Aktualitātes:

ZĪMĒŠANA UN GLEZNOŠANA INTERESENTIEM AR UN BEZ PRIEKŠZINĀŠANĀM
Precizēti norises laiki A programmām
Pēdējā iespēja pieteikties semināra-praktikuma ciklam "Ceļš uz labizjūtu jeb Laimes un veiksmes formula"
Aicinām pedagogus pieteikties A programmai "Bērnu un pusaudžu emocionālās audzināšanas kopsakarības" (8 stundas)
Piedāvājam pieteikties A programmām par kustību pauzēm skolēnu un pirmsskolas vecuma bērnu veselības un fiziskās aktivitātes kompetences attīstībai
Piedāvājam semināra – praktikuma ciklu „Ceļš uz labizjūtu jeb Laimes un veiksmes formula” 30.09.2017. – 04.11.2017. (sākums 30.09.2017. plkst.11:00)
LiepU Mūžizglītības nodaļa piedāvā neformālās izglītības programmu Spāņu valoda iesācējiem (Español básico) A1-A2 (48 stundas).
Aicinām pieteikties aktuālajām programmām 2017.g. rudenī
Aicinām interesentus pieteikties! Profesionālās profesionālās izglītības programma BIZNESA EKONOMIKA UN TIRGUS VADĪBA Liepājas Universitātē.
Aicinām liepājniekus pieteikties bezmaksas nodarbību ciklam “Pareiza fizisko aktivitāšu uzsākšana”
Aktuālā informācija par “PAMATIZGLĪTĪBAS DATORIKAS (INFORMĀTIKAS) SKOLOTĀJS” (160 stundas, B)
Aicinām interesentus pieteikties! “C” kategorijas sporta speciālistu profesionālās pilnveides programmai Liepājas Universitātē.
Piedāvājam B programmu “PAMATIZGLĪTĪBAS DATORIKAS (INFORMĀTIKAS) SKOLOTĀJS” (160 stundas)
Mainīti norises datumi maksas kursiem ”Speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā” (A, 12 stundas)
Aicinām pieteikties maksas kursiem ”Speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā” (A, 12 stundas)
Valsts apmaksāto B programmu pedagogiem "Pirmsskolas izglītības saturs un didaktika" 2017. gadā īstenos Liepājas Universitātes Mūžizglītības nodaļa