Eiropas Sociālais fonds

 

Projekts

Statuss Kontakti Kopējās projekta izmaksas Pievienotie resursi
Doktora studiju attīstība Liepājas Universitātē Tiek ieviests

Guna Pūce,

22026079

guna.puce@liepu

631 089 LVL Projekta apraksts
Inovatīva un praksē balstīta pedagogu izglītības ieguve un mentoru profesionālā pilnveide
Noslēdzies 

Agrita Jankina,

63454488

agrita.jankina@liepu.lv 
900 000 LVL 

Atbalsta programmu izstrāde un īstenošana sociālās atstumtības riskam pakļauto

jauniešu atbalsta sistēmas izveidei 
Noslēdzies  Prof. paed. Alīda Samuseviča, alida.samusevica@liepu.lv    Projekta apraksts 

   
Atbalsts maģistra studiju īstenošanai Liepājas Universitātē

Tiek ieviests Guna Pūce
22026079
guna.puce@liepu.lv
107 673 LVL Projekta apraksts
Vispārējās izglītības pedagogu tālākizglītība Noslēdzies Ņina Petrauska, 
63407750, 
nina.petrauska@liepu.lv
2,7 milj. LVL Projekta apraksts
Maģistra studiju attīstība Liepājas Universitātē  Noslēdzies 

Anita Jansone,

26493697

anita.jansone@liepu.lv 
73 069 LVL Projekta apraksts 
"Matemātiskās fizikas tiešo un inverso problēmu efektīvu analītisku un skaitlisku 
metožu izstrādes materiālzinātņu, vides un ekonomikas pētījumos"
Nr. 2009/0233/1DP/1.1.1.2.0/09/APIA/VIAA/142 
Noslēdzies 

Guna Pūce

22026079

guna.puce@liepu.lv 
687 825 LVL  Projekta apraksts 

Profesionālajā izglītībā iesaistīto vispārizglītojošo mācību priekšmetu

pedagogu kompetences paaugstināšana

 

                                           
Noslēdzies  Ņina Petrauska, 
63407750, 
nina.petrauska@liepu.lv 
932756 LVL  Projekta apraksts 
Atpakaļ