Nav noteikts

Atpakaļ
29.10.2015

Atgūst daļu līdzekļu par Uzbekistānas un Azerbaidžānas izglītības izstāžu apmeklēšanu

2015. gada 20. oktobrī Liepājas Universitāte (LiepU) noslēdza vienošanos Nr.L-ĀTA-15-3319 (projekta nosaukums: „Liepājas Universitātes izglītības izstāžu Uzbekistānā un Azerbaidžānā apmeklējums”; Nr. ĀTA/2.3.1.1.1/15/77/149) ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru (LIAA) programmas “Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds. Noslēgtā vienošanās ļauj LiepU atgūt 70% līdzekļu, kas tika izdoti apmeklējot starptautiskās izglītības izstādes Uzbekistānā un Azerbaidžānā.


Atgādinām, ka Liepājas Universitāte no 2015. gada 2. līdz 4.aprīlim un no  2015. gada 18. līdz 19. aprīlim tika pārstāvēta starptautiskās izglītības izstādēs Uzbekistānas pilsētā Taškentā un Azerbaidžāna pilsētā – Baku.


Uzbekistānas un Azerbaidžānas potenciālie studenti tika informēti par piecām studiju programmām, kurās iespējams studēt Liepājas Universitātē, studentiem tika izdalīti arī informatīvi materiāli par universitāti. Uzbekistānas izstādes laikā Taškentā norisinājās arī tikšanās ar Liepājas Universitātes oficiālajiem pārstāvjiem no „Baltic Centre”.