Vispārējās izglītības skolotājs

Akreditēta profesionālā maģistra studiju programma

VISPĀRĒJĀS VIDĒJĀS IZGLĪTĪBAS SKOLOTĀJS

(budžeta un maksas studiju vietas)

 

Studiju programmas apakšvirzieni (studiju forma un ilgums)

 
Studiju maksa 1720 eiro

 

Iegūstamais grāds

Profesionālais maģistrs izglītībā

 

Kvalifikācija (atbilstoši izvēlētajam apakšvirzienam)

Vispārējās izglītības skolotājs izvēlētajā specialitātē (pilna laika studijas – 1 gads un 8 mēneši)

Vispārējās izglītības skolotājs izvēlētajā specialitātē (pilna laika studijas – 2 gadi)

 

Programmas saturs

Atbilstoši izvēlētajam studiju programmas apakšvirzienam un iegūstamajai kvalifikācijai, kā arī iepriekš iegūtajai augstākajai izglītībai tiek piedāvāts atšķirīgs studiju saturs studentiem ar pedagoģisko izglītību un bez tās, nodrošinot maksimālu atbilstību iegūstamajai kvalifikācijai un darba tirgus prasībām

 

Uzņemšanas prasības

Pilna laika studijām ar studiju ilgumu 1 gads:

 

 

Pilna laika studijām ar studiju ilgumu 1 gads un 8 mēneši vai 2 gadi:

 

 

Iespējas pēc maģistra grāda un kvalifikācijas ieguves

 

 

 

Studiju programmas direktore – Dr. paed. Linda Pavītola, asociētā profesore

Studiju programmas apakšvirzienu jomu vadītāji

 22032158, jana.grava@liepu.lv

 29769476, diana.laiveniece@liepu.lv

 29141483, inta.klasone@liepu.lv

  26305871, dace.kuma@liepu.lv

 

Kontakti

 63407747; 26181317; 26167420

linda.pavitola@liepu.lv

 

 

* iegūst tikai profesionālā maģistra grādu izglītībā (bez kvalifikācijas)

Atpakaļ

Kalendārs

Dec
17

Senāta sēde

Lielā iela 14, Liepāja, [...]

12:00

Dec
19

LiepU Ziemassvētku sarīkojums

Liepājas Universitāte, Lielā [...]

15:00

Jan
14

Zinātnes padomes sēde

Lielā iela 14, Liepāja, [...]

12:00