Mūžiglītība

Atpakaļ
06.01.2020

Liepājas Universitātes Mūžizglītības nodaļas pedagogu profesionālās kompetences pilnveides aktuālo programmu piedāvājums 2020.gada pavasara semestrī

Atbalsta pasākumi izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem
6 ak. st.

Programmas mērķauditorija: Skolotāji, logopēdi
Dalības maksa: EUR 25,00
Pēc programmas apgūšanas dalībniekiem tiks izsniegtas apliecības

 Rakstīšanas traucējumu korekcija: teorija un prakse
12 ak.stundas

Programmas mērķauditorija: Speciālās izglītības pedagogi - skolotāji logopēdi, kuri strādā pamatizglītības 1.- 4. klasē un pirmsskolas izglītības skolotāji, kuri īsteno sešgadīgo bērnu mācību programmu.
Dalības maksa: EUR 58,00
Pēc programmas apgūšanas dalībniekiem tiks izsniegtas apliecības
 Bērnu ar speciālajām vajadzībām integrācija un iekļaušana izglītības procesā
36 ak.stundas

Programmas mērķauditorija: Skolotāji, kas realizē “Speciālās izglītības programmu izglītojamajiem ar speciālajām vajadzībām, kuri integrēti vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestādēs “
Dalības maksa: EUR 99,00. 
Pēc programmas apguves tiks izsniegta apliecība.

 Bērni ar dažādiem attīstības traucējumiem pirmsskolas izglītības iestādē,
36 ak.stundas

Programmas mērķauditorija: Vispārējo pirmsskolas izglītības programmu (0101 1111; 0101 0121);vispārējo pirmsskolas izglītības programmu (0101 1111; 0101 0121), kurās iekļauti izglītojamie ar garīgās attīstības traucējumiem, garīgās veselības traucējumiem, valodas traucējumiem, dzirdes traucējumiem, jauktiem attīstības traucējumiem, pirmsskolas izglītības skolotāji; speciālo pirmsskolas izglītības programmu ( 0101 5211; 0101 5221; 0101 5511; 0101 5521; 0101 5611; 0101 5621; 0101 5711; 0101 5721; 0101 5811; 0101 5821; 0101 5911; 0101 5921) pirmsskolas izglītības skolotāji ;sākumskolas skolotāji
Dalības maksa: EUR 100,00. 
Pēc programmas apguves tiks izsniegta apliecība.
 Speciālā izglītība (izglītojamie ar mācīšanās traucējumiem un valodas traucējumiem)
80 ak.st.

Programmas mērķauditorija: Vispārējās pamatizglītības skolotāji un speciālās izglītības skolotāji, kas realizē vai plāno realizēt speciālās pamatizglītības programmu skolēniem ar valodas vai mācīšanās traucējumiem (izglītības programmu kodi 21015511, 21015611)
Dalības maksa: EUR 200,00
Pēc programmas apgūšanas dalībniekiem tiks izsniegts sertifikāts
 Speciālā izglītība (izglītojamie ar mācīšanās traucējumiem un garīgās attīstības traucējumiem)
72 ak. st.

Programmas mērķauditorija: Vispārējās izglītības pedagogi, kuri īsteno vai plāno īstenot speciālās izglītības programmas izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem un/vai garīgās attīstības traucējumiem
Dalības maksa: EUR 200,00
Pēc programmas apgūšanas dalībniekiem tiks izsniegts sertifikāts
 Agrīnās attīstības izvērtēšana, izmantojot Minhenes funkcionālās attīstības diagnostikas metodi
32 ak. st.

Programmas mērķauditorija: Pirmsskolas izglītības skolotāji, speciālās izglītības skolotāji, logopēdi, sociālie pedagogi u.c. speciālisti, kuru darbs saistīts ar agrīnā vecuma bērniem un bērnu ģimenēm. 
Dalības maksa: EUR 110,00
Pēc programmas apgūšanas dalībniekiem tiks izsniegtas apliecība.

 Agrīnās attīstības logopēdija (bērnu runas un valodas attīstības novērtēšana, traucējumu diagnostika un korekcija no 0 līdz 3 gadu vecumam)
72 ak. st.

Programmas mērķauditorija: skolotāji logopēdi, logopēdi
Dalības maksa: Latvijas Logopēdu asociācijas biedriem EUR 160,00; pārējiem kursu dalībniekiem EUR 200,00.
Pēc programmas apgūšanas dalībniekiem tiks izsniegtas apliecības
 


Publiskā runa un mūsdienu tehnoloģijas
14 ak.st.

Programmas mērķauditorija: Vispārizglītojošo skolu pedagogi u.c. interesenti
Dalības maksa: EUR 58,00
Pēc programmas apgūšanas dalībniekiem tiks izsniegtas apliecības
 


Pašorganizēts mācību process (5.-9.kl.)
6 ak.st.

Programmas mērķauditorija: Vispārizglītojošo skolu pedagogi u.c. interesenti
Dalības maksa: EUR 25,00
Pēc programmas apgūšanas dalībniekiem tiks izsniegtas apliecības
 


Metodes un metodiskie paņēmieni matemātikā sākumskolā
6 ak.stundas

Programmas mērķauditorija: Sākumskolas skolotāji 
Dalības maksa: EUR 28,00. 
Pēc programmas apguves tiks izsniegta apliecība.
 Konflikti un to risināšanas ceļi mācību un audzināšanas procesā pamatskolā (5.-9.kl.)
8 ak.stundas

Programmas mērķauditorija: Klašu audzinātāji pamatskolā (5.-9.kl.)
Dalības maksa: EUR 30,00. 
Pēc programmas apguves tiks izsniegta apliecība.
 


Krievu valodas (svešvalodas) skolotāju profesionālo un pedagoģisko kompetenču pilnveide
36 ak.stundas

Programmas mērķauditorija: Krievu valodas kā svešvalodas vispārējās izglītības iestāžu pamatskolas un vidusskolas skolotāji. 
Dalības maksa: EUR 100,00. 
Pēc programmas apguves tiks izsniegta apliecība.
 


Aktualitātes literatūras mācības saturā
30 ak.stundas

Programmas mērķauditorija: Vispārējās un profesionālās izglītības latviešu valodas un literatūras skolotāji.
Dalības maksa: EUR 85,00. 
Pēc programmas apguves tiks izsniegta apliecība.
 Aktualitātes latviešu valodas mācības saturā
30 ak.stundas

Programmas mērķauditorija: Vispārējās un profesionālās izglītības latviešu valodas un literatūras skolotāji. 
Dalības maksa: EUR 85,00. 
Pēc programmas apguves tiks izsniegta apliecība.
 


Mācību priekšmeta “Krievu valoda kā svešvaloda” saturs un didaktika (citu mācību priekšmetu skolotājiem)
160 ak.st.

Programmas mērķauditorija: pamatskolas pedagogi, kuriem nav krievu valodas skolotāja kvalifikācija,bet ir cita mācību priekšmeta skolotāji
Dalības maksa: EUR 610,00 
Pēc programmas apgūšanas dalībniekiem tiks izsniegts sertifikāts

 


Pedagoģija
72 ak.st.

Programmas mērķauditorija: Jebkurš interesents ar vidējo izglītību un profesionālajā tālākizglītībā iegūtu kvalifikāciju vai profesionālo/akadēmisko augstāko izglītību, vai profesionālo vidējo izglītību, vai amatnieka kvalifikāciju(meistara līmenis attiecīgajā nozarē) bez pedagoģiskās izglītības.
Dalības maksa: EUR 200,00 
Pēc programmas apgūšanas dalībniekiem tiks izsniegts sertifikāts

 


Izglītības procesa organizācija un nodrošinājums bērniem ar speciālām vajadzībām pirmsskolas izglītības iestādē
72 ak.st.

Programmas mērķauditorija: Vispārējo pirmsskolas izglītības programmu (0101 1111; 0101 0121), kurās iekļauti izglītojamie ar garīgās attīstības traucējumiem, garīgās veselības traucējumiem, valodas traucējumiem, dzirdes traucējumiem, jauktiem attīstības traucējumiem, pirmsskolas izglītības skolotāji; speciālo pirmsskolas izglītības programmu ( 0101 5211; 0101 5221; 0101 5511; 0101 5521; 0101 5611; 0101 5621; 0101 5711; 0101 5721; 0101 5811; 0101 5821; 0101 5911; 0101 5921) pirmsskolas izglītības skolotāji bez speciālā pedagoga kvalifikācijas; sākumskolas skolotāji.
Dalības maksa: EUR 200,00 
Pēc programmas apgūšanas dalībniekiem tiks izsniegts sertifikāts
 


 

Par precīziem norises datumiem informēsim e-pastā visus, kas būs pieteikušies, pēc tam, kad tiks nokomplektēta grupa.

 

Ir iespējams noorganizēt programmas grupām pēc pieprasījuma arī ārpus Liepājas. Īstenošanas laiks, tēmas, stundu skaits un izmaksas pēc vienošanās ar pasūtītāju.

 

Lūgums pirms pieteikšanās izlasīt programmu aprakstus

šeit https://www.liepu.lv/lv/193/pedagogu-talakizglitiba

Pieteikšanās, aizpildot anketu šeit

https://www.liepu.lv/lv/194/pieteiksanas-anketa-kursiem


 

Kontaktpersona Maija, e-pasts:maija.freimane@liepu.lv