Maģistrantūra

Pilna laika studijas

PERSONĀM AR AUGSTĀKO IZGLĪTĪBU  

- Vides ekonomika

- Vides psiholoģija un veselība

- Vides tehnoloģija

- Informācijas tehnoloģijas projektu vadīšana

- Programmatūras inženierija

- Digitālā māksla

- Skaņas māksla un elektroniskā mūzika

- Etnohoreoloģija un jauno mediju vide

- Karjeras konsultants un sociālais pedagogs

- Karjeras konsultants un jaunatnes lietu speciālists

- Karjeras konsultants un skolotājs mentors

- Uzņēmējdarbības vadība

- Sabiedrības vadība

- Izglītības vadība

- Profesionālais maģistrs izglītībā (pilna laika studijas – 1 gads)
- Vispārējās izglītības skolotājs (pilna laika studijas – 1 gads un 8 mēneši)
- Vispārējās izglītības skolotājs (pilna laika studijas – 2 gadi)

  •