Vides un atjaunojamo energoresursu pārvaldība un inženierija

Akreditēta profesionālā bakalaura studiju programma

VIDES UN ATJAUNOJAMO ENERGORESURSU

PĀRVALDĪBA UN INŽENIERIJA

(budžeta un maksas studiju vietas)

 

Studiju programmas apakšvirzieni

 

Studiju maksa

 

Studiju forma un ilgums

Pilna laika studijas – 4 gadi

 

Iegūstamais grāds

Profesionālais bakalaurs vides zinībās

 

Kvalifikācija (atbilstoši izvēlētajam apakšvirzienam)

 

Programmas saturs

Ģeogrāfija un Zemes zinātnes; Vides ētika; Vides procesa modelēšana; Bioloģija; Ķīmija; Matemātika; Fizika; Mērīšanas tehnika un sensori; Informācijas tehnoloģija; Ekonomikas teorija; Filozofija; Angļu valoda; Cilvēkresursu vadība; Projektu vadība; Uzņēmējdarbība u.c.

Vides pārvaldības speciālists:Vides pārvaldības pamati; Vadības teorija; Ekosistēmu un pilsētvides aizsardzība un pārvalde; Atkritumu apsaimniekošana; Ūdens resursu apsaimniekošana; Valodas un runas kultūra; Dokumentu pārvaldība un lietišķās attiecības; Finanšu teorija; Vides komunikācija; Ilgtspējīgas attīstības plānošana; Uzņēmumu pārvaldības sistēmas

 

Vides inženieris: Vides inženierijas pamati; Elektronika un elektrotehnika; Tēlotājģeometrija un inženiergrafika; Enerģētika, Hidrodinamika; Praktiskie risinājumi inženierzinātnēs; Biofizika; Vides piesārņojuma samazināšanas tehnoloģijas; Klimata tehnoloģijas; Atjaunojamo resursu izmantošana

 

Uzņemšanas prasības

Personām, kas vidējo izglītību ieguvušas kopš 2004. gada:

 

Personām, kas vidējo izglītību ieguvušas pirms 2004. gada, personām ar īpašām vajadzībām un ārvalstu personām:

 

Papildu (visiem reflektantiem):

 

Priekšrocības:

 

 

Iespējas pēc bakalaura grāda un kvalifikācijas ieguves

 

 

Studiju programmas direktore – Dr. biol. Māra Zeltiņa, docente

 

Kontakti

63454046; 26110394; 63407735 

mara.zeltina@liepu.lv

 

 

Studiju programmā tiek apgūti šādi kursi:

 

 

Atpakaļ

Kalendārs

Dec
17

Senāta sēde

Lielā iela 14, Liepāja, [...]

12:00

Dec
19

LiepU Ziemassvētku sarīkojums

Liepājas Universitāte, Lielā [...]

15:00

Jan
14

Zinātnes padomes sēde

Lielā iela 14, Liepāja, [...]

12:00