Aktualitātes:

Piedāvājam pieteikties semināra – praktikumu cikla „Ceļš uz labizjūtu jeb Laimes un veiksmes formula” 2 praktikumiem (28.10.2017.-04.11.2017.)
Liepājas Universitātes Mūžizglītības nodaļas aktuālo A programmu piedāvājums
Pagarinām pieteikšanās termiņu A kursiem
Jaunas A programmas skolotājiem
Zināmi kursu “Izglītības iestādes bibliotekārs” (72 st.) norises datumi!
SPECIĀLĀS ZINĀŠANAS BĒRNU TIESĪBU AIZSARDZĪBAS JOMĀ
Jaunums! Izveidota programma pamatskolas (5.-9.) klašu audzinātājiem.
ZĪMĒŠANA UN GLEZNOŠANA INTERESENTIEM AR UN BEZ PRIEKŠZINĀŠANĀM
Precizēti norises laiki A programmām
Pēdējā iespēja pieteikties semināra-praktikuma ciklam "Ceļš uz labizjūtu jeb Laimes un veiksmes formula"
Aicinām pedagogus pieteikties A programmai "Bērnu un pusaudžu emocionālās audzināšanas kopsakarības" (8 stundas)
Piedāvājam pieteikties A programmām par kustību pauzēm skolēnu un pirmsskolas vecuma bērnu veselības un fiziskās aktivitātes kompetences attīstībai
Piedāvājam semināra – praktikuma ciklu „Ceļš uz labizjūtu jeb Laimes un veiksmes formula” 30.09.2017. – 04.11.2017. (sākums 30.09.2017. plkst.11:00)
LiepU Mūžizglītības nodaļa piedāvā neformālās izglītības programmu Spāņu valoda iesācējiem (Español básico) A1-A2 (48 stundas).
Aicinām pieteikties aktuālajām programmām 2017.g. rudenī
Aicinām interesentus pieteikties! Profesionālās profesionālās izglītības programma BIZNESA EKONOMIKA UN TIRGUS VADĪBA Liepājas Universitātē.