934-569-45-6

 


 

Piederība: Grobiņas ģimnāzijas skolēnu un skolotāju radošie darbi

ISBN 978-9934-569-59-3

 


 

Aina Pāvulīte. Vecenīte

ISBN 978-9934-569-48-7

 


Anita Dumbrauska. Dvīņu (7-10 gadi) individualitātes audzināšana / pašaudzināšana ģimenē: Promocijas darba kopsavilkums

ISBN 978-9934-569-58-6

 


Inga Laizāne. Latviešu valoda kā svešvaloda: lingvodidaktikas virziena attīstība Latvijā un ārpus tās: Promocijas darba kopsavilkums

ISBN 978-9934-569-56-2

 


Dzintra Šulce. Latviešu valodas ortoēpija un ortogrāfija: Metodisks studiju līdzeklis

ISBN 978-9934-569-46-3


Vārds un tā pētīšanas aspekti: Rakstu krājums, 21

ISSN 1407-4737

 


VIA SCIENTARIUM: Starptautiskās jauno lingvistu konferences rakstu krājums, IV

ISBN 978-9934-569-55-5

 


Pro Patria V

ISBN 978-9934-569-52-4

 


Nīcas un Otaņķu pagastu tautasdziesmu krājums

ISBN 978-9934-569-57-9

 


Valodu apguve: problēmas un perspektīva. XV

ISSN 1407-9739

 


 

Sagatavošanā

 

  • Andrejs Migla. Brīvības stars
  • Baiba Trinīte. Balss ergonomikas novērtējums darba vietā
  • Scriptus Manet, 9
  • Piemares ļaudis un likteņi, 3. laidiens
  • Irma Markopa. Zaļās birzs romantika un sūrme