Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programma

 


Projekts

Statuss Kontakti Kopējās projekta izmaksas Pievienotie resursi
Synergetic approach with eLearning, TV and mobile 
technologies to promote new business developments (eBig3)
Noslēdzies

Ilze Meire

26101247

ilze.meire@liepu.lv

386 108 EUR http://www.ebig3.eu

Projekta apraksts
Baltu apvienība zem saules (UBUS)  Noslēdzies 

Inta Klāsone,

29141483

inta.klasone@liepu.lv 
227 701 EUR  http://ubus-latlit.eu
Projekta apraksts
 
Competitive Entrepreunership by Lifelong 
Learning and Business Cooperation (COOP edu-ship)
Noslēdzies

Atis Egliņš-Eglītis

29343731

atis.eglins@liepu.lv

734 881,63 EUR Projekta apraksts
Formation of Methodological Framework of 
Regional Business Growth Promotion
Noslēdzies

Lilita Ābele

lilita.abele@liepu.lv

155 959,42 EUR Projekta apraksts


Programma


Noslēguma konferences programma

Projekta atskats

Biznesa attīstības veicināšanas stratēģija pārrobežu reģionam Kurzeme - Klaipēda
Atpakaļ