Projekti

Valsts Kultūrkapitāla fonda, Liepājas Kultūras pārvaldes, Liepājas Domes u.c. projekti

Nr.p.k.

Projekta nosaukums

Finansētājs

Projekta Summa

Kontaktpersona

Statuss

1.

Monogrāfija "Friča Bārda dzīves un dzejas gadalaiki" 2017-2-LIT032-P.

VKKF

1000 EUR

Edgars.lams@liepu.lv

īstenošanā

2.

Olafa Gūtmaņa dzejas vārdi 2017-2-LIT025-P

VKKF

1500 EUR

ieva.ozola@liepu.lv

īstenošanā

3.

Liepājas pilsētas Domes līdzfinansējums programmai „Akadēmiskā personāla darbs pētniecībā balstītu studiju nodrošināšanā ”

Liepājas Dome

20000 EUR

inga.vasermane@liepu.lv

linita.misus@liepu.lv

Īstenošanā

4.

"Tehniski ekonomiskā priekšizpēte, rūpnieciskie pētījumi, eksperimentālā izstrāde un produkta rūpnieciskā dizaina izstrāde" (iepirkuma identifikācijas Nr. LIAA 2017/ 41ERAF)

LIAA iepirkums

inga.vasermane@liepu.lv

Tiek slēgts līgums no 24.10.2017.

5.

Liepājas Universitātes Jauno mediju mākslas studiju programmas materiāli tehniskās bāzes atjaunošanai

VKKF

4500 EUR

maija.demitere@liepu.lv

Īstenots

6.

Dziesmu nošu grāmatas "Vairoga dziesmas" prezentācijas koncerta līdzfinansējums

LKP

1100 EUR

linda.pavitola@liepu.lv

īstenots

7.

Pētījuma "Liepājas 9.-12.klašu skolēnu pilsoniskā attieksme" publicēšana

LKP

467,78 EUR

pavels.jurs@liepu.lv

īstenots

8.

Olafa Gūtmaņa 90 gadu jubilejas pasākuma līdzfinansējums

LKP

5000EUR

maija.demitere@liepu.lv

īstenots

9.

Ā.Gaujieša dzejoļu krājuma "Arī dadži zied un smaržo"

LKP

400 EUR

Ieva.ozola@liepu.lv

īstenots

10.

Monogrāfijas "Hamleta vārdi. Klasika un teksts Oļģerta Krodera interpretācijā" līdzfinansējums

LKP

2200 EUR

vesma.levalde@liepu.lv

īstenots

11.

Friča Bārdas dzīves un dzejas gadalaiki izdošanai un prezentēšanai.

Limbažu novada pašvaldība

323 EUR

edgars.lams@liepu.lv

īstenots

Projekts

Statuss Kontakti Kopējās projekta izmaksas Pievienotie resursi
XVII Baltijas valstu Studentu dziesmu un deju svētku Gaudeamus ieskaņas koncerts Liepājā  Noslēdzies  Ilze Valce
26598476

ilze.valce@liepu.lv

   
10184,94 LVL  Projekta apraksts 
Liepājas Universitātes sieviešu kora "Atbalss" piedalīšanās XV starptautiskajā studentu koru konkursā "Academic Banska Bistrica" Slovākijā  Noslēdzies Ilze Valce
26598476

ilze.valce@liepu.lv

10474,55 LVL  Projekta apraksts 
Faktūru laboratorija  Noslēdzies  Iveta Deģe 
26829278 
iveta@iveta-lini.lv 
1000 LVL 
Projekta apraksts
Foto 
Projekts "Liecību par Baumaņu Kārļa dzīvi un radošo darbību izpēte Sanktpēterburgā"  Noslēdzies  Ilze Meire
26101247
ilze.meire@liepu.lv
1200 LVL  Projekta apraksts 
Spēle "Kurzeme" Noslēdzies

Līga Vasara,

63454182

liga.vasara@liepu.lv

700 LVL
 
Bijušās Nikola ģimnāzijas Liepājā arhitektoniski mākslinieciskā inventarizācija  Noslēdzies  Atis Egliņš - Eglītis
63407784
atis.eglins@liepu.lv
1800 LVL