Kredīti

Līdz 15. novembrim notiek pieteikšanās valsts galvotajam studiju un/vai studējošo kredītam 2018./2019. studiju gada rudens semestrim. 

 

Pieteikumi jāiesniedz Liepājā, Lielajā ielā 14, Studiju daļā, 238.telpā.

 


 

Ieteikums no SEB bankas

 

Kredīta līgumus ir iespējams noformēt jebkurā SEB bankas filiālē.

 

Lai kredīta noformēšana būtu ātrāka, aicinām nākt uz filiāli ar aizpildītu pieteikumu gan no Jums, gan no Jūsu galvotāja. 

 

Plašāka informācija pieejama ŠEIT.

 


 

Lai segtu studiju maksu vai iegūtu papildus līdzekļus dzīvošanai studiju laikā, Jums ir iespējas pieteikties un iegūt studiju un/vai studējošo kredītu no kredītiestādes (bankas) līdzekļiem ar valsts vārdā sniegtu galvojumu.  Uz kredīta saņemšanu var pretendēt studējošie – LR pilsoņi un personas, kurām ir LR nepilsoņa pase un kuri sekmīgi apgūst valsts akreditētas studiju programmas.

 

2018. gadā kredītus studentiem izsniedz AS “SEB banka”.

 

Iepazīsties ar 29.05.2001. MK noteikumiem Nr. 220  „Kārtība, kādā tiek piešķirts, atmaksāts un dzēsts studiju kredīts un studējošā kredīts no kredītiestādes līdzekļiem ar valsts vārdā sniegtu galvojumu”  (skatīt ŠEIT).

 

Studiju kredīts – paredzēts studiju maksas segšanai.

Studiju kredītu ar valsts galvojumu var saņemt akreditētas studiju programmas students. Studiju kredītu banka divas reizes gadā pārskaita uz augstskolas kontu.

 

Studējošā kredīts ir paredzēts studējošā iztikas izdevumu segšanai. To var saņemt pilna laika studējošie. Kredīta apmērs vienam studējošajam nepārsniedz 344.00 euro mēnesī.

Studējošā kredītu students saņem savā bankas kontā 10 mēnešus gadā (izņemot jūliju un augustu).

 

Kredīta noformēšanas gaita:

 

Aizdevuma un galvojuma līguma noslēgšana bankā 

Kad KPK informējusi studējošos, ka kredītu pieprasītāju saraksti nonākuši bankā:

 

Galvotāja kritēriji

 

Galvojums nav nepieciešams, ja students ir bārenis vai bez abu vecāku aizgādības palicis un vēl nav sasniedzis 24 gadu vecumu.

 

Ko darīt, ja nav iespējams nodrošināt 1 galvotāju:

 

Studiju kredīta dzēšana

Plašāka informācija ŠEIT

 

Plašāku informāciju par studējošo kreditēšanu var iegūt:

 
 
NOTEIKUMI STUDIJU UN/VAI STUDĒJOŠĀ KREDĪTA SAŅEMŠANAI LiepU
Atpakaļ

Kalendārs

Nov
26

Senāta sēde

Lielā iela 14, Liepāja, [...]

12:00

Dec
03

Zinātnes padomes sēde

Lielā iela 14, Liepāja, [...]

12:00

Dec
10

Studiju padomes sēde

Liepājas Universitāte, Lielā [...]

10:00

x