Nav noteikts

Atpakaļ
29.01.2016

Studenti aicināti uz Erasmus+ informatīvajiem semināriem

Semināros "Atnāc! Uzzini! Dodies un izzini!" būs iespējams ne tikai uzzināt visu par Erasmus+ programmu, bet arī dzirdēt tikko atgriezušos studentu iedvesmas pilnos stāstus par studijām vai praksi ārvalstīs

 

2016. gada 9. februārī:

 • seminārs Dabas un inženierzinātņu fakultātes studentiem plkst. 11.30 Kr. Valdemāra ielā 4, 16. kabinetā.

 

2016. gada 10. februārī:

 • seminārs Pedagoģijas un sociālā darba fakultātes studentiem plkst. 11.30 Lielajā ielā 14, 327. kabinetā,
 • seminārs Humanitāro un mākslas zinātņu fakultātes studentiem plkst. 13.30 Lielajā ielā 14, 327. kabinetā.

 

2016. gada 11. februārī:

 • seminārs Vadības un sociālo zinātņu fakultātes studentiemplkst. 11.30 Lielajā ielā 14, 221. kabinetā,
 • Erasmus+ prakšu mobilitātes dalībnieku pieredžu stāsti plkst. 15.30 Lielajā ielā 14, 221. kabinetā.

 

Erasmus+ tā ir apmaiņas programma, kas piedāvā studentiem studēt no 3 līdz 12 mēnešiem vai iziet praksi no 2 līdz 12 mēnešiem kādā no partneraugstskolām Eiropā vai ārvalstu partnerinstitūcijām. Studiju un prakses periods tiek atzīts LiepU, un tam tiek piešķirta stipendija!


Lai pretendētu uz Erasmus+ stipendiju, Tev:

 • Jābūt reģistrētam LiepU studentam (budžeta vai maksas, pilna laika vai nepilna laika students).
 • Jābūt reģistrētam vismaz bakalaura līmeņa 2. kursā (maģistra līmenī – sekmīgi jāpabeidz vismaz 1. kursa 1. semestris).
 • Nedrīkst būt studiju un/vai maksas parādu.
 • Jāpārzina svešvaloda, kurā notiks studijas viesaugstskolā, praksē.

 

Ja esi budžeta students, atgriežoties LiepU un piesakoties stipendijai, tiek ņemts vērā sekmju rādītājs ar pēdējā semestra rezultātiem, kas iegūti Liepājas Universitātē.

 

Studijām nepieciešamie dokumenti:

 • akadēmiskā izziņa,
 • izziņa par sekmību,
 • aizpildīta pieteikšanās anketa ar foto, skatīt  ŠEIT, 
 • motivācijas vēstule svešvalodā, kurā grasies studēt ārzemēs.


Praksei nepieciešamie dokumenti:

 • akadēmiskā izziņa,
 • izziņa par sekmību,
 • aizpildīta pieteikšanās anketa ar foto, skatīt ŠEIT,
 • CV un motivācijas vēstule svešvalodā, kurā notiks prakses apmācības.


Ārzemju sakaru daļa vērš uzmanību uz to, ka stipendijas Erasmus+ programmā drīkst saņemt arī tie studenti, kuri jau ir piedalījušies studiju vai prakses mobilitātē iepriekš un saņēmuši Erasmus stipendiju Mūžizglītības programmā! Erasmus+ stipendiju prakses mobilitātei drīkst saņemt arī gada laikā pēc studiju beigšanas, ja pieteikums prakses mobilitātei ir bijis iesniegts pēdējā studiju gadā (iesniedzot pieteikumu praksei, nav nepieciešams konkrēti zināt uzņēmumu vai institūciju, kurā notiks prakse)!

 

Vairāk informāciju par ERASMUS+ vari atrast mājas lapā (ŠEIT) vai, rakstot uz e-pastu: erasmus@liepu.lv  

 

 

Studentiem, kuri izlems izmantot Erasmus+ programmas sniegtās iespējas, aizpildīta pieteikuma forma ir jāiesniedz Ārzemju sakaru daļā, Lielajā ielā 14, 218. kabinetā, 

no 2016. gada 11. līdz 26. februārim!