Bibliotēka

Par bibliotēku

 • Liepājas Universitātes bibliotēka ir akreditēta (kopš 2005.g.) vietējās nozīmes bibliotēka. 

 • Liepājas Universitātes (LiepU) bibliotēka dibināta 1954. gadā.
 • LiepU bibliotēkas misija ir būt par daudzveidīgu atbalstu LiepU studentiem, mācībspēkiem un zinātniekiem studiju un pētījumu veikšanas procesā, sniedzot jaunāko un nepieciešamo informāciju.
 • No 1992. gada Liepājas Universitātes bibliotēka strādā ar bibliotēku automatizēto sistēmu ALISE (www.isalise.lv/isalise) un ir Latvijas Akadēmisko bibliotēku asociācijas (www.lataba.lv) locekle no 1994. gada.
 • Lasītāju skaits bibliotēkā ir aptuveni 1500, bet grāmatu fonds - 70 000 vienības.
 • Bibliotēkas lietotāju rīcībā ir brīvpieejas abonements, brīvpieejas lasītava, elektronisko resursu lasītava un četras nozaru lasītavas pie pētniecības struktūrvienībām.
 • Bibliotēkas krājumus lasītavās var lietot ikviens, taču abonementā uz mājām izsniedz tikai Liepājas Universitātes studentiem, akadēmiskajam un vispārējam personālam.
 • Bibliotēkā ir pieejams Wi-Fi bezvadu internets.
 • Elektronisko resursu lasītavā piedāvā individuālās un grupu apmācības informācijas atlasē elektroniskajā katalogā.
 • Bakalauriem, maģistrantiem, doktorantiem, pasniedzējiem, pētniekiem Elektronisko resursu lasītavā piedāvā konsultācijas par informācijas atlasi LiepU abonētajās datubāzēs (gan individuāli, gan grupām).Pieteikties uz e-pastu lib@liepu.lv.
 • Liepājas Universitātes bibliotēka ir pievienojusies Vienotās lasītāju kartes projektam.