Ārpusstudijas

Studentu padome


 

Studentu padome (SP) ir organizācija, kas pārstāv studentu intereses. Tās galvenais uzdevums ir rūpēties par katra studenta labsajūtu savā augstskolā.


Liepājas Universitātes (LiepU) Studentu padomes galvenā vērtība ir students un viņa interešu pārstāvēšana Liepājas Universitātē, kā arī ārpus tās.


Studentu padomes pamatvirzieni ir saistīti ar kultūru, sportu, studentu sociālo labklājību un citām nozarēm, kas tiešā vai netiešā veidā ietekmē studentu dzīvi studiju laikā.


Liepājas Universitātes Studentu padome palīdz studentiem risināt dažādus ar studijām saistītus jautājumus un neskaidrības, risina sociālos jautājumus, kā arī plāno un organizē dažādus pasākumus un aktivitātes studentiem.


Tāpat LiepU SP pārstāv LiepU studentu viedokli dažādās lēmējinstitūcijās un organizācijās, piemēram, LiepU Senātā, LiepU Saimniecības sēdēs, LiepU Bibliotēkas padomes sēdēs, LiepU Stipendijas komisijas sēdēs, LiepU Zinātnes padomes sēdēs, LiepU fakultāšu domes un padomes sēdēs, Latvijas Studentu apvienībā, LiepU Satversmes sapulcē.


Katru nedēļu LiepU SP rīko sēdes, kurās kopīgai apspriedei un diskusijām ir aicināts ikviens students. Šajās sēdēs studenti brīvi var izteikt savu viedokli un iesaistīties universitātes pilnveidē, kā arī gūt pieredzi un iemaņas dažādu pasākumu rīkošanā.


Ja vēlies savus studiju gadus padarīt aizraujošākus, gūt jaunus draugus un pozitīvas emocijas, kā arī pierādīt sevi un savas spējas dažādos pasākumos, tad zini, ka Studentu padomes durvis Tev vienmēr ir atvērtas. Droši nāc un piebiedrojies mūsu komandai!


Gaidām Tevi Liepājas Universitātes galvenās ēkas 125. kabinetā (Lielā iela 14).


Nāc – veidosim savu augstskolu kopā!