Aktualitātes:

Stāstīs par klimata pārmaiņām
Skolēnu pavasara brīvlaikā notiks kursi Speciālajā izglītībā
Notiek pieteikšanās kuriem "Izglītības iestādes bibliotekārs"
Precizēts kursu norises laiks
Precizēts kursu norises laiks
Piedāvājam apmeklēt maksas A kursus pedagogiem “Speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā” (12 stundas)
Apsveikums
Piedāvā profesionālās kvalifikācijas pilnveides programmas bērnu tiesību aizsardzības jomā
Vēl ir iespēja pieteikties A kursiem ”Bērnu un pusaudžu emocionālās audzināšanas kopsakarības “ (8 stundas)
Aicinām interesentus pieteikties! C kategorijas sporta speciālistu profesionālās pilnveides programmai Liepājas Universitātē.
Piedāvājam apmeklēt Mazās Akadēmijas lekciju “Bērna runas un valodas attīstīšanas iespējas ģimenē”
10.decembrī notiks A kursi ”Bērnu un pusaudžu emocionālās audzināšanas kopsakarības “ (12 stundas)
"Pedagoģiskā atbalsta nodrošinājums izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem iekļaujošā vidē" 12 stundas
Piedāvājam apmeklēt Mazās Akadēmijas lekciju "Lietišķās etiķetes pamati"
Ir zināms pirmās tikšanās datums „C” kategorijas sporta speciālistu profesionālās pilnveides izglītības programmas dalībniekiem
Piedāvājam apmeklēt Mazās akadēmijas lekciju "Kā trūkst skolēniem?"