Mūžiglītība

Atpakaļ
26.11.2019

Aicinām pieteikties kursiem “E-mācību materiālu izstrāde”, 24 st. Norises laiks: 14.12.2019. – 18.01.2020.

Nodarbību plānojums

 

Datums

Laiks

Nodarbību tēmas

14.12.2019.

10:00 – 13:00

 

14:00 – 17.00

E-studiju materiālu izstrādes pedagoģiskie pamati:

1. Mācību teorijas e-studijās.

2. Materiāla izstrādes posmi

E-mācību materiālu izstrādes principi:

  1. Mērķgrupas noteikšana un analīze un vajadzību noteikšana.

  2. E-mācību materiālu struktūra.

  3. E-mācību materiālu dažādās formas – tekstuāls, audio, video.

15.12. līdz 18.01.2020.

 

Tālmācībā

  1. Mērķgrupas noteikšana un analīze un vajadzību noteikšana; E-mācību materiālu struktūra; E-mācību materiālu dažādās formas – tekstuāls, audio, video. Patstāvīgais darbs.

  2. Pārbaudes un pašpārbaudes formas e-mācībās - Vērtējamās pārbaudes formas; Pašpārbaudes formas. Pastāvīgais darbs.

  3. E-studiju materiālu kvalitātes novērtēšana. Pastāvīgais darbs.

18.01.2020.

10:00 – 14.00

 

 

 

Patstāvīgā darba rezultātu analīze.

Programmas vadītāja: Lāsma Ulmane-Ozoliņa

luo@liepu.lv

Programmas mērķauditorija: vispārējās izglītības un profesionālās izglītības skolotājs

Programmas mērķis: Iegūt pamatprasmes e-studiju materiālu izstrādē

Plānotie rezultāti (iegūtās un pilnveidotās kompetences):

1. Skolotājs spēj diskutēt par e-studiju materiālu kvalitāti.

2. Skolotājs patstāvīgi prot izvērtēt savas prasmes darbā ar dažādiem tehnoloģiskiem risinājumiem un pedagoģiskām tehnikām, kas nepieciešami e-studiju materiālu izstrādei.

3. Skolotājs prot mērķtiecīgi izvēlēties mērķgrupai un mācību mērķim atbilstošu e-studiju materiālu izstrādes tehnikas

4. Skolotājs spēj pamatot izvēlētās tehnoloģijas un mācību organizēšanas formas lietderību.

Dalības maksa: 75 EUR

Norises vieta: Liepāja

Pēc kursiem dalībnieki saņems apliecību.

Pieteikšanās līdz 5.decembrim, aizpildot anketu https://www.liepu.lv/lv/194/pieteiksanas-anketa-kursiem

 

Sazināsimies ar katru personīgi, kas būs pieteicies, e-pastā pēc 5.decembra

Kontaktpersona: Maija, e-pasts: maija.freimane@liepu.lv