Eiropas valodu un kultūras studijas

Akreditēta akadēmiskā bakalaura studiju programma

EIROPAS VALODU UN KULTŪRAS STUDIJAS

(budžeta un maksas studiju vietas)

 

Studiju programmas apakšvirzieni

 

Studiju maksa

 

Studiju forma un ilgums

Pilna laika studijas – 3 gadi (ar priekšzināšanām franču vai latviešu, vai krievu, vai vācu valodā)

 

Pilna laika studijas – 4 gadi (bez priekšzināšanām franču vai latviešu, vai krievu, vai spāņu, vai vācu valodā)

 

Iegūstamais grāds (atbilstoši izvēlētajam apakšvirzienam)

Humanitāro zinātņu bakalaurs angļu un franču valodas un kultūras studijās

Humanitāro zinātņu bakalaurs angļu un latviešu valodas un kultūras studijās

Humanitāro zinātņu bakalaurs angļu un krievu valodas un kultūras studijās

Humanitāro zinātņu bakalaurs angļu un spāņu valodas un kultūras studijās

 

Humanitāro zinātņu bakalaurs angļu un vācu valodas un kultūras studijās

 

Programmas saturs

Ievads kultūras studijās; Mūsdienu latviešu valoda; Pasaules literatūra un kultūra; Eiropas vēsturiskais un mūsdienu tēls; Filozofija; Retorika; Zinātniskā pētniecība

Angļu valodas un kultūras studijas: moduļa kursi veido zināšanas un attīsta prasmes angļu valodā un kultūras studijās, kā arī nodrošina tulkošanas pamatiemaņas angļu valodā

 

Franču valodas un kultūras studijas; Latviešu valodas un kultūras studijas;Krievu valodas un kultūras studijas; Spāņu valodas un kultūras studijas; Vācu valodas un kultūras studijas: izvēles moduļu kursi veido zināšanas un attīsta prasmes franču vai latviešu, vai krievu, vai spāņu, vai vācu valodā un kultūras studijās, kā arī nodrošina tulkošanas pamatiemaņas franču vai krievu, vai spāņu, vai vācu valodā

 

Uzņemšanas prasības

Personām, kas vidējo izglītību ieguvušas kopš 2004. gada:

 

Personām, kas vidējo izglītību ieguvušas pirms 2004. gada, personām ar īpašām vajadzībām un ārvalstu personām:

 

Iestājpārbaudījums (pretendentiem uz studiju ilgumu 3 gadi):

 

Priekšrocības:

 

 

Iespējas pēc bakalaura grāda ieguves

 

Studiju programmas direktore – Mg.philol. Elita Balčus, lektore

 

Kontakti

 63483783; 63483779; 26117393 

elita.balcus@liepu.lv

  

 

Studiju programmā (ar priekšzināšanām vācu vai franču, vai krievu valodā) tiek apgūti šādi kursi:

 

 

Studiju programmā (bez priekšzināšanām vācu vai franču, vai krievu valodā) tiek apgūti šādi kursi:

 

 

Atpakaļ

Kalendārs

Dec
17

Senāta sēde

Lielā iela 14, Liepāja, [...]

12:00

Dec
19

LiepU Ziemassvētku sarīkojums

Liepājas Universitāte, Lielā [...]

15:00

Jan
14

Zinātnes padomes sēde

Lielā iela 14, Liepāja, [...]

12:00