Nav noteikts

Atpakaļ
11.02.2014

Ārzemju sakaru daļa aicina LiepU docētājus un darbiniekus pieteikties Erasmus+ mobilitātei 2014./2015. studiju gadam

Pamatojoties uz to, ka Liepājas Universitāte (LiepU) ir saņēmusi Erasmus+ programmas hartu, kas dod iespēju Liepājas Universitātē arī turpmāk realizēt vienu no Mūžizglītības programmas Erasmus+ apakš aktivitātēm – docētāju un darbinieku mobilitāte, Ārzemju sakaru daļa aicina LiepU docētājus un darbiniekus pieteikties Erasmus+ programmas mobilitātei kādā no partneraugstkolām 2014./2015. studiju gadam.

 

Pieteikšanās termiņš - līdz 2014. gada 31. martam plkst. 16.00. Pieteikumus jāiesniedz Ārzemju sakaru daļā, Lielajā ielā 14, 218. kabinetā.

 

2014.gada janvārī apstiprinātā jaunā Erasmus+ programma ar mācību mobilitātes iespējām atbalsta un veicina  augstākās izglītības iestāžu personāla starptautisko mobilitāti. Erasmus+ programma atbalsta:

1) Docēšanu –  augstākās izglītības iestāžu docētāji dodas uz kādu no ārvalstu sadarbības augstskolām

vai

2) personāla apmācību –  augstākās izglītības iestāžu personāla profesionālā pilnveide, nodrošinot dalību apmācībās, darba vērošanā ārvalstu sadarbības augstskolā.

 

Erasmus+ programma paredz vairākas izmaiņas saistībā ar docētāju/darbinieku mobilitātes ilgumu un stipendijas apjomu, par ko detalizēta informācija sekos.

 

Ārzemju sakaru daļa atgādina, ka priekšnoteikums jebkurai stipendijas piešķiršanai ir lekciju plāna (docētājiem) darba plāna (darbiniekiem), par ko vienojušās sūtošā un uzņemošā institūcija vai uzņēmums, iesniegšana. Plānam jāietver vismaz: vispārējais mērķis un uzdevumi, praktiskās apmācības un mācību aktivitāšu sagaidāmie rezultāti un apmācības perioda programma.

 

Informācija par docētāju mobilitāti un pieteikuma anketa atrodama ŠEIT


Informācijas par darbinieku mobilitāti un pieteikuma anketa atrodama ŠEIT


ŠEIT atrodami noslēgtie sadarbības līgumi.