Studentiem

Studiju noslēguma darbi

Visi studiju noslēguma darbi pēc oficiālās iesniegšanas fakultātē tiek pārbaudīti starpaugstskolu vienotajā datorizētajā plaģiāta kontroles sistēmā.

LiepU valsts/gala pārbaudījumu un darbu elektroniskās versijas un izdrukas nodošanas termiņus fakultātēs skatīt šeit.

 

Lai būtu iespējams veikt pārbaudi vienotā plaģiātisma kontroles sistēmā, lūgums studentiem gala pārbaudījuma darba vai valsts pārbaudījuma darba elektronisko kopiju, kas ietver arī anotācijas latviešu un kādā no svešvalodām, konvertēt PDF (Portable document format) formātā un augšupielādēt Liepājas Universitātes Informatīvajā sistēmā (LAIS), izmantojot LANET piešķirto lietotājvārdu un paroli (jaunajā versijā). 

 

  • Anotācijas ir jāiekopē vai jāieraksta tām paredzētajos LAIS laukos. 
  • Darba elektroniskās kopijas ir jāsaglabā ar noteiktu saīsinājumu. Darba elektroniskās kopijas nosaukuma izveidi skatīt šeit.
  • Darba ielādēšana studentam jāveic saskaņā ar Gala/ Valsts pārbaudījumu grafiku.
  • Pēc ielādēšanas pārbaudiet, vai faila formāts ir pareizs un darbs ir nolasāms.
  • Līdz darba reģistrēšanai fakultātē, dokumentu var ielādēt atkārtoti, aizvietojot iepriekšējo versiju.
  • Darba drukātās versijas iesniegšanas laikā, dekāna pilnvarota persona pārbauda, vai darba elektroniskā versija ir augšupielādēta LAIS. Iesniegtajai darba versijai jāsakrīt ar ielādēto elektronisko darba versiju.
  • Darbu elektroniskās versijas bez ierobežojumiem ir pieejamas darba vadītājam un recenzentam (-iem).

 

Plašāka informācija - Studiju daļa, tālr.  nr. 63426249.