Nav noteikts

Atpakaļ
07.01.2014

Liepājas Universitāte iegūst Erasmus+ programmas hartu

Liepājas Universitātes (LiepU) Ārzemju sakaru daļa informē, ka LiepU ir saņēmusi Erasmus+ programmas hartu uz maksimālo periodu – 7 gadiem, tādējādi iegūstot apliecinājumu, ka LiepU starptautiskā stratēģija atbilst Eiropas Savienības prasībām.

 

Erasmus Universitātes harta (EUH) ir Eiropas Komisijas izsniegts rakstisks dokuments, kas dod iespēju augstākās izglītības institūcijām piedalīties Erasmus programmas aktivitātēs. Hartā noteikti pamatprincipi, kas augstākās izglītības institūcijām jāievēro, organizējot un īstenojot Erasmus programmas aktivitātes.

 

EUH ļauj augstskolai pieteikties finansējumam, lai:

• sūtītu savus studentus studēt ārvalstu augstskolā;

• uzņemtu studentus no ārvalstu augstskolas;

• sūtītu savus studentus praksē uz ārvalstu uzņēmumiem un citām organizācijām;

• sūtītu savus docētājus uz ārvalstu augstskolu;

• uzņemtu docētājus no ārvalstu augstskolas;

• uzņemtu aicinātos lektorus no ārvalstu uzņēmumiem;

• sūtītu savu personālu apmācībā uz ārzemēm;

• uzņemtu personālu apmācībai no ārvalstu augstskolas;

• koordinētu Erasmus intensīvās programmas (IP);

• koordinētu Erasmus daudzpusējos projektus;

• koordinētu Erasmus akadēmiskos un strukturālos tīklus;

• koordinētu papildu pasākumus;

• organizētu sagatavošanas braucienus.

 

No 2014. gada 1.janvāra sāk darboties Eiropas Komisijas jaunā Eiropas Savienības atbalsta programma izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā Erasmus+. Erasmus+ apvienos vienā programmā vairākas pašreizējās ES atbalsta programmas (tajā skaitā Comenius, Leonardo da Vinci, Grundtvig, Erasmus, Jean Monnet, Mācību braucienu apakšprogrammas, Erasmus Mundus, Tempus, u.c.) un aizstās tās ar vienu. Programma ilgs no 2014. līdz 2020. gadam.


Eiropai ir jānodrošina saviem iedzīvotājiem iespēja iegūt izglītību, prasmes un jāveicina radošums, kas vajadzīgs mūsdienu zināšanu sabiedrībā. Pasaule strauji mainās, un izglītībai ir jāmainās līdz ar to – tā ir jāmodernizē un jāpielāgo jauniem apmācības un mācīšanās veidiem. Izglītība, apmācība un jauniešu neformālā izglītība ir  svarīgi aspekti, lai radītu darbvietas un veicinātu Eiropas konkurētspēju. Liepājas Universitātes dalība Erasmus+ programmā ļaus ieguldīt šo mērķu sasniegšanā.

 

Vairāk informācijas par Erasmus+ programmu skatīt ŠEIT un ŠEIT .