Projekti

Pārrbobežu sadarbību programmu projekti- NordPlus, Interreg, Lat-Lit u.c.

Nr.p.k.

Projekta nosaukums

Finansētājs

Projekta Summa

Kontaktpersona

Statuss

1.

Practical Approach for teaching Circular Economy NPHE-2017/10144 15.06.2017.-01.10.2018. sadarbībā ar Somijas, Lietuvas, Igaunijas augstskolām Cirkulārā ekonomika un labas prakses piemēru apkopošana

NordPlus

25173 EUR

lilita.abele@liepu.lv

 Īstenošanā

2.

Informal Adults' Education for Cultural Tourism between the Baltic and Nordic Countries, NPAD-2017/10048 Termiņš: 10.2017-09.2019,

NordPlus

48680.00 EUR

Inese.lusena-ezera@liepu.lv

Īstenošanā

3.

Improving smart specialisation implementation of the Baltic Sea Region through orchestrating innovation hubs SMART-UP BSR

#R044

Baltijas jūras reģionu pārrobežu sadarbības programma, CB Interreg

166 150 EUR

Lilita.abele@liepu.lv

Īstenošanā

4.

Joint and interdisciplinary long life learning training for professionals working with neuro sensorimotor disorders (Interprof)

LLI- 352

Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programma

143 779,77 EUR

Inga.vasermane@liepu.lv

īstenošanā