Pieteikšanās pamatstudijām

Studējošo papilduzņemšana 2017./2018. studiju gadā Liepājas Universitātē pamatstudijās


Informācija par uzņemšanas procesu pa tālr. 63422505, mob. tālr. 26190339, e-pasts: uznemsana@liepu.lv


Papilduzņemšanā izsludinātās pamatstudiju programmas skatīt ŠEIT.

 

Pieteikšanās studijām:

 

Nepieciešamie dokumenti:

 

Reģistrācijas maksa:

 

Liepājas Universitāte
Lielā ielā-14, Liepāja, LV-3401
PVN reģ.Nr. LV90000036859
Valsts kase, kods TRELLV22
Konta Nr.LV45TREL9150190000000

Maksājuma mērķī norādiet : vārds, uzvārds, personas kods, izvēlētā studiju programma.

 

Konsultācijas:
4. septembrī.


Iestājpārbaudījumi:
4., 5., 6. septembrī.
 
Eksāmenu rezultātu ievade un apstiprināšana sistēmā 7. septembrī līdz plkst. 14:00.

 

Rezultātu paziņošana:
7. septembrī pēc plkst. 15.00 LiepU datu bāzē www.lais.lv

Reģistrēšanās studijām (līgumu slēgšana):
8., 12., 13. septembrī.

Atpakaļ