Jaunumi: Mūžizglītība

Mazajā akadēmijā runās par Ziemassvētku un Jaunā gada gaidīšanas un svinēšanas tradīcijām
Mazajā akadēmijā notiks lekcija par manipulācijām
LiepU pulcē studiju programmas „Biznesa un organizāciju vadība”(„Iestādes un uzņēmuma vadība”) absolventus
Liepājas Universitāte aicina pieteikties dažādiem personības pilnveides kursiem
Liepājas Universitātē var pieteikties pedagogu profesionālās pilnveides kursiem
Bezdarbniekiem un darba meklētājiem!
Liepājas Universitātē notiks šīs sezonas pēdējā „Mazās akadēmijas” lekcija
Mazajā akadēmijā mācīs izprast sabiedrisko attiecību lomu personiskajā saziņā
Mazajā akadēmijā mācīs attīstīt kritisko domāšanu
Liepājas Universitāte aicina apgūt akadēmiskās rakstīšanas prasmes
Mazajā akadēmijā mācīs izprast vecāku līdzdalības nozīmi savu bērnu karjeras izvēles procesā
Mazajā akadēmijā mācīs dzīvot videi draudzīgi
Liepājas Universitātē noslēdzas bezdarbnieku un darba meklētāju apmācības
Liepājas Universitāte izsludina pieteikšanos kursiem „Pedagoģijas un psiholoģijas pamatkurss”
Liepājas Universitāte izsludina pieteikšanos sākumskolas skolotāju kursiem
Mazajā akadēmijā apgūs mūzikas terapiju dažādām saslimšanām