Eiropas Reģionālās attīstības fonds

 

Nr.p.k.

Projekta nosaukums

Finansētājs

Projekta Summa

Kontaktpersona

Statuss

1.

Nr. 1.1.1.2/VIAA/1/16/001 “Skaņu pastiprinošo sistēmu ilgtermiņa ietekme uz skolotāju balss slodzes samazināšanu un verbālo instrukciju izpratnes uzlabošanu skolēniem”

Termiņš no 01.10.2017 līdz 30.09. 2020. (36 mēneši)

ERAF Pēcdokorantūras pētniecības atbalsts

EUR 133 805,88

 

līdzfinansējums

EUR 6 689,88

inga.vasermane@liepu.lv

baiba.trinite@liepu.lv

Īstenošanā;

Līgums noslēgts;

Ceturkšņa atskaite iesniegta

2.

4.2.1.2/17/I/014 “Liepājas Universitātes ēkas pārbūve”

“Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.2. pasākuma “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās” projekts.

ERAF Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās

EUR 602 000,00

ERAF 85% -

511 700.00 EUR

Valsts Budžets 15%

90 300.00 EUR

kaspars.baltputns@liepu.lv

 pabeigts 25.06.2018

Dokumenti

 

3.

Skolēnu zinātniski pētniecisko darbu lasījumu organizēšana Kurzemes reģionā. 8.3.2.1/16/I/002

VISC vadošais partneris

 

ESF Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai

EUR 6984,10

guna.puce@liepu.lv

ieva.ozola@liepu.lv

Īstenošanā

4.

“Kompetenču pieeja mācību saturā” 8.3.1.1/16/I/002

VISC vadošais partneris

 

 

ESF Kompetenču pieejā balstīta vispārējās izglītības satura aprobācija un ieviešana

EUR 171 076,00

dina.bethere@liepu.lv

Īstenošanā

5.

"Izaugsme un nodarbinātība" 8.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt modernizēto STEM, tajā skaitā medicīnas un radošās industrijas, studiju programmu skaitu" ietvaros. “Liepājas Universitātes STEM studiju programmu modernizācija”

ERAF

EUR 970 574

kaspars.baltputns@liepu.lv

 pabeigts 25.06.2018

Dokumenti

6.

"Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1.5. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.5. pasākuma "Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās" Nr.1.1.1.5/18/I/018 Pētniecības, inovāciju un starptautiskās sadarbības zinātnē veicināšana Liepājas universitātē

ERAF

EUR 104 511

inga.vasermane@liepu.lv

Apstiprināts ar nosacījumu

7.

1.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.3.pasākuma "Inovāciju granti studentiem"

 

ERAF

 

inta.kulberga@liepu.lv

Plānošanā

8.

Studiju programmu fragmentācijas samazināšana LiepU, 8.2.1.0/18/I/002

ERAF

466 782.00

linda.pavitola@liepu.lv

Iesniegts izvērtēšanai

9.

Labākas pārvaldības nodrošināšana Liepājas Universitātē, 8.2.3.0/18/A/017

ERAF

757 100.00

inta.kulberga@liepu.lv

Iesniegts izvērtēšanai

10.

Liepājas Universitātes akadēmiskā personāla pilnveide stratēģiskās specializācijas jomās – logopēdija, pirmsskolas izglītība un sākumizglītība, 8.2.2.0/18/I/003

SAM 8.2.2. 2.kārta

ERAF

474 130.59

liga.krumina@liepu.lv

Vienošanās par projekta īstenošanu 07.11.2018

11.

Stiprināt augstākās izglītības institūciju akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās Liepājas universitātē, 8.2.2/ 1.kārta

ERAF

 

Irina.strazdina@liepu.lv

Plānošanā

12.

Atbalsts maģistra studiju īstenošanai Liepājas Universitātē, Nr.2011/0019/1DP/1.1.2.1.1./11/IPIA/VIAA/003

2011. gada 1. oktobris - 2015. gada 31. augusts,

 

ESF

 

guna.puce@liepu.lv

 

Īstenots

13.

Doktora studiju attīstība Liepājas Universitātē, Nr.2009/0127/1DP/1.1.2.1.2./09/IPIA/VIAA/018

2009. - 2015. gada 31.augusts.

 

ESF

 

guna.puce@liepu.lv

 

īstenots

14.

Jaunas tehnoloģijas un programmnodrošinājuma izstrāde biogāzes ieguves procesu optimizācijai , Projekta numurs: Nr. 2010/0301/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/151.

Īstenošanas laiks: 2011.- 2013

ERAF

 

guna.puce@liepu.lv

 

īstenots

15.

Liepājas Universitātes infrastruktūras un mācību aprīkojuma modernizācija prioritāro virzienu studiju kvalitātes uzlabošanai, nodrošinot vienlīdzīgu iespēju principu un universālu vides pieejamību, 2010/0107/3DP/3.1.2.1.1/09/IPIA/VIAA/010

ERAF

3076854,43

inga.vasermane@liepu.lv

īstenots

16.

"Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma

2.1.1.3.2.apakšaktivitātes "Informācijas tehnoloģiju infrastruktūras un

 informācijas sistēmu uzlabošana zinātniskajai darbībai"

projekts „Vienota nacionālas nozīmes Latvijas akadēmiskā 

pamattīkla zinātniskās darbības nodrošināšanai izveide”

ERAF

15 102 877,90 EUR, tai skaitā ERAF finansējums 14 960 590,72 EUR  un valsts budžeta finansējums 
142 287,18 EUR 

 

 

dzintars.tomsons@liepu.lv

īstenots

 

Atpakaļ
x