Eiropas Reģionālās attīstības fonds

Liepājas Universitāte 2017/2018. gadā ēkā Lielajā ielā 14, Liepājā realizē divus ERAF projektus:

1. Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.2. pasākuma “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās”. ERAF finansējums projekta ietvaros paredzēts 511700,00 EUR un valsts budžeta finansējums 90300,00 EUR.

2. Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt modernizēto STEM, tajā skaitā medicīnas un radošās industrijas, studiju programmu skaitu" īstenošanas ietvaros sinhronizēšanai un veicamo darbu apvienošanai Liepājas Universitātei, Lielā ielā 14, Liepājā” un Pasūtītājam 2017.gada budžetā būs pieejams finansējums.” ERAF finansējums projekta ietvaros paredzēts 824987,90 EUR un valsts budžeta finansējums 145586,10 EUR.

 

Stāvu plāni šeit

Informācija par projektu šeit

Informācija atjaunota 01.03.2018

 

 

 


 

 

Projekts

Statuss Kontakti Kopējās projekta izmaksas  Pievienotie resursi

1.1.1.2. pasākuma

 "Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts"
 
 
 Pieteikuma 
sagatavošanas
stadijā

ieva.ozola@liepu.lv

   viaa.gov.lv

Dokumenti:

pētniecības pieteikumu pirmās kārtas atlases nolikum. Pēcdoktorantūras 1. kārtas rezultāti;
 "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma
2.1.1.3.2.apakšaktivitātes "Informācijas tehnoloģiju infrastruktūras un
 informācijas sistēmu uzlabošana zinātniskajai darbībai"
projekts „Vienota nacionālas nozīmes Latvijas akadēmiskā 
pamattīkla zinātniskās darbības nodrošināšanai izveide
 
Tiek ieviests

Dzintars Tomsons

dzintars.tomsons@liepu.lv 
15 102 877,90 EUR, tai skaitā ERAF finansējums 14 960 590,72 EUR
 un valsts budžeta finansējums 
142 287,18 EUR 
Projekta apraksts 

 

Liepājas Universitātes infrastruktūras un mācību aprīkojuma modernizācija

prioritāro virzienu studiju kvalitātes uzlabošanai, nodrošinot vienlīdzīgu iespēju principu un universālu vides pieejamību

 

Noslēdzies Inga Vasermane,29469610,
inga.vasermane@liepu.lv
1 837 771 LVL Projekta apraksts

Jaunas tehnoloģijas un programmnodrošinājuma izstrāde biogāzes ieguves procesu optimizācijai
Noslēdzies Jānis Rimšāns
63407769,
20245795
janis.rimsans@liepu.lv
466 833 LVL Projekta apraksts
24. maija konferences apskats

 

Atpakaļ
x