Starptautiskie projekti

Projekts

Statuss

Kontakti

Kopējās projekta izmaksas 

 Finansētājs

Pievienotie resursi

Network Circular Economy Future   Tiek ieviests lilita.abele@liepu.lv   11800 EUR   Projekta apraksts 
Sadarbības izveide un attīstība starp Šveices zinātņu akadēmiju un Liepājas Universitāti matemātikas un dabaszinātņu studiju popularizēšanā sabiedrībā 

Noslēdzies Vaira Kārkliņa
tālr. 29488247 
1505 CHF   Šveices Konfederācijas un Latvijas valsts budžeta finansējums

Projekta apraksts 
Play, Toys and Culture  Noslēdzies  Jana Grava, 29110674,
jana.grava@liepu.lv 
11200 EUR Erasmus  Projekta apraksts 
USDEC (Using School for Developing European Citizenship)  Noslēdzies Līga Enģele, 29486479,
liga.engele@liepu.lv 
  Eiropas komisija   Projekta apraksts
 Sadarbības augsnes zinātnē izveide un attīstība starp Cīrihes Lietišķo zinātņu universitāti un Liepājas Universitāti  Noslēdzies   Māra Zeltiņa, 63407749, 20239287, mara.zeltina@liepu.lv  1875 CHF  Šveices Konfederācijas un Latvijas valsts budžeta finansējums   Projekta apraksts

Fizika un stohastika - stohastiskie procesi dabas zinātnēs

Noslēdzies

Jevgenijs Kaupužs,

kaupuzs@latnet.lv

3200 EUR

Baltijas-Vācijas Augstskolu birojs ar Vācijas Akadēmiskās apmaiņas dienesta (DAAD) piešķirtiem līdzekļiem no Vācijas Ārlietu ministrijas piešķirtajiem līdzekļiem

Projekta apraksts

CREANET  Noslēdzies  Linda Pavitola, 29553461, 

linda.pavitola@liepu.lv

 630 174 EUR  LLP action Comenius Multilateral Networks
      Projekta apraksts 

http://www.creativityinpreschool.eu/


NETQues 
Noslēdzies  Baiba Trinīte,

baiba.trinite@liepu.lv

585672 EUR  ERASMUSENWA Life Long Learning Programme

 
Projekta apraksts
http://www.netques.eu
Baltic Info Campaign on Hazardous Substances   Noslēdzies  Māra Zeltiņa, 63407749, 20239287,mara.zeltina@liepu.lv 1 683 396,00 EUR   Eiropas Komisija   Projekta apraksts  
„Lituanistikos (baltistikos) centrų, lietuvių bendruomenių irLietuvos mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimo stiprinimas“  Noslēdzies  Ieva Ozola,
634 07783,  
ieva.ozola@liepu.lv
2753881 LTL  ES struktūrfondu atbalsts Lietuvā  Projekta apraksts,
http://pvt.vdu.lt/lt/projects/info/id/384
TRAM – transitions and multilingualism  Noslēdzies 

Dina Bethere, 

dina.bethere@liepu.lv
290 000 LVL  LLP action Comenius Multilateral Networks  Projekta apraksts
Media Culture 2020   Noslēdzies Anna Trapenciere,
26128129,
annatrapenciere@gmail.com
53 500 EUR  ERASMUS Projekta apraksts 
Island CQ   Noslēdzies Anna Trapenciere,
26128129,
annatrapenciere@gmail.com
73 840 EUR  ERASMUS  Projekta apraksts


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atpakaļ