Maģistrantūra

Pilna laika studijas

PERSONĀM AR AUGSTĀKO IZGLĪTĪBU  

- Vides ekonomika
- Vides psiholoģija un veselība
- Vides tehnoloģija

- Informācijas tehnoloģijas projektu vadīšana
- Programmatūras inženierija

- Digitālā māksla
- Skaņas māksla un elektroniskā mūzika
- Etnohoreoloģija un jauno mediju vide

- Karjeras konsultants un sociālais pedagogs
- Karjeras konsultants un jaunatnes lietu speciālists
- Karjeras konsultants un skolotājs mentors

- Uzņēmējdarbības vadība
- Sabiedrības vadība
- Izglītības vadība