Karjeras konsultants

Akreditēta profesionālā maģistra studiju programma

KARJERAS KONSULTANTS

(budžeta un maksas studiju vietas)

Studiju maksa 1720 eiro

 

Studiju forma un ilgums

Pilna laika studijas – 2 gadi

 

 

Iegūstamais grāds

Profesionālais maģistrs izglītības zinātnē

 

Kvalifikācija (atbilstoši izvēlētajam apakšvirzienam)

 

Studiju programmas apakšvirzieni

 

 

Programmas saturs

Karjera un tās atbalsta sistēma; Sociālā vide un darba tirgus; Profesionālā darba metodika; Pētnieciskā darbība

Karjeras konsultants un sociālais pedagogs: Sociālpedagoģiskās darbības principi un metodes; Sociālpedagoģiskās pieejas bērnu un jauniešu socializācijas un resocializācijas procesā

 

Karjeras konsultants un jaunatnes lietu speciālists: Jaunatnes politikas stratēģijas; Jaunatnes darba organizācija

 

Uzņemšanas prasības

(apakšvirzieniem karjeras konsultants un sociālais pedagogs, karjeras konsultants un jaunatnes lietu speciālists)

 

 

 

(apakšvirzienam karjeras konsultants un skolotājs mentors)

 

Iestājpārbaudījums (visiem apakšvirzieniem):

 

Referāta vērtēšanas kritēriji:

 

 

Iespējas pēc maģistra grāda un kvalifikācijas ieguves

 

Studiju programmas direktore – Dr. paed.  Ilze Miķelsone, asociētā profesore

 

Kontakti

 63407747; 63407748; 26167420 

 ilze.mikelsone@liepu.lv

Atpakaļ

Kalendārs

Nov
16

iWeek: UPDATE Zinātniskā konference....

MĀKSLAS PĒTĪJUMU LABORATORIJA [...]

13:00

Nov
16

iWeek: UPDATE Izstādes atklāšana “UPDATE 2.0”....

MĀKSLAS PĒTĪJUMU LABORATORIJA [...]

18:00

Nov
16

iWeek: UPDATE Performanču vakars un koncerts...

Friča Brīvzemnieka iela 28, [...]

21:00

x