Eiropas Savienības struktūrfondi

Eiropas Reģionālās attīstības fonds

Nr.p.k.

Projekta nosaukums

Finansētājs

Projekta Summa

Kontaktpersona

Statuss

1.

4.2.1.2/17/I/014 “Liepājas Universitātes ēkas pārbūve”

“Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.2. pasākuma “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās” projekts.

ERAF

EUR 602 000,00

ERAF 85% -

511 700.00 EUR

Valsts Budžets 15%

90 300.00 EUR

kaspars.baltputns@liepu.lv

 īstenots

Dokumenti

2.

"Izaugsme un nodarbinātība" 8.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt modernizēto STEM, tajā skaitā medicīnas un radošās industrijas, studiju programmu skaitu" ietvaros. “Liepājas Universitātes STEM studiju programmu modernizācija”

ERAF

EUR 970 574

kaspars.baltputns@liepu.lv

īstenots

Dokumenti

3.

Jaunas tehnoloģijas un programmnodrošinājuma izstrāde biogāzes ieguves procesu optimizācijai , Projekta numurs: Nr. 2010/0301/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/151.

Īstenošanas laiks: 2011.- 2014

ERAF

guna.puce@liepu.lv

īstenots

4.

Liepājas Universitātes infrastruktūras un mācību aprīkojuma modernizācija prioritāro virzienu studiju kvalitātes uzlabošanai, nodrošinot vienlīdzīgu iespēju principu un universālu vides pieejamību, 2010/0107/3DP/3.1.2.1.1/09/IPIA/VIAA/010

2010-2014

ERAF

3076854,43

inga.vasermane@liepu.lv

īstenots

5.

"Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma

2.1.1.3.2.apakšaktivitātes "Informācijas tehnoloģiju infrastruktūras un

 informācijas sistēmu uzlabošana zinātniskajai darbībai"

projekts „Vienota nacionālas nozīmes Latvijas akadēmiskā 

pamattīkla zinātniskās darbības nodrošināšanai izveide”

ERAF

15 102 877,90 EUR, tai skaitā ERAF finansējums 14 960 590,72 EUR  un valsts budžeta finansējums 
142 287,18 EUR 

dzintars.tomsons@liepu.lv

īstenots