Mūžiglītība

Atpakaļ
26.11.2019

Notiek pieteikšanās kursiem “Atbalsta pasākumi izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem”, 6 st. Norises laiks: 2019.gada 14.decembris

 

Nodarbību plānojums

Datums

Laiks

Nodarbības tēma

14.12.2019.

10:00 - 16:00

Mācīšanās traucējumi – cēloņi, veidi, izpausmes.

Mācīšanās traucējumu cēloņu fizioloģiskie, psiholoģiskie, sociālie un pedagoģiskie aspekti. Mācīšanās traucējumu veidi un to izpausmes – uzmanības un aktivitātes traucējumu izpausmes, uzvedības traucējumu izpausmes, audiālās un vizuālās uztveres traucējumi, valodas traucējumu izpausmes, rēķināšanas traucējumu izpausmes.

Atbalsta pasākumi izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem.

Speciālās izglītības programmas realizācijas pamata nodrošinājums. Mācību procesa individualizācija un tās atspoguļojums individuālajā izglītības plānā. Atbalsta pasākumi un to pielietojuma individualizācija. Atbalsta pasākumu pozitīvie un negatīvie aspekti.

Metodiskās rekomendācijas mācīšanās traucējumu izpausmju un seku parādību mazināšanai. Stratēģiju izstrāde un analīze.

Stratēģiju izstrāde mācīšanās traucējumu izpausmju un seku parādību mazināšanai. Grupu darbs. Diskusijas. Pašnovērtējums.

 

Programmas vadītāja: Mg.sc.educ. Gundega Tomele

Programmas mērķauditorija: Skolotāji, logopēdi

Programmas īsa anotācija: Programma pilnveido pedagogu zināšanas par mācīšanas traucējumu cēloņiem, veidiem un izpausmēm, par atbalsta pasākumiem un pedagoģisko stratēģiju izstrādi mācīšanās traucējumu izpausmju un seku parādību mazināšanai.

Plānotie rezultāti (iegūtās un pilnveidotās kompetences): ir paplašinātas teorētiskās zināšanas par mācīšanās traucējumiem un atbalsta pasākumiem to gadījumā. Spēj praktiski izstrādāt pedagoģiskās stratēģijas mācīšanās traucējumu izpausmju un seku parādību mazināšanā.

Dalības maksa: 25 EUR

 

Pēc kursiem dalībnieki saņems apliecību.

 

Pieteikšanās līdz 5.decembrim, aizpildot anketu https://www.liepu.lv/lv/194/pieteiksanas-anketa-kursiem

 

Sazināsimies ar katru personīgi e-pastā par maksāšanas kārtību pēc 5.decembra

Kontaktpersona: Maija, e-pasts: maija.freimane@liepu.lv