Nav noteikts

Atpakaļ
25.09.2015

LiepU šonedēļ notiek vairākas Erasmus+ vieslektoru lekcijas

25.09.2015.


Šī nedēļa Liepājas Universitātē ir vieslekcijām bagāta, jo ar savām zināšanām dalīties Erasmus+ docētāju mobilitātes ietvaros ieradušies vieslektori no 4 valstīm.


Logopēdijas studentiem 22. un 23. septembrī lekcijas lasīja Lien Martens no Tomasa Mora Universitātes Beļģijā. Studenti savas zināšanas papildināja par valodas pragmatiku, augmentatīvo un alternatīvo komunikāciju. Tomasa Mora Universitāte ir viena no vadošajām augstskolām Eiropā, kur ir iespējams apgūt logopēdijas studijas ļoti augstā līmenī.


Pirmsskolas izglītības skolotāji no 23. septembrim piedalījās Klaipēdas Universitātes vieslektores Redas Vismantienes lekcijās par radošuma attīstīšanu pirmsskolas vecuma bērniem, bet maģistra studiju programmas "Mūzikas terapija" studentiem no 21. līdz 23. septembrim bija iespēja dzirdēt Dr. Elena Fitzthum vieslekcijas par Balint grupas iespējām supervīzijā ar mūzikas instrumentiem; supervīzija ar elektroniskiem mēdijiem un Psihodinamiskiem konceptiem mūzikas terapijā no psihoterapeita prakses skatpunkta. Pasniedzēja Dr.Elena Fitzthum ir Vīnes Mūzikas un mākslas Universitātes Mūzikas terapijas studiju programmas profesore.


Savukārt Dabas un inženierzinātņu fakultātes studenti visu nedēļu tikās un piedalījās teorētiskās un praktiskās nodarbībās ar kiberdrošības speciālistiem no Zviedrijas: SCANTECHBaltic izpilddirektors, DataCenterapmācības speciālists, sistēminženieris, finanšu menedžeris Mahmoud Rostampour,  biznesa attīstības vadītājs Joakim Arbhede un pirmspārdošanas inženieris Freddie Carllson.


Jāpiebilst, ka visi minētie vieslektori ieradušies Liepājas Universitātē, pateicoties programmas Erasmus+ finansiālajam atbalstam, docētāju mobilitātes ietvaros.