Aktualitātes:

Piedāvā profesionālās kvalifikācijas pilnveides programmas bērnu tiesību aizsardzības jomā
Vēl ir iespēja pieteikties A kursiem ”Bērnu un pusaudžu emocionālās audzināšanas kopsakarības “ (8 stundas)
Aicinām interesentus pieteikties! C kategorijas sporta speciālistu profesionālās pilnveides programmai Liepājas Universitātē.
Piedāvājam apmeklēt Mazās Akadēmijas lekciju “Bērna runas un valodas attīstīšanas iespējas ģimenē”
10.decembrī notiks A kursi ”Bērnu un pusaudžu emocionālās audzināšanas kopsakarības “ (12 stundas)
"Pedagoģiskā atbalsta nodrošinājums izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem iekļaujošā vidē" 12 stundas
Piedāvājam apmeklēt Mazās Akadēmijas lekciju "Lietišķās etiķetes pamati"
Ir zināms pirmās tikšanās datums „C” kategorijas sporta speciālistu profesionālās pilnveides izglītības programmas dalībniekiem
Piedāvājam apmeklēt Mazās akadēmijas lekciju "Kā trūkst skolēniem?"
“Saskarsme caur manipulācijām klientu apkalpošanā”.
"Izglītības iestādes bibliotekārs" 72.st.,B programmu plānots uzsākt decembrī.
Kursu "Pedagoģija" 72 st.B sākums plānots 12.novembrī plkst. 10:00
Kursi „Bērnu emocionālās audzināšanas kopsakarības ar pusaudžu vecumposma īpatnībām” notiks 10.decembrī
Piedāvājam apmeklēt Mazās akadēmijas lekciju “Personīgā budžeta plānošana”
LiepU Mūžizglītības nodaļa atsāk lekciju ciklu "Mazā akadēmija"
Bērnu emocionālās audzināšanas kopsakarības ar pusaudžu vecumposma īpatnībām