Nav noteikts

Atpakaļ
05.02.2015

Iespēja pieteikties Grieķijas Republikas valdības stipendijām

Grieķijas Republikas valdība piedāvā Latvijas studentiem, pētniekiem un mācībspēkiem divas stipendijas. Pieteikumu iesniegšanas termiņš - 2015. gada 13. aprīlis.

 

Tiek piedāvātās šādas stipendijas:

  • viena maģistrantūras vai doktorantūras studijām vai pētniecībai 10 mēnešiem;
  • viena grieķu valodas un kultūras kursiem 2015. gada vasarā.

 

Piesakoties studiju vai pētniecības stipendijai, iesniedzamo dokumentu saraksts meklējams Grieķijas Izglītības un reliģijas lietu ministrijas mājaslapā.

 

Piesakoties stipendijai vasaras kursiem, jāiesniedz šādi dokumenti:
  1. aizpildīta pieteikuma veidlapa (atrodama minētajā interneta vietnē), pie tās jāpiestiprina krāsaina pases fotogrāfija;
  2. pases kopija;
  3. CV;
  4. motivācijas vēstule (lūdz VIAA);
  5. diploma un tā pielikuma kopija (apstiprināt nevajag) vai arī atzīmju izraksts, kurā redzami visi nokārtotie eksāmeni (ja studijas vēl nav beigtas);
  6. sertifikāti, kas apliecina to svešvalodu zināšanas, kuras kandidāts zina.


Vairāk informācijas par piedāvātajām stipendijām šeit.


Pieteikumu iesniegšanas termiņš - 2015. gada 13. aprīlis.


Iesniegumi jāiesniedz trīs eksemplāros Valsts izglītības attīstības aģentūrā, Vaļņu ielā 1, Rīgā, LV-1050.


Tālrunis papildu informācijai – 67814331, e-pasts: aija.jakovica@viaa.gov.lv


Stipendijas tiek piedāvātas, pamatojoties uz Grieķijas Republikas vēstniecības Latvijā 2015. gada 27. janvāra vēstuli Valsts izglītības attīstības aģentūrai.