Nav noteikts

Atpakaļ
11.02.2008

Čehijas Republikas valdības stipendijas 2008./2009. akadēmiskajā gadā

 

Čehijas Republikas Izglītības, jaunatnes un sporta ministrija aicina pieteikties uz Čehijas Republikas valdības stipendijām īslaicīgām studijām vai pētniecības darba veikšanai Čehijā 2008./2009.akadēmiskajā gadā. 

Informācija par pieteikšanās nosacījumiem, kā arī pieteikuma veidlapas atrodamas Čehijas Republikas Izglītības, jaunatnes un sporta ministrijas mājas lapā

Saskaņā ar Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas un Čehijas Republikas Izglītības, jaunatnes un sporta ministrijas līgumu par sadarbību izglītībā, jaunatnes lietās un sportā 2007. – 2010. gadā Latvijas pusei tiek piedāvātas šādas stipendijas:

  • augstskolu mācībspēkiem un pētniekiem – 3 mēneši akadēmiskajā gadā;
  • bakalaura un maģistra pakāpes studentiem – 20 mēneši akadēmiskajā gadā;
  • doktorantūras studentiem – 10 mēneši akadēmiskajā gadā.


Visi prasītie dokumenti jāiesniedz Izglītības un zinātnes ministrijas Starptautisko sakaru nodaļā, Vaļņu ielā 2, 226.kabinetā, tālr. 67047877, e-pasts: aija.jakovica@izm.gov.lv , 

līdz 2008.gada 10.martam.