Eiropas Reģionālās attīstības fonds
Projekts Statuss Kontakti Kopējās projekta izmaksas  Pievienotie resursi

1.1.1.2. pasākuma

 "Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts"


 
 Pieteikuma 
sagatavošanas
stadijā

ieva.ozola@liepu.lv

   viaa.gov.lv

Dokumenti:

pētniecības pieteikumu pirmās kārtas atlases nolikum. Pēcdoktorantūras 1. kārtas rezultāti;

 "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma
2.1.1.3.2.apakšaktivitātes "Informācijas tehnoloģiju infrastruktūras un
 informācijas sistēmu uzlabošana zinātniskajai darbībai"
projekts „Vienota nacionālas nozīmes Latvijas akadēmiskā 
pamattīkla zinātniskās darbības nodrošināšanai izveide


Tiek ieviests

Dzintars Tomsons

dzintars.tomsons@liepu.lv 
15 102 877,90 EUR, tai skaitā ERAF finansējums 14 960 590,72 EUR
 un valsts budžeta finansējums 
142 287,18 EUR 
Projekta apraksts 


Liepājas Universitātes infrastruktūras un mācību aprīkojuma modernizācija

prioritāro virzienu studiju kvalitātes uzlabošanai, nodrošinot vienlīdzīgu iespēju principu un universālu vides pieejamību


Noslēdzies Inga Vasermane,29469610,
inga.vasermane@liepu.lv
1 837 771 LVL Projekta apraksts

Jaunas tehnoloģijas un programmnodrošinājuma izstrāde biogāzes ieguves procesu optimizācijai
Noslēdzies Jānis Rimšāns
63407769,
20245795
janis.rimsans@liepu.lv
466 833 LVL Projekta apraksts
24. maija konferences apskats
Atpakaļ